Společnost KOMIX obhájila vysokou kvalitu poskytovaných IT služeb

Praha, 11. prosince 2013 – V listopadu 2013 proběhl ve společnosti KOMIX s.r.o. úspěšně dozorový audit systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, řízení jakosti projektů dle ČSN ISO 10006 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1. Společnost KOMIX s.r.o. tak opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb. Audit provedla akreditovaná certifikační společnost CQS. (TZ)

Společnost KOMIX při auditu doložila svou schopnost neustálého zlepšování výkonnosti systému managementu v souladu s politikou a vysokou úroveň při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb, včetně neustálého zlepšování produktů a služeb a orientaci na uspokojování potřeb zákazníka.

V průběhu tohoto roku probíhá ve společnosti KOMIX řada změn, které mají za cíl upevnit podíl firmy na trhu, zajistit její další růst a umožnit pružnou reakci na přání a potřeby zákazníků. „Změna cílů společnosti, které charakterizuje slogan „Dáváme technologiím smysl“, změna korporátní grafiky i navazující změny mají vliv na interní procesy a standardy, a to nejen pro oblast vývoje software. Integrovaný management a jednotlivé certifikované managementy jsou součástí této transformace, a je proto nutné zajistit jejich kontinuální zlepšování tak, aby byly nejen v souladu s legislativou a normami, ale také s politikou a cíli společnosti,” řekl manažer kvality společnosti KOMIX, Jiří Feřtek.

Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým a recertifikační auditem, jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001, environmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

O společnosti KOMIX

KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se na dodávky informačních systémů nebo aplikací na klíč, dále pak na integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování a provoz.

Posláním společnosti KOMIX je pomocí ICT technologií zlepšovat lidem život, usnadnit jim práci a firmám a organizacím poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu.

Více informací najdete na www.komix.cz.