Den bezpečnějšího internetu 2014: „Vytvořme společně lepší internet…“

Letošní, již 11. ročník této mezinárodní kampaně, provází motto: „Vytvořme společně lepší internet…“. Snažme se tedy společnými silami přispět k vytvoření bezpečnějšího kyberprostoru pro naše děti! Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) se opět připojuje k celosvětové oslavě Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day, SID). (TZ)

Dne 11. února bude představen evropský projekt eSafety Label, zaměřený na zavedení standardů užívání ICT ve školách, v ČR koordinovaný Národním centrem bezpečnějšího internetu. Školy, kde by děti měly být z hlediska informačních technologií nejbezpečnější, mohou získat zlatý, stříbrný a bronzový „Label“. Do projektu se školy zapojují samy, vyplněním online dotazníku. Otázky směřují na úroveň zabezpečení IT prostředí, ale zjišťují i možnosti dětí v přístupu k počítačům či jiným digitálním zařízením ve škole, úroveň ochrany osobních údajů atd. „Do zkušební fáze projektu se v loňském roce v ČR zapojilo 41 škol, z nichž 21 získalo buď bronzový nebo stříbrný eSafety Label. Zlatý ještě v celé EU žádná škola nezískala,“ říká Jiří Palyza, výkonný ředitel NCBI. „Cílem projektu je pomoci školám v jejich snaze o vytvoření moderního a bezpečného prostředí pro žáky a upozornit rodiče dětí na důležitost online bezpečnosti,“ dodává Palyza. (Projekt podporují: O2, Microsoft ČR a UPC.)

„Věříme, že v rámci projektu eSafety Label přispějeme ke zlepšení šokujících údajů, které vyplývají
z posledního průzkumu Microsoft Computing Safety Index. Na jeho základě se ukazuje, že pouhé 1 % uživatelů internetu využívá pro zajištění své bezpečnosti na internetu zkušeností a informací získaných ve škole, zatímco 61 % raději spoléhá sami  na sebe,“ dodává Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy společnosti Microsoft ve střední a východní Evropě.

„Podpora tohoto projektu je v souladu s naší dlouhodobou odpovědnou strategií, zaměřenou mimo jiné na ochranu dětí v online prostředí. V dnešní době rozvoje digitálních technologií, které přinášejí řadu příležitostí, jsme si vědomi i možných rizik. Proto ve spolupráci s odbornými organizacemi šíříme osvětu a motivujeme ke správnému a bezpečnému využívání moderních technologií,“ říká Fátima Araluce, manažerka reputace a společenské odpovědnosti v O2.

Žhavou novinkou, určenou dětem, ale i dospělým, je kniha Hustej INTERNET o nástrahách na internetu, která vychází pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, u příležitosti SID 2014. Autorky knihy, Lenka Eckertová a Lucie Seifertová, se rozhodly čtenáře vtipnou formou poučit o online rizicích. Do pestrobarevného komiksového kabátu oblékly užitečné rady, jak se s problémy vypořádat. Kniha obsahuje mnoho humorných ilustrací a je doplněna neotřelými vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu. (Projekt dále podpořili: Microsoft ČR, ESET, Radiožurnál – Český rozhlas, Lewis PR a Linka bezpečí.) Více informací na www.saferinternet.cz/hustej-internet (www.hustej-internet.cz).

NCBI v souvislosti se SID 2014 zviditelňuje aktivity vlastní i aktivity dalších organizací a komerčních subjektů. Organizuje opět soutěž – zejména pro školy, knihovny, zájmové organizace atd. Mohou se do ní zapojit ti, kdo uspořádají do konce března 2014 jakoukoliv osvětovou aktivitu podle stanovených pravidel. Může jít o besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či neformální diskuzi, anebo natočení osvětových videoklipů na téma online rizik. Pro účast v soutěži stačí informovat NCBI o aktivitách, které pořadatel akce v rámci SID 2014 organizuje (mailem na info@saferinternet.cz), prolinkovat obsah svých webových stránek se stránkou www.saferinternetday.cz a umístit na své stránky logo SID 2014. Soutěžící budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. (Pravidla i seznam cen jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.)

Dne 11. února vyhlašuje soutěž „Ukaž, jak vidíš internet“ o hodnotné ceny také Linka bezpečí. Je určena jednotlivcům – žákům základních škol z celé ČR, a bude rozdělena do několika kategorií. Pro další informace sledujte webové stránky www.linkabezpeci.cz (sekce „soutěž“) nebo FB profil facebook.com/Linkabezpeci.

NCBI uvádí na webových stránkách www.saferinternetday.cz seznam aktivit spřátelených organizací, které vyjádřily podporu kampani ke Dni bezpečnějšího internetu 2014. Všem patří velké díky!