Konsorcium zahajuje tříletý projekt na podporu energetické účinnosti městských datových center

Evropská komise udělila konsorciu výrobců, uživatelů a akademiků grant ve výši 2,9 mil. EUR na vývoj nových technologií k výstavbě inteligentnějších, energeticky účinnějších datových center. (TZ)

Projekt GreenDataNet realizuje elektrotechnická společnost Eaton ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem v Lausanne (EPFL), společnostmi Nissan, ICTroom, Credit Suisse, francouzskou Komisí pro atomovou energii a alternativní energie (CEA) a Tridentskou univerzitou (UNITN).

V rámci projektu GreenDataNet se budou vyvíjet nejmodernější technologie, které umožní městským datovým centrům dosáhnout 80 % využití energie z obnovitelných zdrojů a snížit průměrnou hodnotu indikátoru energetické účinnosti (Power Usage Effectiveness, PUE) ze současné průměrné úrovně 1,6-2,0 na méně než 1,3. GreenDataNet umožní monitorování spotřeby energie a její optimalizaci u IT, napájení, chlazení a baterií na třech úrovních: na úrovni jednotlivých serverů a racků, jednotlivých datových center a sítí datových center.

Pro další snížení nutnosti napájení ze sítě se projekt GreenDataNet zaměří také na integraci místních zdrojů fotovoltaické energie v kombinaci s inovativním, velkokapacitním řešením na uchovávání energie, které usnadní integraci datových center do inteligentních sítí. V rámci tohoto projektu se budou zkoumat možnosti využití již použitých lithium-iontových baterií z elektromobilů jako výhodnějšího řešení, díky němuž se datová centra stanou skutečnými uzly inteligentních sítí.

Celé řešení bude realizováno v rámci otevřené platformy, která umožní třetím stranám poskytnout další optimalizační moduly a zajistí dlouhodobou udržitelnost projektu. K testování a ověření koncepce GreenDataNet budou využita tři demonstrační pracoviště: datové centrum provozované společností Credit Suisse ve Švýcarsku, datové centrum CEA ve Francii, které zahrnuje velké fotovoltaické zařízení a testovací platformu inteligentní sítě, a pilotní pracoviště v Nizozemsku, které využívá holandské konsorcium zabývající se technologiemi Green IT.

Na základě výsledků projektu vydá GreenDataNet doporučení, díky nimž by měla být datová centra v budoucnu udržitelnější.

„Záměrem projektu GreenDataNet je usnadnit projektování datových center, která dokáží najít rovnováhu mezi rostoucí poptávkou po jejich službách a udržitelnou energetickou politikou,“ uvedl Cyrille Brisson, viceprezident EMEA pro kvalitu energie společnosti Eaton, která stojí v čele konsorcia.

„Naším cílem je dosáhnout tímto projektem tří věcí: zajistit výrazné zvýšení efektivity datových center a celkového přínosu pro životní prostředí, předvést sítě datových center využívajících obnovitelné zdroje energie a konečně vytvořit nové tržní příležitosti pro datová centra, které dokáží využívat, uchovávat a sdílet energii z obnovitelných zdrojů,“ doplnil Cyrille Brisson s tím, že růst datových center v nedávné době skokově zrychlil a odpovědností uživatelů, výrobců a akademické obce je zajistit jejich co možná nejefektivnější a nejudržitelnější využití. Projekt tak podle něho půjde nad rámec okamžitých potřeb provozovatelů datových center a bude se zabývat kolektivními úsporami a možnostmi, které nabízejí vzájemně propojená datová centra a městské sítě nejen tomuto odvětví, ale společnosti jako celku.

Další informace najdete na internetových stránkách: www.greendatanet-project.eu

O konsorciu

Eaton

Eaton je elektrotechnická společnost, jejíž tržby dosáhly v roce 2013 úrovně 22,0 mld. USD. Eaton poskytuje energeticky účinná řešení, která zákazníkům pomáhají efektivně, bezpečně a udržitelně hospodařit s elektrickou, hydraulickou a mechanickou energií. Role společnosti Eaton v projektu GreenDataNet zahrnuje koordinaci činností, poskytování technického a administrativního vedení konsorcia a jeho různých výzkumných a vývojových činností. Eaton se také postará o specifikaci architektury pro distribuci energie a poskytne technické znalosti týkajících se softwaru, virtualizačních technologií a regulace proudění vzduchu.

EFPL

Za čtyři desetiletí své existence se EFPL etabloval mezi nejlepší světové instituce. V roce 2009 se EPFL v šanghajském žebříčku strojírenství, technologie a počítačové vědy zařadil na první místo v Evropě a patnácté na světě. Pro projekt GreenDataNet bude EPFL provádět dvě důležité činnosti – definovat nejvhodnější výpočetní server a softwarové architektury, které mohou vést k návrhu energeticky nejúčinnějšího datového centra, a vyvíjet systém softwarového řízení pro servery a skupiny racků, který optimalizuje spotřebu energie celého systému.

Nissan

Společnost Nissan je průkopníkem v oblasti mobility s nulovými emisemi a do dějin se zapsala v roce 2010, kdy na trh uvedla elektromobil LEAF, který se stal prvním cenově dostupným a masově vyráběným vozidlem s čistě elektrickým pohonem. Pro projekt GreenDataNet bude Nissan dodávat lithium-iontové baterie z elektromobilů, které budou použity pro výstavbu energetického úložiště. Nissan se také zapojí do vývoje, řízení a předvedení energetického úložiště datového centra.

Credit Suisse

Credit Suisse IT po celém světě provozuje datová centra s více než 26 500 servery a s úložnou kapacitou přesahující 28 000 TB. Pro projekt GreenDataNet poskytne Credit Suisse know-how týkající se údržby infrastruktury velkých datových center provozujících servery různých generací a další infrastruktury zahrnující technologie od starších proprietárních systémů až po moderní IT systémy. Credit Suisse může také poskytnout prostory v použitých datových centrech, kde bude možné otestovat měřicí vybavení vyvinuté EPFL a GreenDataNet.

ICTroom

ICTroom je přední společnost specializující se na poradenství týkající se datových center a jejich výstavbu. ICTroom pomůže zpracovat specifikace městských datových center včetně projektových specifikací modelů datových center a softwarových modelů, přičemž se zaměří také na monitorování a řízení optimalizace energetických toků. ICTroom se zapojí do demonstrační a validační fáze projektu, v jejímž rámci budou projektové inovace nasazeny ve skutečných datových centrech.

CEA
CEA je francouzská Komise pro atomovou energii a alternativní energie (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives). CEA bude řídit napájení datových center na místní úrovni, přičemž bude přihlížet k prognózám spotřeby a k místní dostupnosti obnovitelné energie a potřebě optimální správy baterií. Tato organizace bude také pracovat na agregaci sítě datových center do globálního systému schopného reagovat na poptávku.

Tridentská univerzita

Tridentská univerzita (UNITN) bude v rámci projektu zajišťovat několik důležitých úkolů včetně definování energetických modelů pro řízení inteligentních energetických sítí dodávajících elektřinu obytným a městským oblastem, ve kterých jsou provozována datová centra malé a střední velikosti. Univerzita také vyvine nástroje pro řízení inteligentní energetické sítě, které budou schopny síť optimálně řídit na základě předpokládaného vývoje spotřeby a odhadu stavu sítě.