Změna názvu SPIR

Od 7.8. 2014  se oficiálně mění název našeho sdružení  na Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, zkratka zůstává stejná (SPIR).  Nový název byl odhlasován červnovou valnou hromadou sdružení a potvrzen zápisem do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze na počátku letošního srpna. Nový název odpovídá měnící se roli SPIR v internetové sféře v souvislosti s rozšířením jeho působnosti. Ta již nezahrnuje jen online reklamu a marketingové služby, ale ve stále větší míře zasahuje do dalších neinzertních oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání, komunikace se státní správou, styky s dalšími asociacemi v ČR i zahraničí, samoregulační aktivity atd.

Kromě změny názvu byla zaregistrována i změna sídla: Korunní 483/89, kde SPIR již od jara sídlí. Ostatní kontakt, telefony a maily zůstávají nezměněny.