Dvoudenní kurz vytváření procesních aplikací 11. – 12. února

14.1. 2014 – Další běh oblíbeného workshopu Surikata, kde se konzultanti, procesní specialisté a manažeři kvality učí vytvářet procesní aplikace a zároveň si osvojují pokročilé možnosti poslední generace Business Process Management nástrojů, se bude konat ve dnech 11.-12. února v Praze. Také tentokrát bude organizátorem společnost Galeos a praktická část workshopu bude probíhat na cvičné instalaci platformy Cordys Business Process Management Platform. (TZ)

BPM (Business Process Management – automatizace podnikových procesů) je přístup a technologie umožňující vizualizovat, řídit, automatizovat, simulovat a snadno měnit procesy procházející napříč oddělenými informačními systémy a aplikacemi. BPM bývá využíváno zejména v těch organizacích, kde:

  • kriticky důležité procesy jsou komplikované, sestávají z mnoha kroků, mají různé varianty atd.

  • Tyto procesy procházejí heterogenní infrastrukturou (různé informační systémy a aplikace, využití různých standardů apod.).

  • Je důležité, aby tyto procesy byly efektivní, spolehlivé a auditovatelné.

  • Je zapotřebí poměrně často zavádět změny (nové požadavky trhu, nové regulace apod.)

Společnost Galeos poskytuje technologické i konzultační služby v oblasti BPM již několik let, vybudovala expertní tým a má zkušenosti z projektů v řadě zemí. Vedle řízení rozhodovacích pravidel (business rules management), správy kmenových dat (master data management)  a servisně orientované architektury (service oriented architecture) je to jedna z klíčových oblastí jejího zájmu.

Právě na těchto zkušenostech a praktických znalostech je založen workshop, který účastníkům umožní, aby ve své firmě nebo u svých zákazníků:

  • identifikovali procesy vhodné k využití BPM,

  • vytvořili procesní BPM aplikace pro jejich pokrytí,

  • testovali změny a průběžně prováděli procesní optimalizace.

„O úrovni tohoto workshopu nejlépe svědčí, že je to již několikátý běh, že se na něj stále hlásí seniorní experti a že zpětná vazba je velice pozitivní. Těší nás, že – vedle vytváření nových kontaktů a příležitostí – můžeme šířit povědomí o tom, že Business Process Management znamená mnohem víc než jen řízení workflow. Přináší nový přístup k procesům a vyžaduje řádově sofistikovanější technologie. Je často úzce spjat s řízením rozhodovacích pravidel a správou kmenových dat. I o těchto oborech se účastníci workshopu dozvědí více,“ prohlásil výkonný ředitel společnosti Galeos Pavel Kaplický.

Podrobnější informace a přihláška jsou k dispozici na www.galeos.cz.

GALEOS a.s. je technologická a konzultační firma. Svým zákazníkům pomáhá zvyšovat efektivitu a rychle a správně reagovat – díky lepšímu využití dat a flexibilním pravidlům i procesům. Přináší jim tak vyšší konkurenceschopnost, ziskovost i radost z práce.

Při vytváření dlouhodobých partnerství se zákazníky se firma opírá jak o vlastní stabilní tým expertů na IT i byznys, tak o globální ekosystém dodavatelů technologických nástrojů, konzultačních a aplikačních partnerů i systémových integrátorů. Její lidé se snadno zapojují do projektových týmů a jsou zvyklí pracovat podle standardních vývojových, analytických i projektových metodik. Přebírají odpovědnost zejména za oblasti jako kmenová data (master data management), rozhodovací pravidla (business rules management), automatizace procesů (business process management) a SOA.

Zákazníci společnosti Galeos oceňují mimo jiné kombinaci inovativního přístupu, špičkových technologií, zkušeností z projektů realizovaných během 20 let pro zákazníky v mnoha zemích a pružnosti relativně malé firmy.