Zákaz elektronických cigaret v návrhu protikuřáckého zákona bere kuřákům alternativu

Praha, 2. 6. 2015 – Řadu nesrovnalostí v přístupu k tzv. elektronickým cigaretám přináší nový návrh protikuřáckého zákona, který bude zítra projednáván na zasedání vlády. Podle Komory elektronického kouření (KELK) je absurdní stavět e-cigarety na stejnou úroveň jako cigarety klasické. Stát tímto návrhem fakticky nutí kuřáky e-cigaret k pasivnímu kouření, když je vyhání před restaurace k “běžným” kuřákům. Problém je i v pravomocích a odpovědnosti provozovatelů restaurací. Hospodští nemají možnost rozpoznat, zda náplň v elektronické cigaretě obsahuje nikotin nebo jinou, státem povolenou látku. (TZ)

„Odpovědnost za vynucení zákona mají podle návrhu provozovatelé restaurací. Stali by se tedy částečně policisty, částečně i chemiky. Aby mohli elektronickou cigaretu spolehlivě označit za zákonem nepovolenou, museli by na místě odebrat vzorek náplně a prokázat obsah nikotinu. Jinak nemohou poznat, zda je zákon dodržován či ne,“ komentuje Bohdan Resler, mluvčí KELK tu skutečnost, že podle navrhovaného zákona budou moci hosté v restauracích kouřit pouze jednorázovou e-cigaretu, jejíž náplň neobsahuje nikotin.

Návrh zákona také podle Komory nezohledňuje fakt, že e-cigareta je často vhodnou a mnohem méně škodlivou alternativou pro kuřáky, kteří se chtějí zbavit závislosti na cigaretách. Jakékoliv regulatorní omezení užívání e-cigaret je podle Komory ze zdravotního hlediska pro kuřáky nevýhodné. Užívání e-cigaret také nepřináší žádné nežádoucí účinky pro okolí. Stát tedy plošným zákazem nutí e-kuřáky k pasivnímu kouření před restauracemi a ke vdechování tabákového kouře z cigaret klasických, čímž přímo ohrožuje jejich zdraví.

Největší rozdíl mezi e-cigaretou a běžnou cigaretou spočívá v tom, že během jejího kouření nedochází k hoření, tedy ke vzniku škodlivin. Při klasickém kouření totiž vzniká více než 4 000 látek, z nichž je většina toxických. Padesát světových lékařů vyzvalo k toleranci e-cigaret ve veřejném dopise adresovaném předsedkyni Světové zdravotnické organizace OSN, který v ČR podepsala také MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku. Podle nich právě e-cigarety mohou sloužit jako daleko méně škodlivá náhrada za skutečné cigarety

“Další ministerský argument, podle nějž e-cigareta škodí, protože připomíná klasickou cigaretu a tedy evokuje kouření, je zastaralý. Při současné podobě e-cigaret a míře osvěty již je rozdíl každému zřejmý a k efektu motivace ke kouření zcela určitě nedochází,“ dodává Bohdan Resler.

Proti nadměrné regulaci elektronických cigaret se kromě mnoha dalších institucí stavělo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Hospodářská komora ČR.

Reklamy