Ness pomohl ČÚZK úspěšně přejít na nový katastrální zákon

Praha – 29. ledna 2014 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) úspěšně dokončil úpravy Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), který je klíčový pro fungování katastru nemovitostí. Ten od začátku letošního roku pracuje v režimu nového katastrálního zákona (NKZ), který navazuje na nový občanský zákoník a zavádí do fungování katastru nemovitostí řadu zásadních změn. (TZ)

Vedle velkého množství nových typů práv k nemovitostem, která jsou předmětem zápisů a následné evidence (např. právo stavby na pozemku nebo tzv. přídatné spoluvlastnictví), je důležitou změnou pro vlastníky nemovitostí možnost využít notifikační služby. Ta vlastníka zvoleným způsobem (emailem, SMS, zprávou do datové schránky či prostřednictvím webové služby) automaticky informuje ve chvíli, kdy dojde ke změně evidovaných údajů u jeho nemovitosti.

„Na úpravách našeho informačního systému v souvislosti s novým katastrálním zákonem pracoval společný tým našich lidí a odborníků z Ness Technologies intenzivně už od začátku roku 2013. Práce probíhaly ve stavu legislativní nejistoty, nebylo jisté schválení, a tudíž ani finální znění nové zákonné úpravy, navíc existovalo riziko posunu její účinnosti. Práce na úpravách systému jsme ovšem nemohli odkládat. Po prvním měsíci fungování v režimu nové právní úpravy můžeme potvrdit, že systém běží bez větších problémů,“ říká místopředseda ČÚZK Karel Štencel.

Nový katastrální zákon změnil některé základní principy evidence nemovitostí a práv v katastru nemovitostí. Vyvolal tak potřebu rozsáhlých změn v systému ISKN při zachování požadavku na rychlost a kvalitu výstupů (například list vlastnictví) pořizovaných interně i externě přes dálkový přístup.

„Samotný systém ISKN má více než patnáctiletou historii. Vzájemná souhra kolegů z Ness a ČÚZK i odpovědný přístup k projektovému řízení velkou měrou přispěly ke zvládnutí rizik, která vyplývala z nutnosti zajistit do 31. prosince 2013 prakticky bezodstávkové fungování podle pravidel původní legislativy a od začátku roku 2014 již zpracovávat nová podání v souladu s aktuálním zněním zákona,“ vysvětluje Tomáš Ammer, Account Manager společnosti Ness Technologies. „Výhodou byly zkušenosti našich lidí – například při novém systémovém řešení již zmiňované notifikační služby pro sledování změn Ness využil svých kompetencí z oblasti e-commerce a datových skladů,” dodává.

O Ness Technologies

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství přes systémovou integraci, vývoj aplikací a poradenství po distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích včetně nabídky outsourcingu, „near-shore“ i „off-shore“ dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/