ka bezpečí má nové srdce, díky kterému se i nadále každý den dovolají stovky dětí.

Nové „srdce“, přes které procházejí všechna přijatá volání, má od nynějška Linka bezpečí. Doslova na hraně životnosti se podařilo vyměnit telefonní ústřednu, která sloužila 10 let a jen v loňském roce propojila s konzultanty Linky celkem 219 941 dětí. Vzhledem k omezené kapacitě Linky bezpečí jsou důležité i doplňkové funkce nové ústředny, které umožní lépe vyhodnocovat zájem dětí a adekvátně na něj reagovat. Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby krizové intervence dětem v České republice již 20 let. (TZ)

//Telefonní ústředna po 10 letech dosloužila a byla nahrazena novou//

Srdce Linky bezpečí, které umožňuje každodenní dovolání stovkám ohrožených dětí, tvoří telefonní ústředna. Přes ni jsou spojovány hovory, umožňuje předávání hovorů z tzv. switche na jednotlivé konzultanty a má mnoho dalších funkcí, které podporují profesionální poskytování služeb Linky bezpečí. Dosavadní ústředna sloužila více než 10 let a byla za hranicí své životnosti. Přitom její výpadek by de facto znemožnil pokračování služeb a po 20 letech nepřetržitého provozu hrozilo, že se Linka bezpečí odmlčí a žádné dítě se nedovolá.

V těchto dnech se podařilo po téměř ročním období příprav spustit zcela novou ústřednu, kterou Linka bezpečí získala jako dar díky podpoře společností Cisco a ANECT. Dodaný hardware a služby mají hodnotu několika stovek tisíc, ale pro samotnou Linku je tato hodnota nevyčíslitelná.

„Šokovalo mě, že Linka bezpečí zvládne obsloužit jen 25 % volajících dětí. Spuštění nové ústředny je důležitá inovace, ještě důležitější ale je, aby se našly peníze na práci odborných konzultantů a Linka tak mohla využít svou plnou kapacitu,“ říká Jiří Devát, generální ředitel Cisco ČR.

„Linka bezpečí už roky perfektně funguje. Obecné povědomí je takové, že tuto službu poskytuje stát. Něco jako když voláte 112, nebo 158. A lidé si většinou myslí, že tuto službu tedy není třeba nijak podporovat. Skutečnost je však jiná. Celých 75 % svých výdajů hradí linka z peněz dárců. Přesto se skoro půl milionu dětí, které akutně potřebují pomoc, na linku nedovolá, protože linka jednoduše nemá na zaplacení potřebného počtu konzultantů. A tak jsem rád, že už 10 let pomáháme dobré věci,“ doplňuje Miroslav Řihák, předseda představenstva společnosti ANECT.

//Přesnější informace umožní lépe reagovat na potřeby dětí//

Nová telefonní ústředna má oproti staré také několik velmi užitečných funkcí. Především umožňuje lépe vyhodnocovat tzv. dovolatelnost, tedy počty dětí, které se kvůli obsazené lince nedovolají na poprvé. I přesto, že můžeme při plné obsazenosti služby vést až 7 hovorů najednou, zájem a nápor volajících dětí tuto kapacitu převyšuje.

„Ačkoliv nová ústředna technicky umožňuje propojit řádově větší počet hovorů, Linka bezpečí musela z důvodu nedostatku financí od počátku letošního roku omezit svou kapacitu. O to důležitější jsou proto získané statistické údaje o počtu dětí, které potřebují naše služby a o rozložení náporu volajících v čase během dne i během jednotlivých dnů v týdnu, které nám umožní lépe nastavovat potřebný počet konzultantů a z toho vyplývající momentální kapacitu k vedení hovorů,“ doplňuje ředitel Sdružení Linka bezpečí Richard Schinko.

Od začátku roku 2014 se tak snížil průměrný počet dětí, které se za den dovolají na 526, oproti 669 dovoláním v roce předchozím. Dle našich odhadů tak průměrná dovolatelnost klesla až na 25 %, což můžeme nyní díky nové ústředně vyhodnocovat přesněji a lépe tak nastavit fungování služby, abychom umožnili dovolání maximálnímu počtu dětí.

//Linka bezpečí je nejdéle fungující a jedinečnou linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku//

Linka bezpečí svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na telefonním čísle 116 111, je bezplatná, funguje 24 hodin denně, každý den v roce a je zcela anonymní – na Lince se nezobrazují telefonní čísla a volaný se nemusí představovat. Linka poskytuje kromě telefonické i e-mailovou a chatovou poradnu, přes které je také možné kontaktovat tým více než 100 vyškolených konzultantů. V oblasti metodiky práce s klienty a v oblasti vzdělávání konzultantů je Linka bezpečí vzorem pro ostatní dětské linky v Evropě.

//Na Linku se denně se svými problémy dovolá 650 dětí//

Každý den se na Linku bezpečí obrací děti ze všech koutů České republiky. Konzultanti řeší problémy, se kterými se děti a studenti bojí svěřit svému okolí. Volají děti v obtížných situacích nebo s každodenními starostmi – obrací se na Linku kvůli šikaně, škole, problémům se sexuálním vyzráváním, vztahům v rodině i se svým okolím či problémům s láskou. V závažných situacích nabízí Linka ohroženým dětem také pomoc s kontaktováním dalších institucí, tzv. intervenci. V roce 2013 bylo přes Linku bezpečí realizováno 69 intervencí (z toho 26 kvůli sebevražednému pokusu a 26 kvůli syndromu  CAN*).

Linka bezpečí také slouží jako průvodce a poradce pro děti, které nemají s kým svá trápení probrat. Tím, že pomáhá okamžitě řešit problémové situace, má nezastupitelné místo v oblasti prevence.

*syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

//Každý může pomoci, aby se dovolalo více dětí//

Snahou Linky bezpečí je umožnit dovolání každému dítěti, které naši pomoc potřebuje. Vzhledem k pouze 30 % podílu státních zdrojů na financování služeb Linky bezpečí jsme závislí na podpoře firemních a individuálních dárců.

„Nezištná pomoc parterů, jakými jsou Cisco a ANECT, je pro nás životně potřebná a nenahraditelná. Bez přispění firemních partnerů a individuálních dárců by Linka bezpečí nemohla existovat a poskytovat své služby ohroženým dětem nepřetržitě již 20 let,“ uzavírá ředitel Linky bezpečí Richard Schinko.