Novinářská cena 2013: Známe nominace v soutěžních kategoriích a vítěze ceny veřejnosti

Praha, 17. dubna 2014 – Nadace Open Society Fund Praha představila nominace na vítěze v soutěži Novinářská cena 2013. V každé soutěžní kategorii nominovala nezávislá porota tři autorky či autory za konkrétní příspěvky přihlášené do soutěže. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v úterý 29. května 2014 za účasti zástupců médií, porotců a dalších osobností. O prvním vítězi soutěže již také rozhodla veřejnost v online hlasování. Česko-slovenskou cenu veřejnosti za příspěvek, který měl za poslední rok největší společenský dopad, nebo zásadně přispěl k posílení práv občanů, získal Dušan Károlyi, který v týdeníku TREND popsal podivné finanční praktiky na Obchodní akademii v Košicích. (TZ)

V soutěži Novinářská cena 2013, kterou pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem a společností NEWTON Media a.s., se utkalo na 400 příspěvků z celostátních i regionálních médií. Každou žánrovou kategorii hodnotila samostatná porota složená z osobností akademické, mediální a neziskové sféry. Seznam všech nominací a jejich zdůvodnění najdete níže. Pouze porota kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura oznámí své nominace až 22. dubna 2014.

Kvalita přihlášených prací byla i letos velmi vysoká. „Přihlášené komentáře výborně reflektovaly události české politické scény. Většina příspěvků byla absolutně špičková a výběr toho nejlepšího byl mimořádně náročný,“ uvedla například porota kategorie Nejlepší komentář, ve které zasedli korespondent BBC Rob Cameron, slovenský komentátor Marián Leško, vědkyně Helena Illnerová a sociolog Martin Bútora.

Porota kategorie psané žurnalistiky o nejlepší analyticko-investigativní příspěvek zase pochválila přihlášené autory za řemeslné zpracování, především za styl a práci s jazykem. „Naopak negativem je, že mnoho článků je postaveno vyloženě na informacích z policejních zdrojů a ochotě policie informace dát, daleko míň pracují novináři s veřejnými zdroji a mezinárodními databázemi,“ uvedli porotci ve složení Pavla Holcová, zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku, Marek Vagovič, redaktor časopisu .týždeň a šestinásobný vítěz Novinářské ceny na Slovensku, a Zuzana Wienk, ředitelka slovenské protikorupční organizace Aliancia Fair Play.

V některých kategoriích udělila porota také čestná uznání za příspěvky, které se do nominací nevešly, ale přesto si zasloužily vyzdvihnout za otevření neobvyklého tématu, slibný začátek inovativních projektů či jako výjimečně kvalitní příspěvky v menších médiích.

Jména vítězů budou vyhlášena na slavnostním večeru 29. dubna 2014 v Galerii Louvre (Národní 22, Praha 1). Vítěz každé kategorie získá cenu spojenou s odměnou 20 000 Kč. Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice Nadace Open Society Fund Praha. Hlavním partnerem soutěže je český Google, partnery jsou NEWTON Media a.s. a Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Mediálním partnerem jsou ČeskéNoviny.cz. Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.

Více informací:

Marie Peřinová, Nadace Open Society Fund Praha

Tel: 777 787 975 / e-mail: marie.perinova@osf.cz / www.novinarskacena.cz

Nominace soutěže Novinářská cena 2013

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Michal Komárek: Proč média předstírají, že nepředstírají (Literární noviny)

Porota vyzdvihuje odvahu autora vést rozhovor, který je postavený na sebereflexi médií a přináší velmi kritický pohled na novinářskou praxi. Otevřeně zobrazuje procesy fungování médií, roli médií při formování veřejného mínění a jejich zodpovědnost za spoluvytváření reality. Porota oceňuje aktuálnost tématu, profesionalitu tazatele a celospolečenský přesah rozhovoru.

Josef Pazderka: Některé věci se nedají vyslovit (Respekt)

Porota oceňuje působivé zpracování rozhovoru, který přináší silný příběh a otevírá nový úhel pohledu na téma holocaustu. S tématem i tázaným zachází autor velmi citlivě, sám ustupuje do pozadí a dává prostor strhujícímu životnímu příběhu tázaného. Tím vytváří jeho působivý portrét.

