Aegon spustil kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Dodala ho firma SOFTEC.

Bratislava, 22. mája 2014 – Spoločnosť Aegon na Slovensku spustila nový kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Aplikácia od firmy SOFTEC, vďaka automatizácii províznych a kariérnych procesov, priniesla výrazné zrýchlenie procesu výpočtu provízií s možnosťou aplikovať aj zložitejšie provízne modely a to všetko pri znížení počtu potrebných pracovníkov. (TZ)

Aegon tak sleduje aktuálny trend, kedy si niektoré poisťovne na slovenskom trhu postupne zakladajú vlastné maklérske firmy, aby čo najlepšie pokryli potreby klientov nielen v oblasti poisťovníctva ale aj iných finančných produktoch.

„Rozrastajúca sa sieť agentov interného makléra spoločnosti Aegon sa zameriava na profesionálnu starostlivosť o klientove potreby v oblasti financií. Našim cieľom je vybrať pre klienta to najlepšie zo širokej škály finančných produktov a samozrejme poskytnúť mu kvalitný servis. Na to aby sme to dokázali je nevyhnutá softvérová podpora na úrovni moderných technológií,“ vysvetľuje spustenie nového systému Dušan Šuna, obchodný riaditeľ siete interných maklérov v spoločnosti Aegon. Ako ďalej upresnil, nový karierno-provízny systém od firmy SOFTEC spĺňa všetky náročné kritéria pre podporu prevádzky predajnej siete finančných agentov. Systém komplexne podporuje a automatizuje každodenné procesy a postupy. Predstavuje tak komfortné riešenie, ktoré zvyšuje a optimalizuje rýchlosť a efektivitu správy dát. Naviac podporuje celé spektrum finančných produktov.

Peter Morávek, riaditeľ divízie poisťovacích systémov firmy SOFTEC, k tomu dodáva: „Teší nás, že naša prvá spolupráca s Aegonom naplnila obojstranné očakávania. Niekedy i menšie investície dokážu firmám priniesť výrazné zlepšenie operatívy, ktoré sa potom odrazia na spokojnosti spolupracovníkov a v neposlednom rade i klientov.“

Pre doplnenie: Aegon Slovensko patrí do koncernu Aegon, jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva. Koncern Aegon má vyše 160 ročnú tradíciu, zamestnáva takmer 27 tisíc pracovníkov, stará sa o milióny klientov vo viac ako 25 krajinách v Amerike, v Európe a v Ázii. Na Slovensko značka vstúpila v roku 2003. V súčasnosti sa stará o finančnú budúcnosť viac ako 250 tisíc klientov v životnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení. Tisícom ďalších klientov sa stala spoľahlivým partnerom v poistení ich bývania. Pod značkou Aegon pôsobia na slovenskom trhu štyri spoločnosti – AEGON Životná poisťovňa, AEGON, d. s. s., AEGON partner a AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

KONIEC

O spoločnosti Softec

Softec je významnou konzultačno-softvérovou spoločnosťou, ktorá poskytuje svoje služby okrem Česka a Slovenska v ďalších ôsmich krajinách strednej a východnej Európy. Jedná sa predovšetkým o poradenstvo v oblasti informačných systémov, analýzu, návrh a vývoj komplexných IT riešení, systémovú integráciu a outsourcing. Medzi jej kľúčových zákazníkov patria významné spoločnosti z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, štátnej správy a telekomunikácií. V roku 2012 sa stala na slovenskom IT firmou roka. V súčasnej dobe má na Slovensku aj v Česku takmer 300 zamestnancov. Viac na www.softec.sk.