Plochý televizor je v českých domácnostech již standardem, vyšší sociální skupiny odlišuje vlastnictví tabletu či smartphone

Televizor s plochou obrazovkou již v ČR vlastní většina domácností i z nižších socio-ekonomických skupin. Ty stále zaostávají ve vlastnictví např. notebooků či digitálních fotoaparátů. Nejvíce se však vyšší socio-ekonomické skupiny od těch nižších odlišují v penetraci tabletů a chytrých mobilních telefonů. Vlastnictví dvou a více televizorů, video či DVD přehrávače/rekordéru je doménou především středních tříd. Vyplývá to z dat prvních tří kvartálů Kontinuálního výzkumu Projektu elektronického měření sledovanosti televize roku 2014 a použití nové socio-ekonomické klasifikace českých domácností ABCDE vyvinuté společností MEDIARESEARCH. (TZ)

Vlastnictví televizoru s plochou obrazovkou (LCD, LED nebo plasmovou) se v ČR pomalu stává standardem. Podle výsledků Kontinuálního výzkumu, který MEDIARESEARCH realizuje pro Asociaci televizních organizací jako součást peoplemetrového měření, vlastní takový televizor bezmála 71 % českých domácností. Že televizor s plochou obrazovkou už není možné považovat za technologickou novinku, dokládá i pohled na novou socio-ekonomickou klasifikaci ABCDE – i v nejnižší kategorii E jej vlastní již bezmála polovina domácností.

Za zenitem nejen z hlediska časového vývoje penetrace, ale i socio-ekonomického profilu, se nachází video přehrávač/rekordér. Ten nalezneme nejčastěji v domácnostech řazených do řekněme „nižší střední třídy“ (C3 a D1), a to ve 20 % případů. V nejvyšší kategorii A již jen v 17 % domácností. O něco lépe je na tom DVD přehrávač/rekordér. Vlastnictví dvou a více televizorů také není znakem vyššího socio-ekonomického statusu, ale souvisí spíše s počtem osob žijících v domácnosti.

Aktuálním hitem na poli mediálních zařízení jsou mobilní zařízení, především chytré mobilní telefony (smartphony) a tablety. Procento českých domácností vlastnících tablet se za poslední rok zdvojnásobilo, z 6,4 % na více než 13 %. Chytrý mobilní telefon najdeme dokonce již ve čtvrtině českých domácností. Právě vlastnictví tabletu nebo chytrého telefonu lze označit jako příznak příslušnosti k vyšší socio-ekonomické skupině. Tablet resp. smartphone vlastní ve skupině A celých 23 % resp. 53 % domácností, zatímco ve dvou nejnižších kategoriích D2 a E jen 4 % resp. 8 % domácností. Podobně strmý profil podle socio-ekonomického žebříčku má ještě vlastnictví televizorů s moderními funkcemi (Smart TV, 3D televize, time-shift). Nižší socio-ekonomické skupiny také stále zaostávají např. ve vlastnictví notebooků a digitálních fotoaparátů.

Technické novinky se vyznačují nejen v čase dynamicky rostoucí penetraci, ale také specifickou strukturou svých vlastníků (uživatelů). Jako první si je pořizují domácnosti s nejvyšším socio-ekonomickým statusem, tj. domácnosti nejvýše postavené z hlediska vzdělání, profesního postavení a příjmů. Proto u těchto předmětů pozorujeme nejvyšší penetraci v nejvyšších socio-ekonomických skupinách A a B (dle nové klasifikace ABCDE se skupinami A, B, C1, C2, C3, D1, D2 a E) a tato penetrace poměrně prudce klesá směrem k nejnižším skupinám D a E.

Nová socio-ekonomická klasifikace ABCDE byla vyvinuta v roce 2012 společností MEDIARESEARCH ve spolupráci s ATO. Proměnná poskytuje segmentaci českých domácností do osmi stejně velkých skupin (A – nejvyšší, B, C1, C2, C3, D1, D2 a E – nejnižší) dle jejich ekonomického, sociálního a vzdělanostního kapitálu. Používána je např. při cílení reklamních kampaní. Více informací o nové ABCDE klasifikaci naleznete na www.mediaresearch.cz/produkty-a-sluzby/mereni-sledovanosti-tv-v-cr/abcde-klasifikace-mediaresearch.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR. MEDIARESEARCH je členem profesních organizací ESOMAR, SIMAR, ČMS, BCC, TUESDAY Business Network. Televizní sledovanost v České republice měří od roku 2002.

Asociace televizních organizací (ATO) (www.ato.cz) je zájmové sdružení, které od roku 1997 zajišťuje realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření televizního vysílání v České republice metodou TV metrů – čili tzv. Projekt elektronického měření. Cílem ATO je rovněž chránit společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. ATO provádí i samoregulační činnost, v roce 2010 ji zařadila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů. Členy asociace jsou Česká televize, FTV Prima spol. s r.o., Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy, mediální zastupitelství Atmedia CZ a Stanice O, a.s.. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, od 2013 je CET21 spol s r.o. obchodním partnerem.