IBM a Ericsson spolupracují na designu antény pro 5G sítě

Společnosti Ericsson (NASDAQ: ERIC) a IBM (NYSE: IBM) oznámily spolupráci na společném výzkumu sfázovaných anténních soustav pro 5G sítě. Tyto technologie přinesou spotřebitelům mnohem vyšší datové rychlosti, než je tomu dnes. (TZ)

Producenti mobilních zařízení závodí v tom, kdo nabídne nejnovější aplikace či funkce, zároveň se v našich pracovních či soukromých životech stále více zabydlují bezdrátové M2M technologie. V takovém prostředí mohou operátoři očekávat rapidní nárůst v poptávce po datech a frekvencích. Podle červnového vydání zprávy Ericsson Mobility Report naroste mobilní datový provoz do roku 2019 desetinásobně. Navíc, 200 milionová armáda M2M zařízení z konce roku 2013, naroste tří až čtyřnásobně, pokud 5G přijde.

Ericsson a IBM se budou společně podílet na výzkumu technologií sfázovaných anténních soustav. Výsledkem budou prototypy systémů, které umožní obsloužit větší počtu mobilních uživatelů, příchod nových služeb na stejné frekvenci a nabídnou datové rychlosti, které jsou výrazně vyšší než dnes, čímž budou konkurovat stávajícím kabelovým internetovým rychlostem.

Design fázové soustavy pro několik směrových antén využívá elektronicky ovladatelné antény, které mají oproti běžným mechanickým anténám značné výhody, co se týče váhy a flexibility. Výsledkem takového řešení je integrování výkonu stovek antén a rádiových vysílačů na jediný čip, menší než kreditní karta. Tato technologie bude využita zejména pro vysokokapacitní buňky a vnitřní prostory budov v hustě zastavěných a obydlených metropolitních oblastech.

Thomas Norén, šéf oddělení Product Management Radio v Ericssonu říká: „Ericsson podniká výzkum v oblasti rádiových sítí, které tak umožní splňovat extrémně vysoké datové nároky budoucnosti. V červenci jsme ukázali přenos dat vzduchem s rychlostí 5 Gbps, také pracujeme na posunutí bariér co se týče velikosti a rozměrů zařízení. Vývoj anténní technologie s IBM otevře nové možnosti jejich využití. Nedávno jsme uvedli nejflexibilnější malé buňky na trhu, které umožňují souběžné využití různých technologií. Tato spolupráce nám pomůže stavět mobilní sítě, které poskytnou kvalitní pokrytí a kapacitu i v nejhustším městském prostředí.“

Dr. Mehmet Soyuer, manažer oddělení Communication and Computational Subsystems v IBM Research dodává: „Shromáždili jsme deset let zkušeností ve vývoji radiofrekvenčních integrovaných obvodů a obalových řešení, čímž demonstrujeme vysoce integrované fázové soustavy pro různé aplikace. Těšíme se na spolupráci s Ericssonem, která pomůže utvářet budoucnost mobilní komunikace.“

Invence pro 5G

Historie nám ukazuje, že nový mobilní standard se objevuje každou dekádu. Tak tomu bylo v osmdesátých letech s 1G, v devadesátých s 2G, 3G technologie přišli po roce 2000 a následuje 4G standard z posledních let. Ericsson věří, že 5G standard se začne zabydlovat v roce 2020, tedy nové technologie musí být vyvíjeny již nyní, aby mohli podpořit jeho zavádění o šest let.

Jednou z důležitých požadavků 5G standardu je schopnost zvýšit datovou kapacitu každému uživateli, jakož i poskytnout podporu vyššímu počtu mobilních uživatelů a nových zařízení. Pokročilé anténní technologie jsou jedním z klíčových nástrojů k dosažení těchto cílů.

IBM Systems Innovation

IBM Microelectronics má dlouhou historii ve spolupráci s Ericssonem v oblasti bezdrátové komunikace. Obě společnosti přenášejí nejmodernější technologie z laboratoří do reálného života, aby udržely krok s požadavky, které pokročilé standardy vyžadují.

Poznámky pro redaktory:

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress