ACREA CR získala ocenění TOP Business Partner 2013

Společnost ACREA CR se pro rok 2013 stala TOP Business Partnerem společnosti IBM Česká republika v kategorii Software: Midmarket Coverage. Ocenění v rámci partnerství s gigantem v oblasti informačních technologií poukazuje na fakt, že je společnost ACREA schopna pokrýt široké portfolio zákazníků různými typy specifických sektorových řešení. (TZ)

„Naše analytické projekty se zaměřují na práci s daty z různých oblastí – pomáháme zákazníkům detekovat potencionální podvodníky, predikujeme poruchy na strojních zařízeních, připravujeme segmenty zákazníků pro personifikované marketingové nabídky. Obchodních výzev, kde se dá využít potenciálu firemních dat je velké množství, prioritou pro naše analytické projekty zůstává, aby tato práce měla viditelný užitek a rychlou návratnost,“ říká zástupce ředitele společnosti ACREA, Aneta Živná.

ACREA CR je na trhu již od roku 1998 a je autorizovaným poskytovatelem softwaru a technické podpory pro software IBM SPSS, poskytovatelem statistických, dataminingových služeb a kurzů v České a Slovenské republice. S mnohaletými zkušenostmi v oblasti statistiky, analýzy dat a data miningu je společnost významným partnerem pro realizaci jedinečných řešení a projektů
a vyhledávaným poskytovatelem technické podpory. Více o společnosti na www.acrea.cz.