Konference: Jak se budují moderní datová centra

Internet věcí nebo růst využívání cloudů patří mezi hlavní faktory, které podle analytiků povedou k výrazným novým investicím do datových center. Mezi základní požadavky na tato zařízení pak budou patřit úspornost, pružnost nebo automatizovaná správa. Těmto i řadě dalších témat se bude věnovat druhý ročník úspěšné konference Moderní datová centra pro business, která se koná 20.10.2015 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí. (TZ)

PRAHA, 25. září 2015: Analytici společnosti Gartner letos vydali pět doporučení pro tvorbu strategie moderních datových center: Vyvíjejte na datová centra tlak, aby byla agilní a inovativní, spravujte různé typy rizik, učiňte datová centra součástí širší hybridní topologie, využívejte nové technologie novými způsoby a přistupujte k datovým centrům jako k k továrnám nebo k laboratořím. Zní to možná trochu vznešeně, ale jak to může vypadat v praxi?

I na takovou otázku může odpovědět konference Moderní datová centra pro business, kterou 20.10.2015 pořádá v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí společnost Best Online Media.

Konference Moderní datová centra pro business nabízí odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou hlavní trendy při budování současných datových center, k čemu jsou prospěšné a jak je správně využít? Jak lze vybudovat moderní datové centrum, které nejen odpovídá požadavkům současnosti, ale také budoucnosti? Jaké vlastnosti by mělo mít datové centrum, které chce naše firma využívat?

Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Datová centra v souvislostech: Statistiky, trendy, technologie, Často řešené otázky při výstavbě datových center nebo Jak se staví datacentrum budoucnosti. Přednášet přitom budou zajímaví odborníci – například Bohumil Cimbál ze společnosti Conteg,  která je jedním z největších výrobců systémových řešení pro datová centra, nebo Josef Grill, zakladatel společnosti WEDOS internet, která  provozuje jedno z největších datacenter v ČR a právě  staví nové datacentrum, kde se budou servery kompletně chladit v oleji a má ambice pro něj jako první v ČR získat oficiální certifikaci TIER IV od Uptime Institute.

Více informací o konferenci na webu: konference.businessit.cz

Odbornou a technickou záštitu nad konferencí mají magazín BusinessIT a společnost Brave Multimedia.

O společnosti Best Online Media: Společnost Best Online Média se specializuje na pořádání konferencí z oblasti informačních a komunikačních technologií a na inzertní zastoupení řady významných českých on-line médií, mimo jiné 19 médií o informačních technologiích. Firma mimo jiné uspořádala řadu úspěšných konferencí na B2B témata, viz http://konference.businessit.cz/.