Infor uvádí nejvýznamnější verzi Infor EAM za poslední desetiletí

PRAHA – 20. ledna 2014 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila řešení Infor Enterprise Asset Management (EAM) Enterprise Edition ve verzi 11.0, která více podporuje procesy spolupráce a inovace. Nejnovější verze je specificky navržena proto, aby poskytla vyšší uživatelskou hodnotu. Upgrade na novou verzi nabídne uživatelům lepší technologii a možnost realizovat správná rozhodnutí v reálném čase. Infor EAM verze 11 obsahuje podporu procesů napříč organizačními strukturami a poskytuje lepší způsob integrace lidí, majetku a procesů s cílem dosažení vyšší transparentnosti a hodnoty. (TZ)

Klíčové inovace zahrnují moderní uživatelské rozhraní, lepší mobilitu a analytické funkcionality, možnost upgradování bez přerušení provozu a vylepšený modul bezpečnosti provozu. Infor EAM verze 11 zahrnuje nejnovější technologické inovace platformy Infor 10x a širokou podporu uživatelského prostředí Infor Ming.le. Hlavním motorem vývoje verze Infor EAM 11 byly aktuální výzvy spojené s řízením majetku.

Komentář JBT Aerotech

„S řešením Infor EAM verze 11 již nejsou naši uživatelé limitováni na práci se svými stolními počítači, Windows systémy či specifickými webovými prohlížeči. Místo toho mají přístup k datům v našich systémech kdykoliv a ze širokého spektra zařízení a prohlížečů,“ řekl Stephen Tatton, ředitel podnikových systémů a nových technologií ve společnosti JBT Aerotech. „Infor nám poskytl sadu EAM nástrojů, které vyhovují našim potřebám a pomáhají nám ušetřit čas a peníze.“

Klíčové inovace zahrnují:

 • Estetická hodnota – Nejnovější verze vzala za svůj nejdůležitější úkol uživatelskou přívětivost prostřednictvím podpory nejrůznějších internetových prohlížečů. Mezi podporovanými browsery je Microsoft Internet Explorer verze 10, Safari a Google Chrome. Řešení rovněž splnilo požadavky uživatelů na možnost spouštět aplikace na webovém klientovi s HTML 5. To přináší výhody otevřeného rozhraní pro aplikace, které je potřeba implementovat, a přitom stabilizuje aplikační platformu. Tento moderní přístup poskytuje přístup k HD videím, rychlejšímu zadávání dat do systému a lepším informačním odběrům, a tak zlepšuje celkovou produktivitu uživatelů.

 • Upgradování za plného provozu – Infor EAM 11 nabízí možnost upgradování systému bez nutnosti jeho odstavení a za plné práce uživatelů. Ve většině případů aplikace běží dál, nepřerušovaně bez ohledu na prováděnou aktualizaci řešení či databáze, změnu operačního systému, migrace aplikace z podnikového umístění do cloudu či archivování velkých objemů dat. Vše je navrženo tak, aby si uživatelé nepovšimli probíhající aktualizace do doby, než je dokončena a než se projeví její efekt.

 • Vylepšený modul řízení bezpečnosti – Infor EAM 11 obsahuje modul řízení bezpečnosti, který identifikuje potenciálně nebezpečné situace, materiály a aktivity. Řešení nabízí metody řízení práce uživatelů s riziky s cílem chránit pracovníky a životní prostředí. Modul využívá tří pilířů: bezpečnostních štítků, procedur LOTO (lockout/tagout) a povolení k údržbě podnikového majetku. Bezpečnostní štítky dovolují uživatelům předdefinovat rizika a preventivní opatření, LOTO procesy jsou využívány ke správnému odstavení a zajištění nebezpečných zařízení, a procesy povolení zvyšují kontrolu nad celkovou správou zařízení.

 • Konfigurace nového zařízení – Infor EAM 11 také zavádí funkcionalitu Equipment Configuration, která obsahuje dvě funkce: konfigurace zařízení a výroba zařízení. Tato inovace umožňuje uživatelům definovat, jak bude nové zařízení vypadat včetně jeho vybavení, pozice a systému. Po úspěšné konfiguraci může uživatel iniciovat proces výroby a vytvořit strukturu zařízení. Tento proces je nejen uživatelsky přívětivý, ale také přesnější a časově úspornější.

 • Kontrolní seznamy – Nejnovější verze Infor EAM obsahuje funkci kontrolních seznamů, která poskytuje vysokou úroveň detailů v oblasti identifikace jednotlivých kroků údržby, které je třeba projít. Funkce pomáhá řešit problémy spojené se sběrem dat a nyní uživatelům nabízí možnost rozdělení úkolů do jednotlivých kroků k lepšímu řízení jednotlivých procesů. To poskytuje lepší přehled o procesech každodenní správy podnikového majetku.

 • Mobilita & Business Intelligence – Řešení zahrnuje Infor EAM Analytics, aplikaci, která maximalizuje přínosy z business intelligence a vizualizace dat. Ve spojení s Infor EAM Mobile, inovativní aplikací pro Apple iPad, nabízí řešení komplexní a flexibilní přístup využívání agregovaných informací. Kombinace těchto aplikací poskytuje harmonizovaná data pro řízení podnikových procesů.

 • Podmínky údržby součástek – Mnoho odvětví provádí údržbu nejrůznějších součástí za různých podmínek. Dopravní odvětví se například koncentruje na pneumatiky, petrochemické společnosti na potrubí a další odvětví mají pro údržbu součástek různě definované podmínky. Rozšířené funkcionality pro Infor EAM verze 11 poskytuje uživatelům mnohem více možností k zahrnutí nejrůznějších podmínek do svých podnikových procesů – jak z kanceláře, tak v terénu.

Komentář Advisory Group

„Dramatické výhody v oblasti uživatelské přívětivosti v řešení Infor EAM verze 11 poskytly vyšší produktivitu a efektivitu všem uživatelům, kteří mají na starosti plánování a realizaci údržby. To se projevuje ve vyšší provozní efektivitě, spolehlivosti a nižších nákladech,“ řekl Ralp Rio, ředitel průzkumu trhu analytické skupiny ARC Advisory Group. „Tato verze jasně prokazuje přínos týmu aplikačních designérů, zpětné vazby od uživatelů a technologie HTML 5.“

Komentář Infor

„Infor EAM verze 11 je určen k tomu, aby změnil způsob, jakým naši zákazníci pracují, a to s využitím funkcionality Infor 10x – včetně uživatelského prostředí ve stylu Small Office/Home Office, mobilních technologií a spolupráce sociálních sítí prostřednictvím platformy Infor Ming.le,“ řekl Kevin Price, produktový ředitel divize Infor EAM. „Řešení, které bylo přepracováno s myšlenkou na uživatele, pomáhá podnikům lépe sladit procesy správy majetku s obchodními cíli a poskytnout zaměstnancům systém, který je funkční a zároveň esteticky na úrovni.“

Aktuální informace

O společnosti Infor

Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70 000 zákazníkům ve více než 200 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

 • 19 z 20 největších leteckých výrobců

 • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu

 • 10 největších farmaceutických společností

 • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů

 • 21 z 25 největších amerických nemocnic

 • 31 z 50 největších průmyslových distributorů

 • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců

 • 5 z 10 největších pivovarů