Tomáš Sacher: Navrhoval bych zřídit památník odsunu (Respekt)

Stále živé téma české historie pojímá autor objektivně a citlivě, přitom představuje problematiku s větším odstupem než ti Češi a Němci, jichž se přímo dotýká. Také způsob vedení rozhovoru pomáhá téma zasadit do širšího kontextu územního a časového, a inspiruje tak čtenáře k jiné perspektivě pohledu na téma odsunu a česko-německého spolužití.

Porota: Rudolf Burgr, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií MU Brno, Martina Špinková, malířka, grafička a předsedkyně Hospicového občanského sdružení Cesta domů, Cristina Muntean, mediální poradkyně, trenérka a koučka, zakladatelka společnosti Media Education CEE, Tina Čorná, vedoucí přílohy Víkend deníku Pravda, několikanásobná vítězka slovenské Novinářské ceny, Alena Wagnerová, česko-německá spisovatelka, publicistka a orální historička, autorka řady knih ke kulturní historii střední Evropy

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Hana Čápová: Přelet nad vrchlabským hnízdem (Respekt)

Reportáž s investigativním přesahem mapuje na případu Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí šokující zacházení s pacienty, jehož následkem umírají lidé. Článek poukazuje na neochotu volených zástupců kraje řešit skandální situaci kolem nemocnice, kterou řídí senátor Dryml. Je to varující příklad situace, která v péči o staré a nemohoucí lidi nemusí být v České republice ojedinělá.

Adéla Hodinská Knapová: Vyvolená (Reflex)

Reportáž objevným a čtivým způsobem zpřehledňuje jinak chaoticky a často senzacechtivě pokrývanou kuřimskou kauzu. Kromě objasnění známých faktů přináší autorka řadu nových informací. Prací s originálními prameny odkrývá děsivost celého příběhu, poukazuje na vážné společenské nebezpečí sekt obecně, ale i na potenciální ohrožení, které může sekta kolem Barbory Škrlové nadále představovat.

Silvie Lauder: Čeští Romové pod hákovým křížem (Respekt)

Reportáž s výrazným společenským přesahem rozšiřuje optikou historie pohled na aktuální události. Popisuje potlačované téma romského holocaustu, které v sobě nese odkaz nejen pro současnou, ale i pro další generace. Reportáž akcentuje osobní statečnost a společenskou sounáležitost, která je velmi inspirativní i dnes, a právě v tom vidí porota zásadní poselství tohoto příspěvku.

Porota: Lenka Vochocová, mediální teoretička, výzkumná a pedagogická pracovnice Fakulty sociálních věd UK a zakladatelka sdružení Inventura na podporu lidí s mentálním hendikepem, Tereza Engelová, nezávislá novinářka se zaměřením na rozvojovou problematiku, Kateřina Březinová, iberoamerikanistka, vyučující katedry International Relations and European Studies MUP, Nora Slišková, šéfredaktorka slovenského deníku Pravda

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Petr Honzejk: Série komentářů Prezident Zeman (Hospodářské noviny)

Texty autora se týkají naléhavých témat, která hýbala českou společností. Mají přesah i hloubku a vyznívají apelativně i s odstupem času. Upozorňují na rizika názorů jednoho z vrcholných českých politiků, které mohou mít negativní dopad a zhoubný vliv na mentalitu společnosti. Autor se nerozpakuje hájit žurnalistickou profesi před nepřiměřenými podpásovými útoky a vyjadřuje se působivým jazykem, který je hutný, výstižný i metaforický.

Jan Januš, Jan Klesla: Seriál Osobnosti – Ústavní soud (Hospodářské noviny)

Porota oceňuje zejména originální výběr tématu a jeho odborné zpracování. Není pochyb o tom, že Ústavní soud, kterým se příspěvek zabývá, patří nejen k soudní, ale i politické síle v naší zemi, a proto by občané měli být korektně informováni o způsobu jeho obsazování a profilech jednotlivých kandidujících nebo již zvolených soudců.

Jindřich Šídlo: Série komentářů Takoví jsme byli 2013 (Hospodářské noviny)

Autorovy texty se vyznačují lehkostí, vtipem a ironií. Jeho hravá drzost maskuje hluboký pocit vzteku z amorálnosti politiků naší země. Komentář zaznamenávající melancholických dvacet let s Petrem Nečasem slouží jako střízlivé shrnutí posledních dvou desetiletí české historie.

