Mladí bloggeři proti nenávisti online: No Hate Speech Movement

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) v rámci kampaně „Mladí proti nenávisti online“ uspořádalo v prostorách FSV UK v Praze workshop pro mladé bloggery, kteří se zajímají o problematiku lidských práv v prostředí internetu. Většinu z 25 účastníků tvořili studenti vysokých škol, ale přivítali jsme také osoby pracující s mládeží, zejména učitele a preventisty. Diskutovat či sdílet příspěvky na dané téma lze nově na Facebooku: www.facebook.com/protinenavisti.cz. Informace naleznete také na webové stránce www.protinenavisti.cz, která je průběžně aktualizována. (TZ)

Kampaň vyhlášená Radou Evropy je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. Zároveň se snaží nabídnout alternativu – podporuje etické a slušné chování při online komunikaci. „Lidé totiž mnohem snadněji sklouznou k vulgárnímu či radikálnímu chování v online prostředí, než v reálném světě. Napadat ostatní je lehčí, pokud nevidíte přímou reakci svého protějšku, tváří v tvář,“ dodává koordinátor kampaně v ČR, Roman Máca (NCBI).

Daniel Dočekal, přední český internetový publicista, zástupci Agentury pro sociální začleňování, odboru Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR, a zástupci sdružení CZ.NIC, správce domény .cz, seznámili účastníky workshopu s možnostmi publikování na internetu, s vhodnými nástroji a s etickým kodexem, a vysvětlili, jaké jsou specifické rysy nenávistných projevů na internetu v ČR. Daniel Dočekal podotýká: „Internet, a hlavně sociální sítě, přinesly nebývalé možnosti ve svobodě projevovat i šířit názory. O to více je potřeba ale dbát na to, aby neměly navrch projevy nenávistí, nesnášenlivosti, xenofobie či obecně hloupého násilí. Tam kde vládne ignorance a přehlížení provozovatelů sociálních sítí musí nastoupit pozornost náš všech

Kampaň „No Hate Speech Movement – Mladí proti nenávisti online“ byla zahájena 22. 3. 2013, v České republice ji koordinuje Národní centrum bezpečnějšího internetu za podpory UPC Česká republika, s.r.o., a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – odboru pro mládež. Workshop pro bloggery byl realizován ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a za finanční podpory z programu Fond pro nestátní neziskové organizace v rámci EHP fondů 2009-2014.

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.saferinternet.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout.