Novým partnerem finanční skupiny Arca Capital se stal Rastislav Velič

Praha/Bratislava, 10. listopad 2014 – Finanční a projektový manažer finanční skupiny Arca Capital Rastislav Velič (41) rozšiřuje okruh současných partnerů Pavola Krúpy a Petra Krištofoviča. Souvisí to zejména s hlavními prioritami a směrováním Arca Capital v rámci jednotlivých segmentů a regionů, v nichž skupina působí, jakož i s postupnou specializací jednotlivých partnerů. (TZ)

Nový partner Arca Capital Rastislav Velič působí ve finanční skupině již 15 let a svou nominaci na partnera považuje za přirozené vyústění dlouholeté práce. I vzhledem  ke svému historickému působení ve strukturách skupiny jako finanční manažer je jeho strategickou úlohou upevnit sektor „Real Estate“ a rozvíjet segment finančnictví přes nové akvizice a rozvoj korporátních vztahů. Aktuálně se chce zaměřit na rozvoj a spolupráci při řízení a zřizování investičních fondů a spolupráci s ostatními finančními institucemi doma a v zahraničí. Za tímto účelem dotváří vlastní tým spolupracovníků, kteří ve velké míře na sebe tuto úlohu přebírají. „Ambicí našeho nového týmu je ve střednědobém horizontu dobudovat finanční část skupiny Arca Capital se vším, co k tomu patří, včetně banky a případně i pojišťovny,“ upřesňuje Rastislav Velič.

Poměrně výraznou oblastí, které se Arca Capital věnuje, je i oblast obnovitelných zdrojů energie. „Momentálně věnujeme těmto projektům velkou pozornost. Kromě přímých investic do tohoto sektoru může být tato oblast v čase dlouhodobě nízkých bankovních úroků nejlepší volbou pro konzervativní investory, kteří očekávají stabilní, vládou garantovaný příjem a přiměřené zhodnocování kapitálu,“ říká zakladatel investiční skupiny Pavol Krúpa, který zároveň dodává: „I vzhledem k tomu je pravděpodobné, že se okruh nových partnerů skupiny Arca Capital znovu rozroste.“

Arca Capital bude i nadále aktivně vyhledávat vhodné oportunistické investice. Kromě Slovenska se bude orientovat i na trh České republiky, Ukrajiny a západního Balkánu. Lídrem těchto projektů bude zakladatel a spolumajitel Arca Capital Pavol Krúpa. „Orientovat se budeme nadále hlavně na podniky z oblasti malého a středního podnikání z různých odvětví – energetiky, strojírenství, potravinářského průmyslu či stavebnictví,“ upřesňuje Pavol Krúpa.

Pro více informací prosím navštivte http://www.arcacapital.com/cz/

Rastislav Velič (41)

Předseda představenstva Arca Capital Slovakia. Prokurista a finanční ředitel Arca Investments. Vystudoval účetnictví a auditorství na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Ve finanční skupině Arca Capital působí od roku 1999 a zaměřuje se na projektové financování, rozvoj korporátních vztahů a nejnověji i  na spolupráci při řízení  investičních fondů. Od roku 2013 je  členem investičního výboru fondu kvalifikovaných investorů Nova Green Energy.

O skupině Arca Capital

Arca Capital je private equity skupina působící především v oblasti venture kapitálu v regionu střední a východní Evropy. Skupina má zastoupení v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Toto rozmístění jí dává prostor pro maximální využití mezinárodního know-how při posuzování investičních příležitostí. Cílem podnikání skupiny je generovat kapitálový růst ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu, při různé úrovni rámce řízení rizik. Společnost se snaží dosáhnout tyto cíle investováním do investičního portfolia neveřejně obchodovaných soukromých společností operujících především v odvětví energetiky a nemovitostí. Investice jsou prováděné s cílem poskytnout financování při založení, rozvoji a přeměně soukromých společností, které demonstrují potenciál pro významný růst. Společnost také může poskytovat návody, odvětvovou expertízu nebo jinou asistenci s cílem napomoci růstu firemního byznysu. Toto se skládá z investic do společností různých finančních stupňů – prvopočáteční financování, rizikový kapitál, odprodej podniku managementu, „mezzanine“ financování a investice do bankrotujících nebo bankrotu blízkých firem.