Český technologický startup IMPER CZ spustil nový rejstřík firem Detail.cz

Autoři projektu chtějí suplovat roli státu v poskytování kvalitních údajů.

Bez registrace a zdarma lze od tohoto měsíce získat podrobné informace o více než dvou milionech českých firem a podnikatelů. Nabízí je nový portál Detail.cz, který vychází z nejaktuálnější a nejobsáhlejší obchodní, marketingové a analytické databáze Merk.cz. Ta indexuje stovky milionů různých údajů z více než 40 ověřených zdrojů. (TZ)
Na rozdíl od nejvýznamnějších tuzemských oficiálních databází jakými jsou Administrativní rejstřík ekonomických subjektů (ARES) a Justice.cz poskytuje Detail.cz údaje o všech vyhraných veřejných zakázkách dané společnosti, přehledné přesuny osob v představenstvech a dozorčích radách na časové ose a jména klíčových manažerů včetně vokativu, což je důležité pro jejich automatizované oslovování.

Uživatel si tak může vyhledat nejen název firmy, IČO, adresu a právní formu, ale i kontaktní osoby, obory podnikání nebo si v přehledné grafice prohlédnout vývoj podnikatelského subjektu v číslech. Toto umožňuje vnímat propojení různých firem a osob v čase.

„Ve veřejných rejstřících jsou neucelené a často i chybné informace. Není moc prostoru data strukturované propojit a získat potřebné informace. Rozhodli jsme se proto informace sjednotit a nabídnout kvalitních a ověřených zdroje,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti Imper CZ, která portál spustila.

„Detail je silný nástroj zejména v přehlednosti a propojení všech důležitých informací o hledaných společnostech. Okamžitě se dostanete k informacím, které jinak hledáte po rejstřících i několik hodin. Data v portálu jsou aktualizované každé čtyři hodiny, některá i častěji,“ dodal.

Snahou portálu je nabídnout jednotné místo pro čerpání informací o firmách či živnostnících a ušetřit uživatelům čas s vyhledáváním informací a významně rozšířit přehled o vyhledávaných subjektech. Detail dokáže poskytovat kvalitní informace zejména díky integraci s komenrční obchodní databází Merk.cz a službou Leady.cz, které taktéž provozuje společnost Imper CZ.

(více o společnosti Imper – detail firmy na detail.cz)

„Na internetu lze nalézt obrovské množství obchodních rejstříků se zdánlivě podobnými funkcemi, nicméně rozdíl spočívá v kvalitě a aktuálnosti poskytnutých informací. Ostatní obdobná řešení pouze kopírují informace poskytnuté veřejnými rejstříky, zatímco detail.cz má vlastní databázi, kterou aktualizuje z více než 40 informačních zdrojů a ověřuje manuálně pomocí operátorů. Pokud se tedy na projevení relevantní změny ve veřejném rejstříku čeká i několik měsíců a u „kopírovaných“ zdrojů ještě déle, tak díky mnohočetnému ověřování zdrojů v detail.cz se změna projeví mnohem rychleji. Hlavní užitek z toho mohou mít firmy, které využívají nástrojů automatického obchodu, a kde např. zaslání nabídky špatnému adresátovi může znamenat citelnou peněžní ztrátu.“ říká Tomáš Berger, jednatel společnosti IMPER CZ