Trenkwalder vytáhl do boje proti nelegálním praktikám některých agentur práce

Nekalé praktiky firem vydávajících se za pracovní agentury poškozují celý český pracovní trh. Důvěra lidí v agentury práce se kvůli nepoctivým subjektům na trhu snižuje a stát navíc přichází o stovky milionů korun na daních. Proto se personální agentura Trenkwalder rozhodla na tyto praktiky upozornit. (TZ)

„Naším záměrem je upozornit na toto nelegální počínání a informovat občany o jejich právech, které si žádný zprostředkovatel zaměstnání nemůže dovolit beztrestně porušovat. Ze své pozice jsme připraveni lidem, kteří se cítí být poškozováni ze strany zprostředkovatele dočasného přidělení, pomoci radou nebo konzultací,“ informovala tisková mluvčí Trenkwalder CZ&SK Barbora Bočková.

Podle agentury Trenkwalder problém nekalého zacházení personálních agentur se zaměstnanci ovlivňuje celou společnost. Tento nešvar některých regionálních „rádobyagentur“ zhoršuje pověst všem, tedy i těm, které dodržují legislativní podmínky. To následně může mít dopad i na zaměstnanost v celém regionu.

„Uchazeči o práci v rostoucí míře ztrácejí zájem v momentě, kdy jim řekneme, že jsme agentura, která zaměstnavatele zastupuje. Bojí se toho, že pracovní agentura s nimi bude jednat hůře, než kdyby dostali místo přímo od zaměstnavatele, nebo že dostanou nižší mzdu. To by ale bylo v rozporu se Zákonem o srovnatelných podmínkách, kterým se všichni zprostředkovatelé práce musí řídit,“ uvedla tisková mluvčí Trenkwalder CZ&SK Barbora Bočková.

Alarmující jsou rovněž výsledky průzkumu Asociace pracovních agentur z července tohoto roku. Uchazeči o práci odpovídali na anketní otázku: Vzal(a) byste práci „na černo“, kdyby za to byla vyšší odměna, tj. bez placení pojistného a daní? Z 2 242 uchazečů odpovědělo kladně 80,2 %. Podrobnosti zde.

„Lidé se třeba ptají, co jim budeme strhávat. Máme od nich informace, že některé agentury dávají zaměstnancům nižší nástupní mzdu, protože si chtějí vylepšit svou odměnu. Víme o případech, kdy si agentury od zaměstnanců berou polovinu výplaty,“ popisuje příklady nelegálního počínání Bočková.

A jak je to správně?

Srážení agenturní odměny ze mzdy zaměstnance je nelegální a daná organizace by měla být nahlášena na Inspektorát práce. Odměna personální agentury se ošetřuje smluvním vztahem mezi agenturou a firmou, které agentura zaměstnance poskytuje. Tento postup je shodný, ať už se jedná o dočasné přidělení zaměstnanců, nebo jednorázové vyhledání zaměstnance. Agentura dostane zaplaceno za vyhledání, testování a dodání zaměstnance. U jednorázového vyhledání (Permanent placement) tím role agentury končí a úspěšný uchazeč se stává kmenovým zaměstnancem ve firmě. U dočasného přidělení pracovníků do firmy (Temporary placement) agentura najde a dodá pracovníky v požadovaném počtu a na dobu, jakou si firma určí. Dočasně přidělení zaměstnanci mají zcela srovnatelné podmínky s kmenovými zaměstnanci. Tyto podmínky garantuje zmíněný zákon o srovnatelných podmínkách.

O společnosti Trenkwalder

Trenkwalder International AG je lídr trhu v Rakousku, Maďarsku a v oblasti Černého moře. Spojuje přibližně 70.000 lidí s 15.000 zaměstnavateli ze všech hospodářských odvětví v 19 zemích na 300 kontaktních místech.