Rozlišování na předplacené karty a zákazníky s tarify je již překonané.

Společnost Ericsson (NASDAQ : ERIC), přední mezinárodní dodavatel telekomunikačních technologií a služeb, zkoumala, jak rozlišování zákazníků mobilních operátorů na ty, kteří mají předplacené karty (prepaid) a kteří využívají tarifní smlouvy (post paid), omezuje rozvoj byznysu. (TZ)
  • Dělení na předplacené karty a zákazníky s tarify již dnes neodpovídá segmentaci zákazníků.

  • Rozdělení podle způsobu účtování neumožňuje zavádět rychle nové služby a zvyšovat průměrné tržby od zákazníků (ARPU=Average Revenue Per User).

  • Smíšené účtování, založené na konvergentních systémech umožňující účtování v reálném čase (tzv. real-time charging), přináší možnost rychle nové služby, zvyšovat ARPU a snižovat fluktuaci zákazníků.

Podle této zprávy je tradiční přístup k segmentaci zákazníků již překonán a je překážkou rozvoje nových služeb a zvyšování ARPU (průměrný příjem na zákazníka). Toto dělení je často dáno nekoordinovanou výstavbou BSS (Business Support Systems) systémů zvlášť pro zákazníky s tarify a zvlášť pro zákazníky využívající předplacených karet. Navíc byly starší BSS systémy zaměřeny zejména na služby hlasu (voice-centric services) poskytované na jednom terminálu. Nástup konkurence mobilních operátorů ve formě OTT hráčů (Over The Top; Google, Apple,..) a také nástup chytrých telefonů využívajících data totálně změnil požadavky na BSS systémy ve smyslu rozsahu služeb pokrývající nejen hlas, SMS, nýbrž i data (multi-device data-centric), která se stávají dominantní složkou potenciálního růstu ARPU. Všechny služby mohou být poskytovány na více terminálech, které je potřeba účtovat, např. na jeden zákaznický účet.

Tradičnímu přístupu k segmentaci zákazníků se přizpůsobila i interní struktura mobilních operátorů – oddělení zákaznické péče, rozvoje produktů, účtovací systémy i samotný software na správu sítě. Podle analýzy společnosti Ericsson ale tento přístup mobilní operátory omezuje v možnosti a rychlost zavádění nových služeb, jak již bylo zmíněno, a v dnešní době tak snižuje jejich potenciální příjmy.

Jenže toto tradiční rozdělování zákazníků dnes neodpovídá zákaznickým trendům. Mobilní operátoři často stále předpokládají, že tarifní zákazníci mají automaticky vyšší ARPU, zatímco ti s předplacenými kartami utrácejí méně. Zkušenosti ukazují, že „předplatitelům“ se daří lépe prodávat nové služby, které jsou potenciálem růstu ARPU. Tito „předplatitelé“ mají totiž jednoduchou možnost je vyzkoušet, zatímco zapracování novinek do tarifů pro zákazníky s pravidelnými platbami je v současných systémech velmi složité.

Společnost Ericsson také zjistila, že pro mobilní operátory na rozvinutých trzích se nejvíce vyplácí smíšené účtování, založené na konvergentních systémech schopných účtovat služby v reálném čase. S pokročilými OSS/BSS systémy jsou mobilní operátoři schopni přinášet nové služby, s účtováním přizpůsobeným potřebám zákazníků, zvyšovat ARPU, snižovat fluktuaci a rozvíjet svůj byznys.

Podrobnosti (v angličtině) si můžete přečíst zde (PDF).

Poznámky pro redaktory:

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress