Finanční ředitelé jsou technologickými evangelisty, tvrdí studie firem Oracle a Accenture

Moderní finanční manažeři v regionu EMEA nasazují do provozu rozvíjející se technologie, aby transformovali roli financí v organizaci (TZ)

Novinky

 • Společnosti Oracle a Accenture sponzorovaly studii s názvem Empowering Modern Finance: The CFO as Technology Evangelist. Zpracovala ji agentura Longitude Research. Cílem průzkumu bylo definovat a porovnat klíčové parametry moderních a technologiemi podpořených podnikových financí.

 • Dotazování proběhlo na vzorku 1275 finanční ředitelů, seniorních manažerů z oblasti financí a zástupců byznysu. Rekrutovali se z organizací celého světa. 670 z nich bylo zaměstnáno v podnicích různých velikostí a oborů z regionu EMEA. Sto respondentů z této geografické oblasti působilo v seniorních pozicích mimo segment financí. Mezi zjištění studie patří:

  • Moderní CFOs jsou technologickými evangelisty, kteří rozeznávají hodnotu digitálních a cloudových technologií pro finanční funkce i pro byznys jako celek. Mezi jejich ambicemi a realitou však nepanuje naprostý soulad.

  • Finanční oddělení poznávají, že cloudové funkce budou přínosné pro rozpočtování, plánování a predikce, protože plní poslání moderních podnikových financí, které mají být strategickým partnerem a pomáhat byznysu v růstu.

  • Ve snaze o strategické partnerství využívají progresivně smýšlející finanční týmy vyspělé analytické nástroje, moderní aplikace a nejnovější sociální, mobilní a cloudové nástroje, včetně těch pro spolupráci. S jejich pomocí se chtějí napojit na vize, strategie a aktivity všech spolupracujících útvarů v podniku.

 • I když studie zjistila, že mnoho finančních ředitelů s pomocí technologií úspěšně zajišťuje produktivnější a efektivnější fungování podnikových financí, stále před nimi zůstává mnoho práce. Například, příliš mnoho společností stále spoléhá na zastaralá data při klíčových rozhodnutích. Často se tak děje kvůli problémům s konsolidací četných a oddělených systémů.

 • Studie demonstruje, že finanční ředitelé učinili v posledních letech značný pokrok. Dřívější průzkum firem Oracle a Accenture s názvem The CFO as Catalyst for Change zjistil, že finanční ředitelé ve světě chtěli pro své působení strategičtější zapojení, ale namísto toho se zaměřovali na náklady, ekonomickou volatilitu a organizační složitost.

Hlavní zjištění

 • Finanční ředitelé jsou považováni za technologické evangelisty, ale mezi jejich ambicemi a realitou nepanuje soulad:

  • Více než dvě třetiny respondentů souhlasí s tvrzením, že finanční ředitelé jsou významnými evangelisty pro transformační potenciál technologií. Téměř tři čtvrtiny finančních manažerů považují nové technologie typu cloud computing, mobilní technologie a sociální média za prostředky, které změní strukturu a provozní parametry podnikových financí.

  • I přesto jen 20 procent řídicích manažerů má za to, že jejich finanční oddělení provozuje špičkové technologie. V protikladu k tomu tyto technologie již implementovalo mnoho obchodních útvarů, jak uvedlo 43 procent respondentů kategorie C (řídicí úroveň).

 • Nové dovednosti a analytické funkce jsou potřebné pro výkon poslání moderních podnikových financí:

  • 50 procent respondentů z regionu EMEA zaznamenalo v posledních dvou letech nárůst počtu finančních analytiků, kteří rozšířili zaměstnanecké řady. Jejich vzestup reflektuje rostoucí potřebu finančních talentů s hlubší a širší znalostí byznysových a analytických procesů.

  • Například, 41 procent respondentů cítí, že schopnost podnikových financí poskytovat aktuální pohled na výkon ve srovnání s rozpočtem nesplňuje očekávání.

 • Finanční ředitelé přijímají cloud v zájmu modernizace:

  • Respondenti studie se shodují na potenciálu cloud computingu, jenž může poskytovat zcela nové pohledy prostřednictvím pokročilé analytiky a business intelligence. Více než čtvrtina respondentů (28 procent) již cloudové služby využívá pro podporu rozpočtování, plánování a prognózování. Dalších 33 procent hodlá tyto aktivity přenést do cloudu v příštím roce.

  • Více než dvě třetiny dotazovaných manažerů navíc implementovalo cloudové systémy v některých organizačních útvarech pro klíčové finanční operace (24 procent), anebo se na přechod připravuje (45 procent).

 • Finanční ředitelé se stále zaměřují na automatizační procesy, konsolidační systémy a reportování v reálném čase, aby podpořili provozní výkonnost. Je ovšem zapotřebí další pokrok:

  • 30 procent finančních a dalších manažerů souhlasí s tím, že jejich procesy se stále odehrávají na papírové bázi. Současně nastupuje jasný trend směřování k automatizaci a digitalizaci. Téměř 44 procent nyní využívá mobilní aplikace a 53 procent rozvíjí webové systémy.

