ABB opět vede v počtu podaných žádostí o patent ve Švýcarsku

Stejně jako v roce 2013 i v loňském roce společnost ABB opět podala více žádostí o udělení patentu než jakákoliv jiná společnost sídlící ve Švýcarsku.  (TZ)

Curych, Švýcarsko, 26. února 2015 – Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, podala v roce 2014 u Evropského patentového úřadu (EPO) více žádostí o udělení patentu než jakákoliv jiná společnost sídlící ve Švýcarsku. Švýcarsko si dlouhodobě udržuje vedoucí postavení v počtu podaných žádostí o udělení patentu v přepočtu na milion obyvatel.

Skutečnost, že společnost ABB podala v loňském roce 450 žádostí, a předstihla tak společnosti jako je Nestlé, Alstom, Roche či Novartis, potvrzuje silnou pozici ABB v oblasti technologických inovací.  Na celém světě pracuje pro ABB více než 8 500 výzkumných a vývojových pracovníků, každoroční investice ABB do výzkumu a vývoje dosahují 1,5 miliardy USD.

„Inovace jsou trvale zdrojem konkurenční výhody ABB,” říká Claes Rytoft, Chief Technology Officer, “a naše technologie vždy pomáhaly utvářet podobu průmyslových odvětví, v nichž působíme. Jsme velice hrdí na to, že po celou dobu naší stodvacetileté existence si udržujeme vedoucí postavení v oblasti technologického rozvoje.”

V roce 2014 ABB oslavilo 60. výročí uvedení na trh technologie pro přenos stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC), která umožňuje efektivní přenos velkých objemů energie na velké vzdálenosti.  Pří této příležitosti ABB uvedlo na trh extrudovaný kabel 525 kV HVDC, který umožňuje přenos dvojnásobného výkonu a rozšiřuje schopnost integrace vzdálených obnovitelných zdrojů energie. Novinkou ve výrobcích pro průmyslovou automatizaci je pak nový průmyslový robot „YuMi“, který je svou formou duální robotické paže uzpůsoben ke spolupráci s lidmi a uplatní se zejména při sestavování drobných součástí. V dubnu letošního roku bude tento robot poprvé oficiálně představen na veletrhu v Hanoveru, který patří mezi nejvýznamnější oborové veletrhy na světě.

Počet podaných žádostí o udělení patentu vzrostl v roce 2014 o 3,1 procent a dosáhl rekordního počtu 274 000, z toho 7 900 patentů pocházelo ze Švýcarska. V přepočtu tak bylo ve Švýcarsku zaznamenáno 848 žádostí o udělení patentu na milion obyvatel, což je nejvíce na světě.  Na druhém místě je Finsko se 416 žádostmi na milion obyvatel, následuje Nizozemsko (406), Švédsko (395), Dánsko (354) a Německo (316).

„Během posledních pěti let poptávka po patentové ochraně v Evropě stoupá,“ uvedl prezident Benoît Battistelli, prezident EPO. „Dokazuje to, že Evropa posiluje svoji klíčovou pozici lokality s intenzivní činností v oblasti inovací a technologického rozvoje“.

Jedno ze 7 mezinárodních výzkumných center ABB, sídlící nedaleko švýcarského Badenu, se specializuje kromě jiného na výkonové polovodiče, což je rovněž oblast, kde ABB zastává vedoucí pozici.

 

Evropský patentový úřad byl založen s cílem posílit spolupráci mezi evropskými státy v oblasti patentů a se svými téměř 7 000 zaměstnanci patří mezi největší evropské poskytovatele veřejných služeb. Vedle ústředí v Mnichově má sídla rovněž v Berlíně, Bruselu, Hágu a Vídni. K udělování patentů úřad využívá centralizovaný systém, který umožňuje na základě jedné žádosti zajistit pro vynálezce patentovou ochranu v 38 členských zemích EPO.

– konec –

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. Skupina ABB má kolem 140 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři R&D centra a komplexní servisní služby. ABB ČR zaměstnává více než 3 400 lidí.