Český trh tabletů v roce 2015 dosáhl saturace a kvůli souhře několika faktorů prochází poklesem

Praha, 7. ledna, 2016 — Počet tabletů nově dodaných na český trh v prvních třech čtvrtletích roku 2015 meziročně klesal, jak vyplývá z dat publikovaných společností International Data Corporation (IDC). Zatímco ještě v roce 2013 trh v každém čtvrtletí vykazoval trojciferný meziroční růst, v roce 2014 míra růstu klesla na dvoumístná čísla a v prvním čtvrtletí roku 2015 trh rostl již pouhými 2,1 procenty. Následující kvartály přinesly značný pokles objemů – o 4,5 % ve druhém a o 6,9 % ve třetím čtvrtletí. IDC prognózuje pokles i na závěrečné čtvrtletí, po kterém bude v roce 2016 následovat stagnace způsobená saturací trhu. (TZ)

 

2016-01-08 14_15_42-Start

Typický tablet byl v roce 2015 vybaven sedmipalcovým displejem. V roce 2016 bude nejrozšířenější desetipalcová úhlopříčka. Android zůstane převažujícím operačním systémem, zatímco podíl iOS se sníží o třetinu. Více než dvě třetiny tabletů měly toliko WiFi konektivitu (tj. postrádaly funkcionalitu, která umožňuje využít tablet i jako telefon v sítích mobilních operátorů), což zůstane nezměněno i v roce 2016.

Narozdíl od standardní produktové kategorie klasických tabletů, známých též jako “slate tablet”, které doznaly poklesu v každém čtvrtletí roku 2015, se těšila inovativní zařízení s oddělitelnou klávesnicí (angl. ozn. “detachable tablet”) známá též jako zařízení “2 v 1”nebo “hybridní tablety“, trojmístnému tempu růstu v obou čtvrtletích první poloviny roku 2015 a 57,1 % růstu ve třetím kvartálu. Přesto zůstaly tablety s oddělitelnou klávesnicí menšinovou produktovou kategorií, jež představovala pouze 6,4 % z celkového počtu tabletů nově dodaných na trh v roce 2015. Podle historických dat a předpovědi IDC dosáhne počet tabletů dodaných v roce 2015 na český trh 0,9 milionu kusů – čímž předčí celý trh notebooků (ten čítá 0,8 milionu kusů a celý trh PC včetně stolních počítačů (desktopů) dosahuje 1,1 mil. kusů). Počet tabletů přesáhl počet notebooků už v roce 2013 (v posledních letech je sedm z deseti osobních počítačů notebook).

Začátkem roku 2016 přesáhne podle předpovědi IDC množství tabletů i celkový počet osobních počítačů (tedy úhrn stolních počítačů a notebooků), poněvadž trh PC bude relativně slabý po období, kdy byl donedávna zaplaven nadměrným množstvím počítačů základní cenové kategorie “s Bingem” a zároveň byl tažen přechodem na novější verzi operačního systému. Navíc tablet je cenově dostupnější než PC – průměrná cena tabletu dosahovala ve třetím čtvrtletí roku 2015 pouze 44 % průměrné ceny osobního počítače (ve třetím čtvrtletí roku 2014 to bylo dokonce pouhých 35 %). Vzhledem k tomu, že množství tabletů představovalo jen 72 % počtu osobních počítačů dodaných ve třetím čtvrtletí a průměrná cena pouze 44 %, celkový trh v hodnotovém vyjádření představoval jen 32 % tržeb generovaných na trhu PC (jde o součin předchozích relativních měr).

Jaké další faktory stály, kromě již uvedené saturace, za propadem trhu tabletů? Petr Švagrovský, seniorní analytik výzkumu trhu HW ve společnosti IDC, to přičítá mimo jiné phabletům: “Trh tabletů trpěl mimo jiné kanibalizací – konkrétně nástupem phabletů (velkých smart-phonů), které jsou blízkým substitutem. Tržby za phablety přesáhly ty, které plynou z tabletů, už v prvním čtvrtletí roku 2014; záhy vzrostly téměř na čtyřnásobek.” A dodává, že “kromě toho se ukázalo, že koncoví uživatelé nemají tendenci obnovovat své tablety tak často, jak se dříve očekávalo – tedy aspoň ve spotřebitelském uživatelském segmentu – zatímco v komerčních segmentech musí být cykly kratší, aby společnosti vyšly vstříc bezpečnostním požadavkům: novější a bezpečnější verze OS totiž nebyly kompatibilní se zasataralým hardware, což pro firmy a veřejný sektor působí jako podnět ke koupi nových zařízení.”

