Postižení dětskou mozkovou obrnou získali díky aukci uměleckých děl ArtForum/ICZ téměř milion korun

(Praha, 11. března 2014) – Na více než dvojnásobek loňské částky, rekordních 912.500 korun, se vyšplhala ve čtvrtek 6. března 2014 dražba třicítky uměleckých děl předních českých výtvarníků a grafiků, pořádaná ve spolupráci galerie ArtForum a společnosti ICZ ve prospěch Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně. Akce se zároveň stala historickým milníkem, kdy součet pomoci potřebným v rámci dosavadních šestnácti ročníků benefic poprvé překonal částku deset milionů korun.   (TZ)

Reprezentativní prostory Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě se staly místem konání v pořadí již šestnáctého ročníku tradiční benefiční aukce společnosti ICZ a virtuální galerie uměleckých děl ArtForum. Klienti a hosté ICZ tak mohli, spolu s přáteli ArtFora a milovníky uměleckých děl, opětovně přispět svou účastí v dobročinné dražbě, která již posedmé za sebou směřovala výtěžek na konto Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

Dražila se třicítka uměleckých děl předních českých výtvarníků a grafiků, malíře a kreslíře Adolfa Borna, skláře Jaromíra Rybáka, zesnulého malíře a grafika Oldřicha Kulhánka, keramičky Šárky Radové, fotografa Jana Saudka a řady dalších. Za nejvyšší částku, 105 tisíc korun, byl vydražen lept SAVANA od Ladislava Kuklíka. Druhou v pořadí byla za 85 tisíc korun fotografie CYLINDR od Sáry Saudkové, jež byla zároveň i rekordmankou v překonání vyvolávací částky, kterou znásobila téměř dvacetkrát. A konečně na třetím místě skončil reliéfní tisk JARO od Olbrama Zoubka, který si dražitel odnesl za 65 tisíc korun.

Celý výtěžek aukce ve výši 912.500 korun slavnostně předal duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku Zdeňkovi Bartůňkovi, zástupci Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

„Dětská mozková obrna je postižením, vyžadujícím systematickou celoživotní zdravotní péči. Jakákoliv její redukce představuje zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti takto postiženého člověka,“ říká Libor Novosád, předseda SDMO, a doplňuje: „Opakovaná finanční podpora donátorů je proto pro naše sdružení zásadně nezbytná. Díky ICZ tak máme každoročně pokrytu podstatnou část provozních nákladů, na které jinak nemůžeme čerpat finance z dotačních a grantových titulů.“

„Letošním zájmem dražitelů o naší benefiční aukci jsem byl, stejně jako zástupci SDMO, doslova ohromen. Potřebným se tak dostává opětovné jistoty pomoci a my získáváme, kromě dobrého pocitu, i potřebnou motivaci pokračovat v dobročinné tradici i v příštích letech. Tím spíše, že během dosavadních šestnácti ročníků již úhrnná částka dosáhla 10.588.500 korun, říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

Více informací naleznete na webové adrese: http://www.gallery.cz

O virtuální galerii ArtForum

ArtForum www.gallery.cz je virtuální galerie, prezentující díla 75 významných českých grafiků, fotografů, sklářů a sochařů, která se snaží upozornit na fakt, že nové informační technologie nabízejí nové možnosti prezentace výtvarného umění. V současné době je ve virtuální galerii umístěno přes 5 tisíc uměleckých děl.

O Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně poskytuje pomoc všem postiženým dětskou mozkovou obrnou (DMO) a jejich rodinám, především při získávání potřebných informací o možnostech péče. Zasazuje se o zřizování neziskových zařízení ke komplexní péči, sleduje stav lékařských i jiných poznatků o příčinách, projevech a možnostech prevence a rehabilitace DMO a šíří tyto poznatky v odborné i laické veřejnosti.

O ICZ a.s.

ICZ patří mezi nejvýznamnější firmy, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, obrany, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Nabízená řešení pokrývají např. celoresortní registry, elektronickou správu dokumentů, služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací, stejně jako systémy pro řízení civilního či vojenského letového provozu apod.

ICZ je certifikována podle norem ISO 9001:2008 (Systém managementu kvality), ISO 13485:2003 (Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti), ISO 14001:2004 (Systémy environmentálního managementu), ISO 20000:2005 (Management služeb informačních technologií), ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací) a ČOS 051622 / AQAP 2110 (Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě). Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“.

Sídlo společnosti je v Praze, pobočky v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Strakonicích a Opavě; na Slovensku v Trenčíně, ve Spojených Arabských Emirátech v Dubaji a na Ukrajině v Kyjevě.