Do nového roku vstupují čeští podnikatelé s optimismem, nicméně v kontextu zvýšené míry nejistoty

Čeští podnikatelé konečně zastavili pokles svého investičního apetitu. Potvrzují to aktuální hodnoty Indexu očekávání firem, který čtvrtletně sleduje ČSOB. (TZ)

Celkový Index stoupl na hodnotu 12,3, což naznačuje pokračování mírného optimismu českých firem. Za posunem stojí hlavně dílčí údaj o plánovaných investicích, konečně máme v republice více firem, co chtějí více investovat než těch, které investice omezí. V letošním roce plánuje 39 % firem investovat více než loni.

Dílčí Index plánovaných investic se poprvé za svou historii sledování dostal z červených čísel. V letošním roce plánuje 39 % firem investovat více než loni, s nižšími investicemi počítá 38 %. „Poprvé v historii měření Indexu jsme zaznamenali více firem, které chtějí své investice rozšiřovat, než které je chtějí omezit, nicméně posílil počet podniků, které nemají jasno. Je evidentní, že vývoj v Evropě drží české podnikatele hluboko v pásmu opatrnosti,“ komentuje výsledky Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB.

Celkový Index očekávání firem stoupl o 4,2 bodu na aktuální hodnotu 12,3. Dílčím indexem s největším optimismem v něm zůstává i nadále výhled poptávky, přestože jeho hodnota klesla již v druhém sledovaném období po sobě. Dvojnásobně se totiž zvýšil počet podnikatelů, kteří dopředu nedokážou poptávku odhadnout. „Firem očekávajících zvýšení poptávky je 38 %. Naopak nižší poptávku odhaduje kolem čtvrtiny oslovených (24 %). Pozitivnější jsou v tomto ohledu větší firmy,“ říká Petr Manda.

Dílčí index plánovaných změn podnikání zaznamenal koncem roku pozitivní tendence. Zatímco procento firem, které plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu, se na rozdíl od předchozího kvartálu prakticky nezměnilo, podíl firem, které chtějí podnikání rozšířit, se zvýšil o 2 %. Současně o 1 % klesl podíl podnikatelů, kteří hodlají podnikání omezit nebo zastavit.

Za růstem Indexu očekávání firem stojí kromě vlastních byznys plánů firem i vesměs pozitivní zprávy z české ekonomiky. „Kromě vlastních plánů ovlivňují náladu podnikatelů také makroekonomické zprávy. Hrubý domácí produkt rostl a stát deklaroval ochotu podporovat hospodářství intenzivněji než dosud. Pozitivní vývoj sentimentu nedokázala zvrátit ani pokračující nejistota ohledně budoucího vývoje v Rusku, ani křehkost ekonomického oživení v eurozóně, projevující se mj. nepřesvědčivým vývojem Indexu podnikatelského klimatu pro německý průmysl a obchod,“ dodává Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

Průzkum Index očekávání firem probíhá mezi 500 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání.