Red Hat představil Enterprise Linux 7 Atomic Host, do podnikové sféry tak přináší pokročilé linuxové kontejnery

Praha – 5. března 2015 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, dnes oznámil všeobecnou dostupnost platformy Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host, operačního systému optimalizovaného pro běh další generace aplikací s linuxovými kontejnery. Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host nabízí všechny komponenty nezbytné pro snadnou distribuci a běh aplikací pro platformy Red Hat Enterprise Linux 6 a 7 v podobě kontejnerů. (TZ)

Monolitická řešení stále častěji ustupují aplikacím složeným z mikroslužeb. Architektura založená na kontejnerech může podnikům pomoci se snadnějším dosažením výhod, které plynou z tohoto pružného přístupu využívajícího kombinaci a spolupráci různých komponent. Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host je založený na linuxové platformě, která je světovou špičkou v oblasti operačních systémů pro podniková nasazení. Nový Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host umožňuje firmám, aby architekturu založenou na kontejnerech přijaly za svou a mohly tak získat i výhody plynoucí z možností flexibilního vývoje/nasazování a ze zjednodušené správy. To vše navíc bez omezení výkonu, stability, bezpečnosti nebo přínosů velmi širokého certifikačního ekosystému značky Red Hat.

Aplikační architektura založená na linuxových kontejnerech vyžaduje nejen nástroje pro vytváření a běh kontejnerů, ale také principiální základ vhodný pro podniková řešení, který je bezpečný a spolehlivý, a s životním cyklem navrženým tak, aby průběžně naplňoval dlouhodobé požadavky firemních zákazníků. Mezi tyto požadavky patří zmírnění obav o bezpečnost, průběžné zdokonalování produktů, proaktivní diagnostika a přístup k podpoře. Společnost Red Hat se zavázala poskytnout podnikovým zákazníkům kompletní a integrované řešení pro infrastrukturu založené na kontejnerech. Toto řešení v sobě spojuje distribuci aplikací pomocí kontejnerů s robustní a optimalizovanou infrastrukturou, která umožní snadný přenos aplikací certifikovaných pro platformu Red Hat Enterprise Linux napříč fyzickými systémy, virtuálními stroji a veřejnými i soukromými cloudy – to vše s životním cyklem produktu i zabezpečením vyžadovaným podnikovými zákazníky. Uvolnění platformy Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host je součástí záměru společnosti Red Hat udělat z linuxových kontejnerů stabilní a spolehlivou součást firemního IT v prostředí otevřeného hybridního cloudu.

Kontejnerový hostitel pro firemní sféru

Platforma Red Hat Enterprise Linux Atomic Host je speciálně navržená pro linuxové kontejnery, a obsahuje tak pouze ty komponenty operačního systému, které jsou nutné pro provoz kontejnerových aplikací. Díky tomu snižuje nová platforma režii a zjednodušuje údržbu. Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host vychází z platformy Red Hat Enterprise Linux 7 a dědí tedy stabilitu a vyspělost tohoto systému i obrovský ekosystém certifikovaných hardwarových partnerů.

Bezpečnost je vždy jednou z nejvyšších priorit každého podniku. Bezpečnostní vlastnosti kontejnerů – včetně možnosti spravovat bezpečnost v rámci celého životního cyklu kontejneru – ale vyvolaly některé další otázky. Obavy z bezpečnosti a životního cyklu kontejnerů řeší Red Hat Enterprise Linux Atomic Host pomocí automatizovaných bezpečnostních aktualizací na vyžádání i zpřístupněním podpory a výhod životního cyklu v podobě známé z platformy Red Hat Enterprise Linux, jen s menšími obrazy. Společnost Red Hat zasílá svým zákazníkům notifikace o bezpečnostních chybách včetně Heartbleed, Shellshock nebo Ghost okamžitě po jejich zveřejnění. A ihned po zpřístupnění zasílá i aktualizace produktů. Tito zákazníci mají navíc přístup k bezpečnostním nástrojům, které se zabývají právě spolehlivostí a bezpečností kontejnerů. Jde o jedinečnou výhodu, kterou společnost Red Hat podporuje nasazení kontejnerů právě u podnikových zákazníků.

