Koncern AGROFERT vydává svou první „Zprávu o společenské odpovědnosti“

Koncern AGROFERT dnes zveřejnil „Zprávu o společenské odpovědnosti“ za období 2012 – 2013. Materiál poprvné uceleně prezentuje odpovědné chování koncernu v ekonomické, sociální a ekologické oblasti a zahrnuje aktivity a data tří desítek nejvýznamnějších firem ze všech segmentů, ve kterých AGROFERT působí. Při přípravě zprávy vycházel koncern z mezinárodně uznávané metodiky GRI (Global Reporting Initiative), kterou využívá přes 4 000 společností v 60 zemích. (TZ)

„Ačkoliv se koncern AGROFERT a jeho firmy chovají odpovědně po celou dobu své existence, nikdy jsme o našich snahách a úspěších v této oblasti příliš nemluvili,“ říká v úvodu předseda představenstva AGROFERTu Zbyněk Průša. Zpráva tak poprvé představuje CSR (corporate social responsibility – společenská odpovědnost podniku) aktivity firmy v ucelené podobě, v souvislostech, číslech a příbězích.

Samotná příprava zprávy trvala řadu měsíců. „Sběr dat a informací z třech desítek firem z tak rozsáhlé skupiny, jakou je AGROFERT, byl poměrně komplikovaný. Sami jsme byli až překvapení, kolik aktivit v oblasti CSR naše firmy podnikají. Společenská odpovědnost je bezesporu součástí DNA celého koncernu AGROFERT,“ přibližuje vznik zprávy ředitelka divize komunikace koncernu Kateřina Kuchařová.

Zpráva o společenské odpovědnosti koncernu AGROFERT je k dispozici primárně v elektronické podobě a stáhnout si ji můžete na:

http://www.agrofert.cz/?3573/koncern-agrofert-vydava-svou-prvni-

Limitovaný náklad vychází tištěný na certifikovaném ekologickém papíře.

O koncernu AGROFERT

AGROFERT byl založen v roce 1993 jako společnost obchodující s hnojivy a agrochemikáliemi. V průběhu let se rozrostl a v současné době zahrnuje více než 200 společností působících v chemickém průmyslu, zemědělství, potravinářství, lesnictví a v médiích. S více než 5,5 mld. EUR konsolidovaného obratu je Agrofert čtvrtým největším podnikem v České republice.