Ekologické projekty šetří firmám finanční náklady a vybízejí k environmentálnímu chování, tvrdí zapojené instituce

Elektroodpad dnes představuje nejrychleji rostoucí druh odpadu nejen ve světě, ale i v Česku. Většina tuzemských firem však věnuje sběru a třídění vysloužilých elektrozařízení jen malou pozornost. Proto se vytváří speciální projekty zajišťující bezplatný sběr a svoz starého elektra. Mezi ně patří například ekologický projekt společnosti Rema Systém s názvem Zelená firma, do kterého je dnes již zapojeno více než 1 650 firem z celé České republiky. Právě s majitelem jedné z nich, Tomášem Karešem, přinášíme následující rozhovor. (TZ)

Firma Tomáš Kareš Servis s.r.o. o projektu ZELENÁ FIRMA: Díky němu více třídíme a chováme se ekologičtěji

Co Vás přivedlo k projektu Zelená firma a přesvědčilo se do projektu zapojit?

Byl to můj odpadový hospodář, který hledal řešení pro zpětný odběr vysloužilé techniky. Projekt Zelená firma nám spoří náklady za odvoz a likvidaci. Ročně tak máme přehled o vysbíraném množství elektrozařízení, což je následně přepočteno i v rámci úspor k životnímu prostředí.

Jaký je zájem o projekt ze strany vašich zaměstnanců? Jaké byly jejich počáteční reakce?

Zaměstnanci přivítali možnost, že se při každodenní cestě do práce mohou zbavit elektroniky či baterií.

Změnil se po účasti na projektu přístup k problematice sběru odpadu a ochrany životního prostředí ze strany vašich zaměstnanců?

Kvituji vznik takového projektu, jelikož má i edukační charakter pro naše zaměstnance. Více třídíme, chováme se ekologičtěji. Díky Zelené firmě jsme objevili také projekt Buď líný zaměřující se na svoz elektroodpadu přímo z domácností, který vřele doporučuji. Našimi zaměstnanci byl již ověřen.

Jak byste zhodnotil průběh a výsledky projektu?

Hodnotím projekt kladně. Díky němu totiž plníme legislativu odpadového hospodářství a zároveň spoříme za odvoz a likvidaci vysloužilých elektrozařízení.

Co vám přinesla účast na projektu Zelená firma?

Právě tížený soulad s legislativou, úspory a edukační vizi pro zaměstnance.

O společnosti REMA Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.