Kvůli nečinnosti ČTÚ vznikají operátorům škody ve stovkách milionů korun. O2 proto zvažuje žalobu.

Český telekomunikační úřad je ve velkém prodlení s rozhodováním tisíců spotřebitelských sporů. Jen telekomunikační společnost O2 Czech Republic evidovala v polovině prosince 2015 více než 13 tisíc zahájených správních řízení, u nichž nebylo ani po šesti měsících vydáno žádné rozhodnutí. Výše škody, která kvůli nečinnosti Českého telekomunikačního úřadu operátorům vzniká, dosahuje řádu stovek milionů korun. (TZ)

2016-01-04 19_30_25-Start

Jde o jednoduché spory se zákazníky, kteří neplní své závazky a dluží za telekomunikační služby.“Nejde o spory v klasickém slova smyslu.Většinou se jedná o jednoduché, nesporné nároky, jejichž důvodem je platební neschopnost nebo nevůle platit ze strany dlužníka. Dlužná částka většinou nepřesahuje deset tisíc korun,“ upřesňuje Michal Krejčík z právního oddělení O2 Czech Republic. Podle něj lze předpokládat, že podobný počet řízení nyní na ČTÚ leží také v případě ostatních telekomunikačních operátorů.

O2 Czech Republic proto na konci prosince 2015 vyzvala k nápravě předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. „Žádáme o neprodlené vydání rozhodnutí v těchto řízeních,“ uvádí Michal Krejčík.

Navíc je podle předběžných analýz zřejmé, že dlouhodobé prodlení s vysokým počtem případů způsobilo v minulých letech škody v řádu stovek milionů korun. „Jsme připraveni tuto náhradu škody vymáhat soudní cestou. Nárok se opírá o zákon upravující odpovědnost státu za nesprávný úřední postup,“ doplňuje Michal Krejčík.

Problém s nečinností a prodlením ze strany Českého telekomunikačního úřadu v případě rozhodování správních řízení trvá několik let a dotkl se celkem stovek tisíc případů. Výše uvedené účastnické spory jsou jen z posledních několika měsíců. „Předesíláme, že na konci ledna 2016 uplyne zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí u dalších zhruba 8 900 sporů,“ uvedl v dopise předsedovi ČTÚ Michal Krejčík.

O společnosti O2 Czech Republic

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako první v ČR a střední Evropě získala certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku.

Reklamy