Průzkum: Cloud využívá už více než 40 % firem. Pro většinu z těch, které se pro cloud teprve rozhodují, je důležité mít data uložena v ČR

Praha, 12. března 2015 – Nejnovější průzkum agentury Perfect Crowd pro České Radiokomunikace (ČRa) mezi českými firmami odhalil zajímavá zjištění ohledně využívání cloudových služeb. Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) z řad firem, které se aktuálně rozhodují pro cloud, uvedly, že vnímají jako riziko ukládání svých dat mimo území České republiky. Z dotázaných 130 firem jich zatím cloudová řešení využívá 41 %. Ze zbylých 59 % o implementaci již dnes uvažuje téměř čtvrtina      (21 %). Záruku umístění dat v České republice dávají společnostem České Radiokomunikace, které právě v oblasti ICT služeb na trhu posilují a za uplynulé dva roky zaznamenaly nárůst obratu v tomto segmentu o 400 %. (TZ)

Dle zjištění průzkumu cloudová řešení využívá 41 % oslovených firem, typicky pro aplikace jako je například CRM řešení nebo datové úložiště, ale již i pro kritické firemní aplikace. Z respondentů, kteří cloud dosud nevyužívají, je téměř čtvrtina (21 %), kteří o přechodu na cloudové řešení právě uvažují. Hlavním argumentem firem pro případné nezavádění cloudu jsou obavy z nízké bezpečnosti dat. Zhruba 50 % respondentů však shodně uvedlo, že by jejich důvěru zvýšila možnost šifrování či osobní prohlídka technického zázemí datového centra (61 %). Konkrétně šifrování je něco, co je pozitivně vnímáno většinou firem (77 %), které cloud naopak využívají. Na druhou stranu, a to je trochu překvapující zjištění, samotné náklady na implementaci jsou pro firmy až druhořadé (31 %).

Obava 73 % respondentů z umístění citlivých firemních dat mimo území České republiky se v průzkumech objevuje dlouhodobě a nelze se jí příliš divit. Nepříliš přehledné legislativní normy, aféry typu „Snowden“
a neprůhlednost řady globálních cloudových služeb této obavě spíše nahrávají. Jistotu legislativně korektního umístění i bezpečnost dat tak firmy nacházejí u stabilních lokálních hráčů, jako jsou například ČRa. Prudký vzestup IT služeb, jež u ČRa za poslední dva roky zaznamenaly nárůst obratu o více než    400 %, zahrnuje i cloud. Za rok 2014 pak byly ČRa společností s nejrychleji rostoucími cloudovými službami na českém trhu. Dokladem může být i získané ocenění TOP 10 VMware partner 2014.

Průzkum byl pro ČRa zpracován společností Perfect Crowd. Během něho bylo dotázáno 130 firem působících v České republice s více než 45 zaměstnanci a obratem větším než 50 milionů Kč. Osloveni byli IT ředitelé nebo lidé rozhodující o investicích do IT.

České Radiokomunikace a.s. (ČRa) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. ČRa disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.