Firemní sponzoring doktorandů na fakultě informatiky Masarykovy university v Brně

Red Hat se jako významný podporovatel vzdělanostní ekonomiky v České republice dlouhodobě zaměřuje na spolupráci s lokálními vysokými i středními školami. Cílem je nejen zlepšovat přípravu absolventů a hledání talentů, které budou na trhu práce konkurenceschopní v globálním měřítku, ale i poskytnutí studentům praxe v reálném prostředí a možnost vyzkoušet si různé pozice a různá zaměření a dále se vzdělávat. (TZ)

Na fakultě informatiky na Masarykově universitě v Brně se Red Hat zavázal, že bude po dobu čtyř let podporovat čtyři vybrané doktorské studenty částkou 10.000 korun měsíčně. Smlouvy o spolupráci umožní vybraným studentům získat nejen finanční bonus až 10.000 korun měsíčně k běžnému stipendiu, které se u doktorandů na fakultě informatiky pohybuje kolem 10.000 korun měsíčně, ale i příležitost lépe se seznámit s potenciálním zaměstnavatelem už v době studií.

Václav Matyáš, proděkan fakulty informatiky, spolupráci komentoval: „Podpořené studenty vyberou samy firmy pomocí výběrových řízení, která se průběžně vypisují. Během studia se pak zástupci společností budou vyjadřovat k celkovému studijnímu plánu a budou mít také právo prezentovat výsledky práce doktoranda. Počítá se i s tím, že později může firma studenta využít jako experta-konzultanta pro svoje výzkumné a pokročilé vývojové aktivity.“

 

Radovan Musil, ředitel Red Hat Czech, popisuje motivace ke spolupráci: „Podporu doktorských studentů vnímáme jako přirozenou součást našeho programu spolupráce s fakultou, která navazuje na nedávné otevření výzkumné laboratoře v jejím objektu. Rádi bychom viděli více společností nabízet tuto formu podpory, aby se to stalo jednou ze standardních způsobů financování doktorandů.“

 

Původní zprávu fakulty informatiky naleznete zde.