Porota: Helena Illnerová, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, Rob Cameron, korespondent BBC v České republice, Marián Leško, politický komentátor slovenského týdeníku Trend, Martin Bútora, sociolog, zakladatel a čestný prezident Institutu pro veřejné otázky

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Vojtěch Blažek: Série článků Tajemná krabička losovala zakázky za miliardy (Hospodářské noviny)

Porota oceňuje důslednost, s jakou autor sleduje personální vazby v závažné kauze s obrovským dopadem na veřejné finance a věnuje se jí až po soudní rozhodnutí. Komplikované téma přitom podává čtivě, srozumitelně a s nadhledem.

Petr Třešňák: Tajemné zločiny ve Valdicích (Respekt)

Literárně výjimečně zpracovaný článek otevírá zásadní téma z minulosti, které připomíná, že historie není uzavřená a nelze za ní udělat tlustou čáru. Přestože popisuje emocionálně silné příběhy, autor nesklouzává do patosu a zanechá ve čtenáři hlubokou stopu. Porota oceňuje kombinaci zdrojů a poctivý přístup při hledání respondentů.

Marie Valášková Bastlová, Barbora Strnadová: Série článků Neprůhledné miliony z byznysu aneb Zemanova cesta na Hrad (Hospodářské noviny)

Jde o ojedinělou práci s otevřenými zdroji, na kterých jsou odhalení postavená, což vybočuje ze současné investigativní praxe. Porota oceňuje, že v mezivolebním období se autorky systematicky zaměřily na financování politiky a pokusily se z veřejně dostupných informací vytěžit maximum.

Porota: Pavla Holcová, zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku, Marek Vagovič, redaktor časopisu .týžďeň, šestinásobný vítěz slovenské Novinářské ceny, Zuzana Wienk, ředitelka slovenské watchdogové nevládní organizace Aliancia Fair Play

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Daniela Drtinová: Interview s Michalem Haškem (Česká televize)

Na rozhovoru s výrazným společenským dopadem si porota cení zejména skvělé práce autorky se zdroji v přímém přenosu a velmi dobré přípravy rešerší editorského týmu pod vedením Jana Rozkošného. Mimořádně také oceňuje odvahu autorky zopakovat tu samou otázku jedenáctkrát, což se stalo, pokud je nám známo, od roku 1835 podruhé v dějinách žurnalistiky.

Renata Kalenská: Pro a proti – Havel (Český rozhlas Plus)

Vhodně vybraní hosté na základě vlastní zkušenosti ukazují složitost osobnosti Václava Havla a jeho vývoj a přinášejí dosud obecně neznámá fakta. Autorka s velkým citem rozhovor nejen vede, ale i strukturuje.

Vladimír Kučera, Čestmír Franěk, Aleš Poledne: Historie.cs – Divoký odsun (Česká televize)

Téma, kterým se tento příspěvek zabývá, je v české společnosti stále velmi citlivé. Porota oceňuje výběr hostů, tématu a způsob jeho zpracování. Diskuse je vedena otevřeně a přitom s respektem k tragickým událostem a škálu názorů rozšiřuje i přítomnost zahraničního hosta.

Porota: Štefan Hríb, šéfredaktor časopisu .týždeň a moderátor pořadu Večery pod lampou slovenské televize RTVS, Marie Čermáková, socioložka, bývalá ředitelka Sociologického ústavu, Irena Reifová, vyučující na Katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd UK, Karel Hvížďala, novinář, dramatik a spisovatel

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

David Macháček: Farář a baroko (Česká televize)

Autor spojuje příběh kraje, příběh barokních kostelů a příběh mladého slovenského faráře v působivý celek přesahující běžný pohled na dnes tak aktuální téma církevního dědictví. Zobrazení donkichotského úsilí o záchranu památek ukazuje, že i zdánlivě nesplnitelné cíle mají smysl.

Petr Vavrouška: Život homosexuálů v Polsku (Český rozhlas Plus)

Autor předvádí v nejlepším slova smyslu vyvážený pohled na téma, jež je značnou částí veřejnosti nejen v Polsku dosud téměř tabuizováno. Autor konfrontuje otevřenost lesbického páru s homofobní omezeností poslankyně, která reprezentuje silný názorový proud intolerantního polského katolicismu.

