T-Mobile mění na základě změny zákona smluvní podmínky

Praha, 27. listopadu 2013 – Společnost T-Mobile přistoupila v souvislosti s novým občanským zákoníkem a s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, k plošné úpravě svých Všeobecných smluvních podmínek (VPST) a podmínek služeb. V důsledku nové povinnosti informovat zákazníky o uzavření smlouvy či o všech jejích změnách zřídí nově operátor svým klientům ke dni účinnosti nových podmínek (tedy k 26. lednu 2014) v samoobsluze Můj T-Mobile elektronickou schránku – tzv. T-Box. Dále je bude minimálně 30 dní předem samostatně informovat           o plánovaném automatickém prodloužení smlouvy a také dochází ke snížení úhrady při předčasném ukončení smlouvy.  (TZ)

Informační povinnosti plynoucí nově ze zákona bude T-Mobile plnit maximálně šetrně a jasně tak, aby se zákazník v novinkách snadno orientoval, a přitom ho zatížily co nejméně. Tyto nové povinnosti s sebou pro operátora přinesly nemalou finanční a pracovní zátěž – změna se dotkla celkem 19 systémů, implementační náklady dosáhly celkem 5,7 milionu korun a provozní pak přijdou na 1,5 milionu korun měsíčně. Další zátěž registruje společnost v oblasti interních lidských zdrojů – změna zabrala v přepočtu na jednoho člověka 400 dní práce.

ČTYŘI ZÁSADNÍ ZMĚNY

  • T-Box

Do elektronické schránky v samoobsluze Můj T-Mobile bude operátor zasílat notifikace o uzavření smlouvy či o všech jejích změnách. Takovou informací může být např. koupení roamingového balíčku či změna tarifu. Informace zaslané do této elektronické schránky jsou doručené okamžikem zaslání a budou v T-Boxu uchovány po dobu 6 měsíců. Zákazníci by měli zprávy zasílané do T-Boxu ve svém zájmu sledovat.

  • Předčasné ukončení účastnické smlouvy

Při ukončení smlouvy na dobu určitou před sjednaným termínem nově zaplatí zákazník úhradu ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů (nebo součtů minimálního měsíčního plnění) zbývajících do konce smlouvy a současně úhradu za koncové zařízení poskytnuté za zvýhodněných podmínek. V praxi to může například znamenat, že zákazník doplatí najednou zbývající splátky za nákup telefonu.

  • Informační povinnost u autoprolongace

Operátor také bude v souladu se zákonem o elektronických komunikacích zákazníky informovat o plánovaném automatickém prodloužení smlouvy, a to vždy maximálně 3 a minimálně 1 měsíc před termínem samotného prodloužení. Chybět nebudou ani způsoby, jak zákazník může případně smlouvu vypovědět.

  • Zkrácení podmínek a terminologie dle nového občanského zákoníku

T-Mobile podmínky v souladu se zadáním zkrátil a přizpůsobil terminologii novému občanskému zákoníku.

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM

Operátor postupuje plně v souladu se zákonem a zákazníky o změnách informuje v měsíční lhůtě před účinností nových podmínek, a to všemi dostupnými kanály. Nové VPST jsou tak od dnešního dne zveřejněny na www.t-mobile.cz/vpst, informace se rovněž objeví v pravidelném Vyúčtování služeb a zákazníky s předplacenou kartou operátor upozorní formou SMS.

Změny podmínek probíhají na základě změny zákona, a nezakládají tak nárok na výpověď smlouvy.

Více na www.t-mobile.cz/vpst a www.t-mobile.cz/t-box.

O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996. K 30. září 2013 společnost obsluhovala více než 5,7 milionu mobilních zákazníků a zůstává tak jedničkou na českém mobilním trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem: vedle mobilních a fixních telekomunikačních služeb nabízí ICT služby a satelitní T-Mobile Televizi.

T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že T-Mobile je leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM.

Od svého založení společnost klade důraz také na vynikající péči o své zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. T-Mobile je mimo jiné držitelem ocenění Zaměstnavatel roku i desetiletí, Firma roku: Rovné příležitosti či ceny Via Bona za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. V roce 2012 časopis World Finance vyhlásil T-Mobile Czech Republic Nejlepším mobilním operátorem ve východní Evropě.

T-Mobile je hrdým organizátorem projektu Rozjezdy, celorepublikového programu podpory začínajících podnikatelů.  Více informací najdete na  www.rozjezdyroku.cz.

T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí mohou v zahraničí počítat s dostupností služeb, na něž jsou zvyklí z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. Další informace o společnosti: www.t-press.cz nebo www.t-mobile.cz.