Provozní doba poboček ČSOB o Vánocích a transakce na konci roku

Pobočky ČSOB upravují v průběhu vánočních svátků svou otevírací dobu. Během svátků budou pobočky zcela uzavřeny, na Silvestra bude zkrácena pracovní doba do 13 hodin. (TZ)

Ve dnech 22., 23., 29. a 30. prosince budou pobočky otevřeny podle standardní provozní doby. Celá pobočková síť ČSOB bude uzavřena ve dnech 24. až 28. 12. 2014 a 1. ledna 2015. Ve středu 31. 12. 2014 bude provozní doba zkrácena do 13 hodin. Ke konci roku mají klienti také poslední možnost, kdy mohou podat příkaz k úhradě, aby byla platba připsána na účet banky příjemce ještě do konce letošního roku.

Termíny pro předání příkazů do ČSOB tak, aby byly zaúčtovány na účtu banky příjemce v roce 2014:

Převody plateb v rámci ČSOB* v České republice (ať již příkazy k úhradě či inkasu) je potřeba zadat nejpozději 31. 12. 2014 (na pobočce do 13 hodin, elektronicky do 15 hodin). Pro platby z účtu plátce v CZK ve prospěch účtů vedených v jiných tuzemských bankách (standardní platba) platí nejzazší termín podání 29. 12. 2014 (do boxu) a 30. 12. 2014 (na pobočce do 17 hodin, elektronicky do 18 hodin).

Informace o konkrétních lhůtách pro předání příslušného typu platebního příkazu následují v tabulkách v příloze.

* Míní se tím převody na účty vedené u Československé obchodní banky, a.s., tedy jak účty poskytované pod značkou ČSOB, tak pod značkou Poštovní spořitelna / Era.

Poštovní spořitelna a Era jsou obchodní značky Československé obchodní banky, a.s.

PŘÍLOHA

Informace pro klienty ČSOB o platebním styku v závěru roku 2014 – Přehled termínů pro předání příkazů do ČSOB

Odepsání z účtu plátce v roce 2014 a připsání na účet banky příjemce1) v roce 2014

Typ platby Poslední termín pro předání příkazu

Písemně

Elektronicky
Tuzemské korunové platby pobočce do boxu
Platby do jiné banky v ČR
se splatností nejpozději 30. 12. 2014
 1. 12. do 17:002)
 2. 12.
 3. 12. do 18:00
Prioritní platby do jiné banky v ČR
se splatností nejpozději 31. 12. 2014
31.12.

do 10:00 bez omezení

do 11:30 max. 100 mil. CZK

31.12.

do 10:30 bez omezení částky

do 12:00 max. 100 mil. CZK

Interní platby v rámci ČSOB v ČR
se splatností nejpozději 31. 12. 2014
 1. 12. do 13:00
 2. 12.
 3. 12. do 15:00
Platby do zahraničí a v cizí měně
v ČR
pobočce do boxu Elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v EUR se splatností nejpozději 30. 12. 2014
 1. 12. do 14:00
 1. 12. do 15:303)
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v měnách DKK, JPY a SEK se splatností nejpozději 23. 12. 2014
 1. 12. do 14:00
 1. 12. do 15:303)
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v ostatních měnách se splatností nejpozději 29. 12. 2014
 1. 12. do 14:00
 1. 12. do 15:303)
Interní převody v rámci ČSOB ČR a převody do ČSOB SR v měnách CZK, EUR a USD se splatností nejpozději 31. 12. 2014
 1. 12. do 12:00
 1. 12. do 15:003)

1)  Termín připsání platby  na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

2)  U poboček s kratší pracovní dobou do konce provozní doby.

3)  Automatizované zpracování plateb do zahraničí a v cizí měně do tuzemska – příkazy k platbám do zahraničí a v cizí měně do   tuzemska a příkazy k platbám v rámci ČSOB ČR/SR  do  max. částky 1,5 mil. CZK (nebo ekvivalent v cizí měně) při konverzní operaci doručené elektronicky po stanoveném termínu v průběhu provozní doby transakčních systémů ČSOB v roce 2014, které splní podmínky formátování pro automatizované zpracování, budou zpracovány s odepsáním z účtu plátce v roce 2014 (připsání na účet banky příjemce bude realizováno podle standardních podmínek).

 

Odepsání z účtu plátce v roce 2014 a připsání na účet banky příjemce1) v roce 2015

Typ platby Poslední termín pro předání příkazu

Písemně

Elektronicky
Tuzemské korunové platby pobočce2) do boxu
Platby do jiné banky v ČR
se splatností 31. 12. 2014
 1. 12. do 13:00
 2. 12.
 3. 12. do 15:00
Platby do zahraničí a v cizí měně v ČR pobočce2) do boxu Elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností 31. 12. 2014
 1. 12. do 12:00
 1. 12. do 15:003)

1)  Termín připsání platby  na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

2)  U poboček s kratší pracovní dobou do konce provozní doby.

3)  Automatizované zpracování plateb do zahraničí a v cizí měně do tuzemska – příkazy k platbám do zahraničí a v cizí měně do   tuzemska a příkazy k platbám v rámci ČSOB ČR/SR  do  max. částky 1,5 mil. CZK (nebo ekvivalent v cizí měně) při konverzní operaci doručené elektronicky po stanoveném termínu v průběhu provozní doby transakčních systémů ČSOB v roce 2014, které splní podmínky formátování pro automatizované zpracování, budou zpracovány s odepsáním z účtu plátce v roce 2014 (připsání na účet banky příjemce bude realizováno podle standardních podmínek).