Jiří Vondráček: Zkáza města Lauterbach (Česká televize)

Originální konfrontace archivního dokumentu s dnešním pohledem na poválečné zločiny je vynikajícím příspěvkem k pochopení peripetií moderních českých dějin. Autor zobrazuje zvrhlé rozhodnutí režimu zničit město, které stavěly celé generace. Porota oceňuje kombinaci archivních záběrů se schopností moderních technologií vizualizovat historii i pozitivní vyznění, především aktivity jednotlivců, kteří zachránili vzácný barokní oltář z obce, kde nezůstal kámen na kameni.

Porota: Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a pedagožka, Jaroslav Veis, spisovatel a novinář, Alexej Fulmek, spoluzakladatel deníku SME, generální ředitel vydavatelství Petit Press a člen představenstva Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Dana Schmidt, dopisovatelka dánského deníku Politiken

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Dalibor Bártek: Lihový boss Radek Březina a jeho podnikání (Česká televize)

Porota oceňuje kvalitní analyticko-investigativní práci a vyzdvihuje též celospolečenský dopad série reportáží, který přesahuje hranice České republiky. Autor se problematice věnoval dlouhodobě a důsledně. Porotci také oceňují kompaktnost jednotlivých reportáží, které tvoří pro diváka srozumitelný celek.

David Havlík, Michael Fiala, Vladko Omasta: Neznámí vlastníci solárních firem (Česká televize)

Porota vyzdvihuje vysokou úroveň pečlivé investigativní práce, ojedinělé úsilí při získávání informací a hledání zdrojů. Oceňuje také nápaditost zpracování série reportáží, která měla velký společenský dopad. Čestným uznáním chce porota podpořit autory v další práci na tématu.*

Jiří Hošek: Fotbalová tragédie na Hillsborough (Český rozhlas Plus)

Příspěvek kombinuje kvalitní analytickou práci a silně emotivní zpracování příběhu, jehož kořeny sahají do doby, kdy do tehdejšího Československa ověřené informace neproudily. Autor rozhlasové reportáže zasazuje téma do širšího společenského kontextu.

Porota: Ivo Mathé, vedoucí Katedry produkce na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, Tom Nicholson, kanadský investigativní novinář žijící na Slovensku, Alena Červenková, bývalá moderátorka pořadu Na hraně v České televizi, Andrea Paulínyová, reportérka slovenské televize Markíza, držitelka několika novinářských ocenění

* Porota se rozhodla tento příspěvek nominovat a zároveň mu udělit čestné uznání.

Kategorie online žurnalistiky „Cena Googlu za inovativní online žurnalistiku“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jan Boček: Nemoci, nehody i války (iHNED.cz)

Porota oceňuje chytré využití interaktivního zpracování datových podkladů k názornému rozkrytí méně viditelných souvislostí. Cennou součástí díla je také analytický vhled a práce s primárními zdroji.

Jan Kužník: Stratocaching (iDNES.cz)

Porota oceňuje promyšlené propojení technologie, zpravodajství, komunikace přes sociální sítě, gamifikačních prvků a reportážního stylu pro inovativní popularizaci vědy.

Filip Rožánek: Srpen 1968 pro váš počítač, čtečku a tablet (Český rozhlas)

Jestli bylo něco v posledním roce inovativním projektem českého internetu, pak je to projekt Srpen 1968 ve svém propojení sociálních sítí pro historické zpravodajství v reálném čase. Porota oceňuje též vydání shrnující elektronické publikace pro různé platformy, obsahující průběžně zveřejňované výstupy.

Porota: Ján Simkanič, výkonný ředitel společnosti Internet Info, s.r.o., Petr Herian, zakladatel a majitel NEWTON Media, a.s., ředitel NEWTON Technologies, a.s., Tomáš Bella, zástupce šéfredaktora slovenského deníku SME

Zvláštní cena: Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Vojtěch Kurka: Nehodovost na dálnicích

Dobrý příklad toho, jak může dát datová žurnalistika odpověď na otázky, které musely snad každého někdy napadnout. Zde třeba: Jsou ty uzavírky silnic vůbec k něčemu? Je po opravách situace lepší? A opravuje se opravdu tam, kde je to nejvíc potřeba? Projekt si neklade přemrštěné cíle (což bývá častá chyba), nesnaží se naráz kompletně vyřešit celou dopravní situaci, pouze odpovědět na pár základních otázek. Oceňujeme také to, že se autor dokázal jako soukromá osoba domluvit s příslušným úřadem na poskytnutí relevantních dat.

