U televizních domácností aktuálně vedou LCD televize a HD rozlišení

České televizní domácnosti dlouhodobě reflektují trendy v oblasti televizních přijímačů: již jen třetina z nich deklaruje vlastnictví klasické skleněné CRT televize a 56 % vlastní televizor s HD rozlišením (Full HD nebo HD ready). Výsledky vychází z ročních dat Kontinuálního výzkumu za rok 2014, který zadává Asociace televizních organizací (ATO) a realizuje společnost  MEDIARESEARCH jako nedílnou součást peoplemetrového projektu. (TZ)

V televizních domácnostech v posledních několika letech nejvíce narostlo zastoupení LCD televize, aktuálně ji má doma 55 % domácností, zatímco v roce 2007 její vlastnictví deklarovalo pouhých 11 %. LCD je v tuto chvíli suverénně nejrozšířenějším typem televizoru. V posledních čtyřech letech dále mírně stoupá i popularita LED televize, v roce 2014 ji vlastnilo 14 % televizních domácností. Stabilní je naopak v posledních letech podíl televizních domácností vlastnících plazmovou televizi, drží se na úrovni 10 %.

S nástupem moderních typů televizorů s plochou obrazovkou jde ruku v ruce setrvalý pokles vlastnictví klasické skleněné CRT obrazovky: zatímco v roce 2010 ji doma mělo 71 % domácností, v roce 2014 bychom ji našli pouze v 35 % domovů.

Modernější typy televizorů přináší svým majitelům kvalitnější obraz díky vyššímu rozlišení obrazovky: již 56 % televizních domácností má v současnosti televizor s Full HD nebo HD ready rozlišením (36 % přímo Full HD, tj. rozlišení 1920 x 1080). Standardní rozlišení obrazu (SDTV) naopak klesá: zatímco v roce 2010 se hlásilo k vlastnictví televize s touto kvalitou obrazu 73 % domácností, v loňském roce jich bylo již jen 42 %.

Stále také roste počet televizních stanic, které mohou české domácnosti přijímat. Tento vývoj je dán především nárůstem počtu kanálů šířených pozemním digitálním televizním vysíláním (které využívá plných 57 % českých televizních domácností). Proto dnes již 43 % domácností deklaruje příjem 25 a více stanic. Satelitní, kabelový a IPTV příjem mají v posledních letech v ČR stabilní podíl, v roce 2014 deklarovalo jejich používání 29 %, 21 % a 3 % televizních domácností.

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR. MEDIARESEARCH je členem profesních organizací ESOMAR, SIMAR, ČMS, BCC, TUESDAY Business Network. Televizní sledovanost v České republice měří od roku 2002.

Asociace televizních organizací (ATO) (www.ato.cz) je zájmové sdružení, které od roku 1997 zajišťuje realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření televizního vysílání v České republice metodou TV metrů – čili tzv. Projekt elektronického měření. Cílem ATO je rovněž chránit společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. ATO provádí i samoregulační činnost, v roce 2010 ji zařadila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů. Členy asociace jsou Česká televize, FTV Prima spol. s r.o., Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy, mediální zastupitelství Atmedia CZ a Stanice O, a.s.. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, od 2013 je CET21 spol s r.o. obchodním partnerem.