SPIR vydává studii o placeném obsahu na internetu

Sdružení pro internetový rozvoj dnes publikovalo studii o monetizaci internetového obsahu. Studie reaguje na stále častější pokusy vydavatelů o zpoplatnění svého obsahu, pojednává o možnostech jeho reklamního i nereklamního využití, shrnuje dosavadní vývoj a uvádí modelové příklady z ČR i zahraničí. (TZ)

Studie je zamýšlena jako příručka pro média, která zvažují alternativní způsoby zhodnocení publikovaného obsahu, než je financování z reklamy. Přináší přehled způsobů přímé monetizace od uživatelů i nepřímé skrze různé možnosti inzerce a formuluje doporučení pro různé typy vydavatelů o tom, jaké postupy, nástroje či obchodní modely v současné době nejlépe fungují. Ačkoli ze studie mohou čerpat vydavatelé na různé úrovni, je určena především začínajícím nebo menším a středním firmám. Může sloužit i jako informační zdroj pro odbornou veřejnost.

Zdrojem informací jsou vedle analýzy veřejně dostupných zdrojů také rozhovory s provozovateli služeb, kteří s placeným obsahem u nás učinili první pokusy, a zkušenosti zahraničních vydavatelů, kteří různé modely placeného obsahu testují již druhou dekádu. Součástí studie, kterou pro SPIR vypracovala společnost Internet Info, je i doprovodný průzkum názorů na placený obsah mezi českou internetovou populací od společnosti Median.

Kompletní studie a doprovodný průzkum uživatelských preferencí jsou bezplatně ke stažení na stránce www.monetizaceobsahu.cz, kde jsou hlavní sdělení studie rovněž přehlednou formou prezentovány.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC. Ve svých aktivitách nezohledňuje jen reklamní a marketingové služby, ale ve stále větší míře zasahuje do dalších, neinzertních oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání, komunikace se státní správou atd. Poskytuje také expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás. V neposlední řadě je SPIR samoregulátorem audiovizuálního a autorsky chráněného obsahu na internetu a garantem samoregulačního rámce pro online behaviorální reklamu (OBA) v ČR.