Martina Podhůrská a tým: Kapacita mateřských škol

Projekt navrhující analyzovat naplněnost mateřských školek má velký potenciál. Data mohou mít hodnotu v různých formách výstupu. Mohou být reflektována v materiálech publikovaných v médiích a potažmo být inspirací při tvorbě jednotlivých politik. V uživatelsky přívětivém tvaru mohou být na denní bázi velmi praktickým vodítkem pro samotné rodiny. Toto téma patří mezi palčivé otázky pro dnešní rodiče a nástroj, který by jim pomohl, by jistě velmi ocenili. Porota má nicméně za to, že tato studentská aktivita bude vyžadovat velmi náročnou práci a součinnost řady aktérů – a právě to je jeden z důvodů, proč by ráda vyslovila jeho autorům podporu.

Peter Zvirinsky: Insolvenční rejstřík

Promyšlený postup jak strojově získat a zpracovat data z Insolvenčního rejstříku umožní autorovi pochopit vnitřní zákonitosti a objevit nové souvislosti v komplikovaném systému insolvencí a exekucí. Hlubší vhled do této problematiky a jednotlivé příběhy ukryté v datech mohou být atraktivním tématem pro noviny. Věříme, že jejich publikování bude v důsledku užitečné pro odbornou i širší veřejnost.

Porota: Adam Javůrek, editor inovací serveru iHNED.cz, Petr Kočí, vedoucí oddělení datové žurnalistiky serveru iHNED.cz, Pavlína Kvapilová, bývalá šéfka Nových médií České televize, zakladatelka facebookové platformy Vaše televize

Zvláštní cena: Česko-slovenská cena veřejnosti

O vítězi této ceny rozhodla česká a slovenská veřejnost v online hlasování, které probíhalo od 7. do 16. dubna 2014 na adrese: http://hlasovani.novinarskacena.cz/

Vítěz:

Dušan Károlyi: Odmena pre známu (TREND)

Čestná uznání:

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Lenka Petrášová: Realitní hyeny okrádají seniory (Mladá fronta DNES)

Porota si dobře uvědomuje rozdíl v možnostech, které obnáší psaní reportáží pro deník a pro týdeníky. Kratší články mají v soutěži obtížnější postavení. Tři reportáže Lenky Petrášové z Mladé Fronty Dnes přesto vyčnívaly nejen kvalitou svého zpracování, ale také originálním výběrem témat a svým společenským dopadem. Články „Realitní hyeny okrádají seniory“, „Rakovina neexistuje, tvrdí léčitel“ a „Noc v nemocnici“ jsou velmi důležitým upozorněním na konkrétní problémy v naší společnosti, za které si autorka zaslouží čestné uznání.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Matěj Spurný, Ivo Cerman, Jan Rychlík, Jan Urban, Petr Hlaváček: 75. výročí Mnichova (Aktuálně.cz)

Porota uděluje čestné uznání autorům seriálu článků za mimořádný způsob, jakým zpracovali významnou událost československé historie. Oceňuje nejen hluboký ideový záměr tohoto projektu, ale i kvalitu jednotlivých příspěvků. Seriál přispívá k obnovení a zkvalitnění veřejné debaty o traumatickém tématu, které je poznamenané stereotypy a resentimenty.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Ondřej Kundra: Browderova válka (Respekt)

Porota oceňuje mezinárodní přesah a autorovo rozhodnutí věnovat se tématu, které má zásadní vliv na geopolitické dění. Na příběhu jednoho člověka vysvětluje fungování ruských politických mechanismů a poukazuje na nekonzistentnost Západu při obraně demokratických hodnot ve vztahu k Rusku. Jedná se o ojedinělý počin, přestože by si toto téma zasloužilo pozornost středoevropské žurnalistiky.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

David Havlík, Michael Fiala, Vladko Omasta: Neznámí vlastníci solárních firem (Česká televize)

Porota vyzdvihuje vysokou úroveň pečlivé investigativní práce, ojedinělé úsilí při získávání informací a hledání zdrojů. Oceňuje také nápaditost zpracování série reportáží, která měla velký společenský dopad. Čestným uznáním chce porota podpořit autory v další práci na tématu.

Kategorie online žurnalistiky „Cena Googlu za inovativní online žurnalistiku“

Ludvík Hradilek: Jak Česko nechává ničit své památky (Aktuálně.cz)

Se zaujetím a vtipem autor výborně kloubí obrazovou reportáž s textovým doprovodem. Seriál o chátrajících památkách je vysoce záslužnou a poctivě odvedenou prací.