Merz úspěšně rozvíjí spolupráci se společností EKOLTECH a rozšiřuje systém MES o další funkcionality

Liberec, 7. 11. 2014 – Společnost Merz, dodavatel stejnojmenného výrobního informačního systému MES Merz, úspěšně rozvíjí spolupráci s přední slovenskou nábytkářskou firmou EKOLTECH. Završila další etapu implementace a instalovaný systém rozšířila o další užitečné funkcionality. (TZ)

Spolupráce obou společností započala již v roce 2012 projektem sběru dat pro sledování parametrů a efektivity výroby u skupiny pěti strojů s jedním terminálem. Cílem projektu bylo položení základů pro systém sběru dat ve výrobě a jejich vyhodnocení prostřednictvím systému MES Merz tak, aby se dal rozšiřovat na další pracoviště. Dnes je ve společnosti EKOLTECH systém sběru dat nasazen na 80 strojích.

Analýza celkového stavu

Pro lepší přehled o dostupnosti výroby, její výkonnosti, zmetkovosti jednotlivých strojů a motivaci zaměstnanců byl v rámci rozšíření spolupráce realizován rozsáhlý projekt vizualizace výrobních dat ze systému MES Merz. Díky tomu má dnes EKOLTECH přesný přehled o celkovém stavu výroby na jednotlivých výrobních zařízeních.

Checklisty pro údržbu

Dalším z řady rozšíření bylo vytvoření základního systému pro pracovníky údržby s využitím hardwarového MerzBoxu přímo u strojů. Cílem rozšíření stávajícího systému sběru dat MES Merz bylo doplnění o funkcionality pro údržbu, zejména elektronické sledování pravidelných údržbářských kontrol strojů, takzvaných checklistů. Navíc byla pro pracovníky údržby vytvořena zvláštní obrazovka se sadou funkcionalit, které umožňují přesnou evidenci jejich zásahu.

„Společnost MERZ se stala naším rovnocenným partnerem. Její produkt se dennodenně podílí na řízení naší společnosti i na strategickém plánování. Díky výstupům z MES systému MERZ má vedení společnosti potřebné informace pro všechny hodnoticí a rozhodovací procesy,“ komentoval vzájemnou spolupráci Ing. Dušan Pisár, výrobní ředitel ze společnosti EKOLTECH.

„Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s tak významnou společností, jakou je EKOLTECH. Její vizionářský přístup k výrobě ji vynesl i mezi dodavatele společnosti IKEA a my jsme rádi, že jim na cestě k dalším podobným úspěchům můžeme pomáhat,“ komentoval spolupráci Ing. Michaela Velikovská ze společnosti Merz.

***

O společnosti EKOLTECH spol. s r.o.

V současnosti patří společnost EKOLTECH spol. s r.o. mezi tradiční výrobce nábytku na Slovensku. Za pomoci vysoce kvalitní výroby se úspěšně etablovala mezi dodavateli pro společnost IKEA. Společnost vznikla v roce 1998, kdy oživila výrobu v bývalém výrobním podniku Mier a pokračovala ve více než 100leté tradici výroby nábytku ve Fiľakove. Díky nekompromisním požadavkům na kvalitu a rozsáhlým zkušenostem s povrchovou úpravou v nábytkářském průmyslu dokáže uspokojit i nejnáročnějšího zákazníka. Nepřetržité inovace a investice do strojních zařízení vedou k dosažení nových standardů ve výrobě.

O společnosti Merz s.r.o.

Společnost Merz působí na trhu výrobních informačních systémů již od roku 1991. Od roku 1999 je držitelem certifikátu kvality podle normy 9001. Mezi její vlajkové lodě patří výrobní informační systém MES MERZ. Společnost také poskytuje profesionální služby poradenství a systémové integrace v oblasti výrobních informačních systémů a speciálních softwarových řešení. Merz nabízí i komplexní systém pro zajištění sportovních událostí MERZ EMS.