 • Dosáhli jsme bodu zvratu:

  • Zjištění výzkumu indikovala, že dospívání analýz velkých dat, cloud computingu, mobilních a sociálních médií nás dovedlo k novému bodu zvratu, ve kterém podniky musí znovu vyhodnotit své digitální strategie.

  • 70 procent respondentů věří, že tyto technologie změní způsob, jakým jsou v podnicích provozovány a strukturovány finanční funkce.

  • Více než polovina respondentů uvedla zvýšenou flexibilitu, rychlejší reakce, zdokonalenou analytiku a nižší provozní náklady jako nejvyšší priority pro budoucnost. Organizace se také ve zvýšené míře obracejí na finanční ředitele při rozhodování o investicích do informačních technologií.

  • 66 procent respondentů souhlasí s tím, že podnikové finanční útvary plně rozumí transformačním příležitostem, jež nabízejí rozvíjející se technologie. Společně s jejich širokým spektrem dovedností a analytickým zázemím jsou finanční ředitelé výborně vybaveni pro identifikaci těch správných parametrů nákupů informačních technologií. Zároveň mohou pomáhat podnikům při slaďování jejich digitálních transformací s budoucími cíli.

 • Seniorní management podporuje technologické vize:

  • Pouze pět procent respondentů indikovalo jako překážku pro implementaci nových technologií ve finančních strukturách nedostatek podpory ze strany seniorního managementu. Schopnost, spíše než ochota, patří k významným faktorům. 38 procent respondentů uvedlo nedostatek interních dovedností jako klíčovou překážku.

Webcast: CFO jako technologičtí evangelisté: Jak efektivně využíváte technologie pro řízení strategií a stanovení růstové agendy?

 • Společnosti Oracle a Accenture uspořádaly webcast, na kterém byly diskutována zjištění studie. Setkání se zúčastnili Jeff Henley, předseda představenstva společnosti Oracle, Scott Brennan, ředitel divize Accenture Finance and Enterprise Performance a Stuart Brown, vice prezident a CFO firmy Red Robin International. Záznam této události najdete na adrese: http://www.cfo.com/webcasts/index.cfm/l_eventdetail/14705976?pcode=ORA031914_a.

Citace

 • “Poháněné pochopením dat a novými způsoby spolupráce nejsou již moderní finanční útvary odděleními, jež se zaměřují na snižování nákladů, ale namísto toho hledají nové způsoby, jak poskytovat pochopení a hodnotu pro zbytek podniku,“ řekl Dee Houchen, ředitel divize Aplikací ve společnosti Oracle. “Studie na jedné straně osvětlila, jak finanční manažeři v rostoucí míře využívají znalosti provozu a analytickou expertízu k poskytování srozumitelných pohledů na data a k budoucímu řízení inovací a růstu, na druhé ukázala, že mezi aspiracemi a realitou existuje významný nesoulad.”

 • “Finanční ředitelé dnes tvoří moderní finanční organizace, které nasazují do provozu cloud computing a další přelomové technologie, s jejichž digitální silou mohou pomáhat podniku vpřed,” řekl Scott Brennan, ředitel útvaru Accenture Strategy v divizi Finance and Enterprise Performance. “Tato studie ukazuje, jak moderní finanční lídři mohou pomáhat podnikovým strategiím, které řídí růst zisku.”

 • “Je povzbuzující vidět pokrok a předvídavost, jakou demonstrovali finanční lídři, když narušili tradiční provozní překážky a zapojili nové technologie,” řekl Scott Brennan. “Tyto nové moderní finanční organizace budou chtít proškolit a najmout profesionály s robustními analytickými schopnostmi a znalostí byznysu, kteří finančním ředitelům pomohou při realizaci plného potenciálu, jenž finanční útvary musejí poskytovat.”

Další zdroje

Poznámka pro redaktory

Z 1275 respondentů bylo 663 (přibližně 52 procent) z Evropy, 268 (přibližně 21 procent) ze Severní Ameriky, 191 (přibližně 15 procent) z regionu Asie-Pacifik, 89 (přibližně 7 procent) z Blízkého východu a Afriky a 64 (přibližně 5 procent) z Latinské Ameriky. Mezi 975 finančními profesionály figurovala zhruba polovina finančních ředitelů (CFO), zbytek připadal na přímo reportující pozice. 300 respondentů působilo na různých manažerských pozicích byznysu. Všichni dotazovaní reprezentovali společnosti s ročním obratem převyšujícím 250 milionů dolarů, 51 procent potom překročilo roční obrat v hodnotě jedné miliardy dolarů.

O společnosti Accenture
Společnost Accenture je globální konzultační, technologická a outsourcingová společnost. Zaměstnává přibližně 281 tisíc lidí ve více než 120 zemích světa. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a rozsáhlých znalostí ze všech průmyslových odvětví a podnikových funkcí, doplněných rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje společnost Accenture se svými zákazníky, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými podniky a vládami. Firma ve fiskálním roce, který skončil 31. srpna 2013, vygenerovala tržby v hodnotě 28,6 miliardy dolarů. Domovská stránka je na adrese www.accenture.com.