Platforma Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host nabízí pro vybudování a údržbu infrastruktury s kontejnery mnoho výhod, mezi které patří:

 

  • Atomické aktualizace včetně možnosti odvolání prostřednictvím mechanismu, který je podobný práci s instalačními obrazy – atomickou aktualizaci lze stáhnout a nasadit během jednoho jediného kroku. Předchozí verze je nicméně zachována a v případě potřeby je tak možný snadný návrat do původního stavu.
  • Obrazy kontejnerů ve formátu docker lze nasadit a provozovat jako atomické kontejnery.

 

    • Certifikace a podpora spolu s důvěryhodností kontejnerů vytvořených pomocí obrazů od společnosti Red Hat. Jde například o platformy Red Hat Enterprise Linux 6 i 7 a certifikované kontejnery od nezávislých poskytovatelů software, kteří jsou partneři společnosti Red Hat.

 

  • Škálovatelná orchestrace kontejnerů pomocí systému Kubernetes, která umožňuje vytvářet rozsáhlé podnikové aplikace ze samostatných služeb nasazených v kontejnerech napříč clustery platformy Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host.

 

  • Implicitně silnější zabezpečení díky SELinux, cgroups a jmenných prostorů jádra. V prostředích s více kontejnery umožňují tyto vlastnosti izolovat každý z kontejnerů.
  • Podpora pro kontejnery s nejvyššími oprávněními, která umožňuje aplikacím pro správu přistupovat bezpečně jak k hostitelům, tak i dalším kontejnerům. Uživatelům tento specializovaný kontejner přináší možnost instalovat software třetích stran a nezávislost na atomických příkazech platformy Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host, která významně zjednodušuje vytváření a provoz kontejnerů provozovaných bez uplatňování bezpečnostní opatření.
  • Přenositelnost aplikací v rámci otevřeného hybridního cloudu s využitím opravdu velmi rozsáhlého certifikačního ekosystému společnosti Red Hat. Tento ekosystém umožňuje bezpečné a stabilní nasazování kontejnerů na fyzickém hardware, na certifikovaných hypervisorech  včetně Red Hat Enterprise Virtualization, VMware a Microsoft Hyper-V, i na certifikovaných veřejných cloudových službách, jako je Amazon Web Services nebo Google Cloud Platform.

Virtuální konference

Společnost Red Hat pořádá čtvrtek 12. března 2015 od 16:00 (středoevropského času) virtuální konferenci „Změna doručování aplikací s kontejnery“, která se bude podrobně věnovat skutečným způsobům použití a důležitosti linuxových kontejnerů. Další informace o celé události včetně harmonogramu lze získat na http://bit.ly/1Aigjde.

Podpůrná vyjádření

Jim Totton, viceprezident a generální manažer Platform Business Unit, Red Hat

“Před dvanácti lety uvedl Red Hat první podobu své platformy Red Hat Enterprise Linux, uchvacující nejmodernější softwarovou technologii, ze které učinil součást páteřní infrastruktury, o níž opírá svou existenci obrovské množství firem. Jde přitom o celou škálu nasazení, od serverů až po cloud. A dnešním uvedením platformy Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host děláme to samé v oblasti linuxových kontejnerů – přinášíme inovativní otevřenou technologii, stabilitu a bezpečnost, tedy vlastnosti, které podniky vyžadují. Jde přitom o víc, než jen o pouhé rozšíření portfolia rodiny Red Hat Enterprise Linux. Nová platforma Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host představuje budoucnost podnikových aplikací, ve které bude ucelená aplikace výkonnější a flexibilnější než součet jednotlivých částí.  A vše přitom bude poháněné silou otevřených inovací.“

Masahiko Iwata, generální manažer, NTT Open Source Software Center, Nippon Telegraph and Telephone Corporation

„S příchodem výkonných běhových prostředí jako je Docker a Kubernetes, která zjednodušují správu kontejnerů napříč celým jejich životním cyklem, využívá technologie linuxových kontejnerů konečně plnohodnotně svůj potenciál a od základu mění oblast poskytování platformy jako služby. Jsme přesvědčeni, že tento obraz dotváří právě Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host, a to díky zpřístupnění velmi kvalitní a stabilní kontejnerové platformy. Lví podíl na úspěchu této novinky bude mít i fakt, že Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host vychází z důvěryhodného operačního systému, kterým platforma Red Hat Enterprise Linux bezesporu je. A také to, že integruje nástroje pro kontejnerové aplikace a nasazení služeb.“

Další informace

Jak se spojit se společností Red Hat?

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je největším vývojovým centrem společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese http://www.redhat.com.