Dab Group dokončila globální implementaci Infor 10x

PRAHA – 17. února 2014 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že Dab Group, globální výrobce více než 3 milionů vodních čerpadel ročně, úspěšně dokončila implementaci platformy Infor 10x společně s nasazením řešení Infor LN,  Infor ION a  Infor Enterprise Performance Management (EPM) na 15 lokalitách v 11 zemích. (TZ)

Integrovaná aplikační sada poskytuje přínosy prostřednictvím sady standardních podnikových procesů a automatizace workflow s cílem zvýšit produktivitu uživatelů. Další fází v rámci implementace platformy Infor 10x bude nasazení Infor Ming.le během roku 2014, které by mělo zlepšit procesy globální spolupráce mezi 750 uživateli firmy, a nasazení řešení Infor Expense Management (XM).

Novinky

 • Italská společnosti Dab Group expanduje na nové trhy a musí respektovat rozdílné potřeby nejrůznějších zákazníků. Dab potřebuje lépe řídit komplexní výrobu s vyšší úrovní spolupráce tak, aby byly splněny požadavky zákazníků na dodací termíny.

 • Během roku 2014 bude postupně zprovozňováno prostředí Infor Ming.le, od kterého se  očekává dosažení lepší spolupráce a workflow, zejména v oblasti řízení výjimek. Infor Ming.le bude klíčovým uživatelským nástrojem ke sdílení, eskalování a řešení problémů bez potřeby e-mailů či telefonických hovorů.

 • Infor Ming.le staví na pozitivní zkušenosti, které společnost Dab získala s novou aplikační platformou Infor, jež jí umožnila zavést standardizované a automatizované podnikové postupy v rámci globálních operací. K identifikaci potenciálních úzkých míst byl vytvořen vylepšený procesní dashboard, který využívá kombinované podpory řešení Infor LN a integrační platformy Infor ION. To umožnilo zlepšit způsob, jakým Dab řídí, zpracovává a sleduje své objednávky, přičemž monitoruje cenové odchylky tak, aby zajistil konzistentní výrobní operace.

 • Ve finanční oblasti bylo eliminováno mnoho manuálních procesů včetně e-mailových konverzací či telefonních hovorů souvisejících s fakturováním. Nyní může být všech 60 000 faktur ročně zpracováváno automaticky s využitím nového systému a s minimálními zásahy.

 • V roce 2014 bude Dab pokračovat ve svém záměru přecházet na cloudové služby. Všech 750 uživatelů má již přístup do jednotného on-premise úložiště ERP dat umístěného v centrále v italské Padově. Během roku 2014 budou tato data zálohována do cloudu pro případ nutnosti jejich obnovení po případné havárii. Dab rovněž do cloudu přesune řízení a sdílení dokumentů. Společnost očekává, že do roku 2016 budou všechny její systémy v cloudu.

Komentář Dab Group

„Po velmi intenzivním roce 2013 jsme mohli oslavit zprovoznění inovačního programu postaveného především na produktech Infor. Odstavili jsme naše staré systémy na platformě AS/400 a nyní jsme schopni řídit všechny detaily nadnárodního a velmi komplexního výrobního byznysu,“ řekl Enrico Pana, IT manažer skupiny Dab Group. „Platforma ION již podporuje naše podnikání díky dobře nastavenému workflow a eliminaci aktivit, které nepřinášejí hodnotu. Ale nechceme zůstat stát na jednom místě. Nyní se chystáme uvést Infor Ming.le, protože v kombinaci s mobilitou v něm spatřujeme ideální prostředí pro oblast řízení výjimek – aniž by bylo potřeba při řešení problémů posílat e-maily či telefonovat. S Infor Ming.le je každý uživatel dostupný na jedno kliknutí a dokážeme tak kdekoliv na světě pracovat efektivněji směrem k cíli, kterým je spokojený zákazník.

Komentář Infor

„Implementace v 10 zemích během roku 2013 skončila velkým úspěchem,“ řekl Mark Humphlett, ředitel segmentu průmyslové výroby ve společnosti Infor. „Strategie společnosti Infor v oblasti potřeby minimálních úprav softwaru kombinovaná s odvětvově-specifickou funkcionalitou dostupnou ve standardní verzi je klíčová pro úspěch takovéhoto projektu. Dab Group se v mnoha případech ukázala jako špičkový uživatel mnoha funkcionalit a možností v rámci řešení Infor LN, ION a nyní také Infor Ming.le. Těšíme se na spolupráci s nimi i v příštích měsících, kdy budeme řešit kooperaci mezi zaměstnanci a partnery v dodavatelském řetězci.“

Aktuální informace

O společnosti Infor

Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

 • 19 z 20 největších leteckých výrobců

 • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu

 • 10 největších farmaceutických společností

 • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů

 • 23 z 50 největších amerických nemocnic

 • 43 z 50 největších průmyslových distributorů

 • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců

 • 5 z 10 největších pivovarů