Váš pracovní život bude jiný. Podívejte se, jak ho změní technologie.

Pracovní život se mění stále více. Mobilní a digitální technologie pronikají do společnosti, do soukromého života, byznysu a mění způsob naší práce, její organizaci, spolupráci a sdílení. Tento vývoj přináší sebou výrazné inovace. Ve studii  „Pracovní život příští generace“, Ericsson zkoumal tyto změny a zaměřil se na důležité trendy. Výzkumu se zúčastnili mezinárodní odborníci a inovátoři z více oblastí, například lidských zdrojů, TOP managementů, specialistů na procesy a podobně. (TZ)

Nové způsoby a možnosti komunikace ovlivňují pracovní život na všech úrovních. Tím, že se lidé stávají více „mobilní“, očekávají i větší flexibilitu své práce a kladou větší důraz na své pracovní prostředí.

Změny v pracovním životě přináší zejména zasíťované společnost. Tím, že budeme moci pracovat odkudkoliv a kdykoliv, se budou stále více stírat hranice mezi pracovním a soukromým životem. Větší důraz budeme klást na osobní networking. Technologie nám přinesou flexibilní pracovní dobu a místo odkud pracujeme, spolupráce se přesune ještě více do virtuálního prostředí. Nový systém práce vyprodukuje více freelancer a projektovou práci.

Mikael Eriksson Björling, expert na spotřebitelské chování výzkumného centra Ericsson ConsumerLab říká: „Každá historická epocha má svůj hlavní zdroj tvorby hodnot. Během historického období „lovu a sběru“ to zahrnovalo hledání jídla, rozdělání ohně a výroby oblečení. Dnes organizaci naší práce mění nové vzory chování a technologie. V Ericssonu věříme, že tím hlavním motorem této transformace budou právě info – komunikační technologie. Je pro nás důležité vidět tyto příležitosti a být součástí této transformace.“

8 trendů, které studie identifikovala:

Vnímání práce jako poslání – Kromě odměny za práci, osobní benefity nebo pracovní pozice uvedené na vizitce, bude stále důležitější přínos naší práce pro společnost.

Od úkolů k misím – Velkou změnou v pracovním životě je i posun k vytváření hodnot a orientace na výsledky. Zaměstnavatele a zaměstnance to zajímá víc než to kdy, kde a jak byla práce odvedena.

Kulturní přitažlivost – Lidé stále více začínají hledat zaměstnavatele, které vytvářejí určité konkrétní hodnoty, komunitu a kulturu, se kterou se identifikují.

Oboustranná flexibilita – Zaměstnanci dnes očekávají flexibilitu pracovní doby, ale i místa práce. Jelikož dnes je možné plnohodnotně a bezpečně se připojit z  „office“ stejně jako z domu nebo třeba z pláže, firmy to stále více umožňují, dokonce vítají. Pomáhá jim to šetřit náklady například na energie, či pronájem prostor.

Uvědomování si odpovědnosti – Lidé proaktivně berou na svá bedra větší osobní odpovědnost za řešení problémů a dosahování cílů. Zaměstnavatelé je na druhé straně k tomu motivují. Je to prospěšné pro obě strany.

Síla nekonvenčnosti – Organizace stále více experimentují se skladbou zaměstnanců. Ti často pocházejí z různých prostředí, s různým vzděláním, zkušenostmi či pohledem na konkrétní věci. Takto chtějí vytvořit prostor pro vznik nových inovativních nápadů, které mají svěží a neotřelý pohled na věc.

The Exchange Place – Zaměstnanci již nebudou nutně muset sedět společně na jednom místě, aby mohli být pod kontrolou zaměstnavatele. Ti se začínají spíše zaměřovat na to, zda je jejich spolupráce smysluplná a prospěšná. Pracovní prostředí by mělo být primárně designované pro lidi, podle jejich představ, což pozitivně ovlivní jejich pracovní výkony.

Konzumerizace – Lidé chtějí mít své pracovní prostředí přizpůsobené jejich individuálním potřebám a návykům. Stále více očekávají, že preference a zkušenosti ze svého soukromého života budou aplikovány i v jejich práci.

Poznámky pro redaktory:

Celou studii si můžete stáhnout ZDE.

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress