Dlouhá a okolí je nejzábavnějším místem v Praze

Podle návštěvníků majálesu se na druhém místě umístil Anděl a na třetím dejvice (TZ)

Při příležitosti našich druhých narozenin jsme se dohodli s pořadateli pražského Majálesu (30. dubna 2014) na malém výzkumu. Zeptali jsme se 639 návštěvníků, která z pražských čtvrtí je podle nich nejzábavnější.

Někteří definovali místa konkrétněji, jiní udali třeba jen číslo městské části. Na prvním místě se jednoznačně umístilo staroměstské centrum, z něhož byla nejčastěji zmíněna Dlouhá ulice. Tím se potvrdil náš titulní článek z prvního čísla tištěného Magazínu (červen 2012). V něm jsme právě Dlouhou nazvali „pražskou Stodolní“.

To, že jsme průzkum prováděli na Majálesu samozřejmě znamená, že odpovídali z drtivé většiny vysokoškolští studenti. To taky nejspíš ovlivnilo překvapivě dobrý výsledek Dejvic, domovské čtvrti ČVUT.

Naopak překvapením je absence velmi populárních Vinohrad nebo hipsterských Vršovic.

O tom, že je v Praze zřejmě dost velmi lokálních patriotů, svědčí, že minimálně jednou zaznělo v dotazníku 78 lokací včetně například Jižního i Zahradního města, Bohnic nebo Letňan.

Pořadí

CELKEM (639)

ŽENY (396)

MUŽI (243)

1.

Centrum (Dlouhá)

210 hlasů

Centrum (Dlouhá)

143 hlasů

Centrum (Dlouhá)

67 hlasů

2.

Anděl

87 hlasů

Anděl

51 hlasů

Dejvice

33 hlasů

3.

Dejvice

48 hlasů

Žižkov

18 hlasů

Anděl

36 hlasů