Internet věcí nejsou jen chytré semafory. Technologie mění plynárenství, elektrárenství i průmyslovou výrobu

Nástup nových technologií a přicházející digitální revoluce mění pravidla hry na trhu. Ještě nedávno silní hráči se zdánlivě neotřesitelnou pozici ztrácejí tržní podíl na úkor mnohem menších a dynamičtějších konkurentů. Rozdíl je často právě ve využití informačních technologií a možností, které přináší internet věcí. Tyto technologie mohou zefektivnit průmyslovou výrobu, ale i fungování energetických, těžařských a dalších společností. (TZ)

Praha 22. října 2015 – Nedávný výzkum společnosti Cisco a výzkum Globálního centra pro digitální transformaci podniků ukázal, že 45 procent nejvýznamnějších společností dneška ztratí v průběhu příštích pěti let svoji pozici na trhu kvůli přicházející digitální revoluci. Až tři čtvrtiny těchto společností si však dosud neuvědomují, že zvládnout tuto výzvu mohou jen sázkou na informační technologie a internet věcí. Společnost Cisco představila několik nových sad produktů, které jsou určeny pro firmy z oblasti průmyslové výroby, dopravy, energetiky a ropného i plynárenského průmyslu.

Úkolem představených řešení je pomoci společnostem z celé řady oborů integrovat informační technologie, stroje, zařízení a data. Místo izolovaných informačních ostrovů tak budou mít k dispozici integrovanou platformu schopnou zvýšit efektivitu výroby či fungování celého podniku. Společnost Cisco zároveň představila nové průmyslové nástroje pro zabezpečení internetu věcí (IoT), které pomáhají omezovat riziko napadení systémů a efektivně zajišťují soulad se zákonnými a jinými předpisy.

„Internet věcí může zcela proměnit situaci na trhu a změnit zažité zvyklosti ve všech oblastech průmyslu. Zapojení IoT technologií do průmyslové výroby umožní firmám zefektivnit procesy i samotnou výrobu a přinést úspory umožňující získat výhodu v souboji o pozici na trhu,“ říká Martin Doležel, obchodní manažer zodpovědný za malé a střední zákazníky a oblast internetu věcí ze společnosti Cisco. „Technologie internetu věcí mohou firmám pomoci s dalším rozvojem i udržením si konkurenční výhody, a to vše v souladu se strategií Průmysl 4.0.“ doplňuje Martin Doležel.

Vyšší efektivita, nižší náklady

Podniky mnoha různých odvětví potřebují zvyšovat produktivitu, vytvářet vyšší hodnotu a zvyšovat spokojenost svých zákazníků. Bez toho nemohou držet krok s konkurencí. Jednou z cest, které mohou vést ke zvýšení produktivity práce a efektivity, je propojení pracovníků, strojů, systémů a dat. Propojení výrobních a informačních technologií může poskytnout důležité informace využitelné v obchodním styku, ale také pomoci zrychlit a zefektivnit procesy i samotnou výrobu.

Technologie společnosti Cisco pomáhají firmám využít potenciálu, který jim internet věcí nabízí. Spojení informačních a výrobních technologií umožní rychlé a standardizované připojení strojů a integraci výroby. Ta se tak může mnohem efektivněji přizpůsobovat požadavkům zákazníků a odběratelů. Podniky se tak mohou přiblížit konceptu zakázkové výroby, ovšem se všemi přínosy sériové produkce. A právě řešení „Connected  Factory“ od společnosti Cisco usnadní firmám připojení výrobních technologií do IT sítě. Řešení pokrývá nejen vlastní produkční ethernetové sítě, ale i wireless technologie pro bezdrátová připojení a technologie pro kybernetickou bezpečnost produkčních sítí.

Propojené továrny mohou výrobcům pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví a především zrychlit a zefektivnit výrobu. Pokud jsou obráběcí zařízení, každý nástroj a položka připojena k síti a výrobní procesy mohou být řízeny a analyzovány v reálném čase, mohou továrny dosahovat lepších výsledků, pružněji reagovat na změny a efektivněji tak optimalizovat náklady s tím spojené. Informace ze senzorů na strojích či zařízeních nebo na transportních trasách mohou firmám z oblasti ropného a plynárenského průmyslu či energetiky poskytnout větší kontrolu nad produktovody i zařízeními sítě a pomoci je chránit před nehodami a kybernetickými útoky. Na uvedení tohoto konceptu do reálného provozu spolupracuje Cisco se společností Schneider Electric

Vyšší úroveň bezpečnosti

Propojení lidí, dat, procesů a věcí klade nové požadavky na zabezpečení proti kybernetickým hrozbám. Technologie internetu věcí mohou přispět k efektivnější obraně, protože nabízejí lepší přehled a snazší kontrolu jednotlivých prvků. Společnost Cisco proto uvedla na trh nové zařízení ISA3000 (Industrial Security Appliance), jako součást konceptu IoT System. Síť pro internet věcí může fungovat jako senzor a nástroj zajišťující aplikaci bezpečnostních pravidel u síťových prvků. Umožňuje zároveň rozšířit o fyzickou ochranu pomocí kamerového bezpečnostního systému a řízení fyzického přístupu včetně pokročilé bezpečnostní analýzy. Ve spolupráci s industriálními partnery, jako je například společnost Rockwell Automation, bude Cisco i nadále klást důraz na oblast bezpečnosti sítí pro Internet věcí.

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.