Prague Convention Bureau podporuje zaměstnanost žen

12. listopadu 2014 – Prague Convention Bureau se na začátku tohoto roku stalo partnerem expertního pracovního portálu pracezeny.cz, jehož cílem je pomoci ženám najít pracovní uplatnění. Portál provozuje společnost AGENDER s.r.o., která usiluje o zlepšení podmínek znevýhodněných skupin na trhu práce, tedy žen s malými dětmi a lidí starších 50 let. Prague Convention Bureau se rozhodlo aktivně podpořit tento projekt a prostřednictvím portálu nabídlo pracovní pozici vhodnou zejména pro matky s malými dětmi. (TZ)

„Domnívám se, že tento projekt má smysl, proto jsme se rozhodli jít ostatním zaměstnavatelům příkladem a nabídnout pracovní místo zájemkyním o flexi úvazek. Chceme ukázat, že to jde. S touto formou práce máme v Prague Convention Bureau dobrou zkušenost. Tým tvoří převážně ženy, z nichž polovina jsou matky s malými dětmi, proto dobře známe jejich potřeby a snažíme se jim maximálně vycházet vstříc. Pracující matky se musejí potýkat s některými omezeními, to však neznamená, že svou práci odvádějí hůř než ostatní zaměstnanci,“ říká Aleš Hozdecký, ředitel Prague Convention Bureau.

Portál pracezeny.cz nedávno zveřejnil výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na otázky zaměstnanosti žen. Průzkum, kterého se zúčastnilo téměř 3 tisíce žen, mimo jiné ukázal, že 69 procent respondentek potřebuje právě flexibilní formu zaměstnání, tedy zkrácené úvazky, práci z domova či sdílenou práci, aby dokázaly sladit práci a rodinu. Největší bariérou návratu do práce po rodičovské dovolené je pak nedostatečná podpora rodiny a zaměstnavatele. Ochotu pracovat vyjádřilo také 40 procent žen s malými dětmi na tříleté rodičovské dovolené, potýkají se však s nedostatkem flexi úvazků a nezájmem zaměstnavatele vzít je zpět do práce. Stejné překážky řeší rovněž 25 procent žen s dětmi do 6 let, které navíc trápí nízký počet státních předškolních zařízení a nedostatečná podpora rodiny při návratu do zaměstnání.

Prague Convention Bureau projekt pracezeny.cz poprvé představilo na jaře tohoto roku na jednom z pravidelných setkání se svými členy. Zakladatelka portálupracezeny.cz a prezidentka Business Leaders Fora Petra Janíčková zde diskutovala s přítomnými členy PCB o možnostech flexi úvazků v oblasti cestovního ruchu, zejména hotelnictví. Prague Convention Bureau v rámci spolupráce s pracezeny.cz navíc podpoří celonárodní vzdělávací projekt „INICIO pro ženy“, jehož cílem je pomáhat ženám při rozjezdu podnikání. „Oslovili jsme vítězku letošního kola projektu Michaelu Horáčkovou, aby nám vytvořila návrhy upomínkových předmětů z kartonu, které budou sloužit k propagaci Prahy. Líbí se nám originalita, zpracování i ekologická nezávadnost jejích výrobků a jsme přesvědčeni o tom, že budou mít velký úspěch,“ dodal Aleš Hozdecký z Prague Convention Bureau.

Prague Convention Bureau se bude podílet také na organizaci prvního festivalu „Všem ženám“ pořádaným společností AGENDER s.r.o. Festival, jehož posláním bude především inspirovat ženy k nalezení jejich vlastní životní cesty, proběhne v Praze v na začátku března roku 2015 a mělo by se ho zúčastnit až 500 žen. Jedním z hlavních řečníků festivalu by měla být paní Madeleine Albright.