Rostoucí investice do infrastruktury pro digitální ekonomiku

Společnost The Boston Consulting Group (BCG) spolupracovala na nejnovější zprávě Světového ekonomického fóra o aktuálních technologických, obchodních a politických otázkách, které ovlivňují globální digitální infrastrukturu. (TZ)

Světové ekonomické fórum vydalo 29. dubna 2014 novou zprávu, která zkoumá dlouhodobý růst digitální ekonomiky a funkčnost infrastruktury, kterou na které je založena.

Zpráva Budování digitální infrastruktury: růst internetové ekonomiky (v originále Delivering Digital Infrastructure: Advancing the Internet Economy), vypracovaná ve spolupráci se společností The Boston Consulting Group (BCG), se zaměřuje na aktuální hrozby, jimž čelí digitální infrastruktura včetně infrastruktury pevného a mobilního internetu, telekomunikačních zařízení a vybavení a cloudové infrastruktury v USA, Evropě a na rozvíjejících se trzích.

„Digitální ekonomika roste podstatně rychleji než ekonomika jako celek a kromě toho má dalekosáhlé sociální a politické dopady,“ uvedl senior poradce BCG a spoluautor zprávy David Dean. „Potenciál digitální ekonomiky ovšem bude možné využít jen tehdy, když s ní digitální infrastruktura udrží krok. Zda se jí to podaří, to závisí na investicích, inovacích a spolupráci mnoha zainteresovaných subjektů.“

Zpráva Delivering Digital Infrastructure je výsledkem mezioborové spolupráce Světového ekonomického fóra. Na analýze klíčových problémových oblastí v odvětví a na přípravě návrhu doporučení se podílel řídicí výbor a pracovní skupina vytvořená ze zástupců předních firem – mimo jiné AT&T, Baidu, Bharti Airtel, Huawei, Liberty Global, Microsoft, Qualcomm, Salesforce.com nebo Telefonica.

Zpráva doporučuje zvýšit investice do digitální infrastruktury v řadě regionů. Evropské „digitální zdraví“ vyžaduje podle ní značnou pozornost. Neexistence jednotného digitálního trhu a nedostatek rozsáhlejších investic do infrastruktury podle zprávy Evropské unii velmi ztíží plné využití výhod a přínosů internetové ekonomiky. Političtí představitelé USA by měli podporovat inovace na místních trzích, aby se zvýšila konkurence a vzrostly investice, což USA pomůže udržet si vedoucí pozici na digitálním trhu.

Zpráva podrobně zkoumá dva velmi důležité technické aspekty: dostupnost kmitočtového spektra pro mobilní komunikace a spory o smlouvy o propojení IP sítí, na základě kterých se přenáší provoz mezi sítěmi tvořícími internet. Vzhledem k obrovskému nárůstu objemu datového provozu, zejména videa, se tyto smlouvy dostaly pod rostoucí tlak.

Zpráva vybízí, aby vlády daly mobilním technologiím k dispozici větší rozsah kmitočtového spektra a aby se všichni aktéři zaměřili na zvýšení spektrální účinnosti. Identifikuje i oblasti společného zájmu stran stojících proti sobě v debatách o propojení IP sítí a navrhuje cestu k řešení těchto sporů. Dále zpráva zkoumá, jak zajistit, aby politické a regulační prostředí lépe drželo krok s rychlým rozvojem digitální sféry v různých hospodářských odvětvích.

„Základní premisou naší práce je, že poskytovatelé komunikačních služeb a poskytovatelé obsahu jsou a dlouhodobě budou na sobě vzájemně závislí,“ uvedl Sunil Bharti Mittal, zakladatel a prezident společnosti Bharti Enterprises. „Digitální služby jsou závislé na infrastruktuře, prostřednictvím které se dostávají ke spotřebitelům, a infrastruktura závisí na digitálních službách, které živí poptávku po konektivitě.“

Zpráva se také věnuje potřebě národních ekonomik rozvíjet efektivní odvětví digitálních služeb a o úloze vlád při budování prostředí, jež by takový rozvoj podporovalo.

„Vlády musejí především pochopit ekonomické a sociální výhody digitální konektivity a služeb,“ řekl Jon Fredrik Baksaas, prezident a generální ředitel Telenor Group. „Budou-li nahlížet na své politické rozhodování a na formování regulačního prostředí z dlouhodobého horizontu, zaměřovat se na budoucnost a usilovat o prosazení investičních stimulů, mohou přispět k vytváření prostředí, v němž se budou moci dynamické digitální ekonomiky rychle rozvíjet.“

Celá zpráva „Delivering Digital Infrastructure: Advancing the Internet Economy“ je k dispozici na www.bcgperspectives.com.

The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) je přední mezinárodní poradenská firma v oblasti strategického poradenství. BCG spolupracuje s vrcholovým managementem firem ve všech odvětvích a regionech na identifikaci příležitostí, jak zvýšit jejich hodnotu, řešit jejich nejdůležitější problémy a na transformaci podniků. Individuální přístup BCG je založen na znalosti dynamiky společností a trhů a úzké spolupráci na všech úrovních organizace klienta. Díky tomu získávají naši klienti trvale udržitelnou konkurenční výhodu, budují efektivnější organizace a dosahují trvalých výsledků. Společnost BCG byla založena v roce 1963 a je soukromou firmou s 81 kancelářemi ve 45 zemích. Další informace naleznete na bcg.com.

O bcgperspectives.com

Webový server Bcgperspectives.com prezentuje nejaktuálnější myšlenky odborníků společnosti BCG, ale i ředitelů firem, akademiků a dalších předních osobností. Zabývá se tématy, jež jsou důležitá pro nejvyšší úrovně řízení, a zároveň poskytuje unikátní přístup k rozsáhlému archivu inovačních nápadů BCG. Ten zasahuje téměř padesát let do historie až k myšlenkám Bruce Hendersona, zakladatele firmy a jednoho z architektů moderního poradenství pro management. Veškerý obsah BCGperspectives.com, včetně videí, podcastů, komentářů a zpráv, je přístupný prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, iPadu, Facebooku, Twitteru a LinkedIn.