Vzhledem k omezeným disponibilním příjmům uživatelů lze říci, že tablety a osobní počítače jsou substituty v širším slova smyslu, a to spíše než že by šlo o komplementy; resp. tablety s oddělitetlnou klávesnicí a OS Windows si snáze poradí s pracovní náplní, kterou požadujeme od PC a jde spíše o substituty PC nebo přesněji notebooku; zatímco tablety bez klávesnice a s operačním systémem Android, které uživatelé používají zvlášť k pasivní konzumaci zábavy a ke komunikaci, můžeme vnímat jako komplementární zařízení, které PC doplňuje, je mu rozšířením. Dalo by se očekávat, že při omezených příjmech uživatelů budou tablety a další mobilní zařízení vytěsňovat osobní počítače. Ačkoli úhrnné tržby, generované trhem tabletů a PC, dosáhly svého vrcholu v roce 2014 a v roce 2015 začaly klesat (aby se ustálily na jedné miliardě USD za kvartál), dobrou zprávou pro distributory je, že přičteme-li tržby za trh phabletů nebo dokonce všech smartphonů, vykazuje trh stále růst. Uvedený pokles v roce 2015 způsobilo několik faktorů. Na straně PC potřeboval trh vstřebat přebytečné staré zásoby z doby, kdy byli výrobci pobídnuti společností Microsoft k tomu, aby na trh dodávali PC vstupní cenové kategorie “s Bingem”, což výrobci učinili ve velkém množství – pobídka Microsoftu byla taková, že na uvedenou kategorii poskytla ohromnou slevu na svůj operační systém. Vedle toho prošel trh v předchozím období přechodem na novější verzi OS, protože Microsoft ukončil podporu svého staršího a značně rozšířeného OS Windows XP. Politika “s Bingem” kromě toho ovlivnila i trh tabletů – tím, jak klesla cena základních modelů notebooků a přiblížila se ceně tabletů, preferovali někteří uživatelé před tabletem plnohodnotný a univerzálnější notebook.

Trh byl ovlivněn i dalšími determinanty, které budou ovlivňovat i další vývoj: zatímco celoevropské ekonomické podmínky se začaly pozvolna zlepšovat po dočasném vyřešení “Řecké krize”, která kulminovala v létě roku 2015 a přiměla Evropskou Centrální Banku (ECB) přikročit k monetární stimulaci/expanzi, rostla česká ekonomika jako celek 4,7 %, měřeno meziroční změnou reálného HDP, což je v rámci EU zcela vynikající výsledek. Takový růst je doprovázen vyšší zaměstnaností, což pozitivně přispěje k růstu spotřebitelské poptávky a ostatně při vyšším výběru daní také k růstu poptávky ve veřejném sektoru. Cenová hladina ekonomik byla stlačena celosvětově velice nízkou cenou ropy; aby zabránila deflaci, pokračovala Česká Národní Banka (ČNB) v intervenci na měnovém trhu, aby oslabovala domácí měnu, čímž roste cena importů (a tedy i hardware), které jsou pak pro domácí entity cenově méně dostupné. Průměrná cena tabletu se na českém trhu usadila v roce 2015 na 256 USD, tedy ve stejné výši jako v roce 2014, a to po letech silné cenové eroze, doprovázené penetrací základních cenových segmentů tabletů světovými výrobci. Tato penetrace spustila konsolidaci – tržní podíl některých druhořadých značek výrazně poklesl a některé značky dokonce z trhu vymizely. Přítomnost světových výrobců v nejnižším cenovém segmentu bude vytěsňovat menší lokální či regionální výrobce a imitátory i v budoucnosti.

Jak už bylo uvedeno, český trh tabletů prošel po roce 2014 saturací – počet tabletů v instalované bázi (jak se nazývá kumulovaný počet dosud dodaných a nadále používaných zařízení) na sto obyvatel dosáhl 17, poměrně vysoko nad průměrem regionu CEE (střední a východní Evropa) s 9 zařízeními na sto obyvatel, avšak stále poněkud pozadu za západoevropským regionem a 27 tablety. Pro srovnání, hodnoty dosáhly v Maďarsku 10, v Polsku 12, na Slovensku 15; v Rakousku 20, v Německu 25 stejně jako ve Francii a 35 v Holandsku. Přesto byla tato hodnota v České republice i regionu CEE jen na 38 % obdobných hodnot za vybavenost osobními počítači (kde PC rozumíme součet za desktopy, tedy sotlní počítače, i notebooky).
O IDC – IDC je jedna z nejvýznamnějších světových analytických a poradenských společností. Poskytuje průzkumy a analýzy trhu, předpovídá vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a pořádá odborné konference. Zaměstnává přes 1000 analytiků a pokrývá výzkumem více než 110 zemí světa. Již přes 50 let se spoléhají manažeři úspěšných ICT firem, investoři i organizace veřejného sektoru na informace a doporučení IDC při rozhodování o investicích do IT a tvorbě úspěšných obchodních strategií. Společnost IDC je součástí mezinárodní skupiny IDG, která se zabývá publikační činností, výzkumem trhu a organizováním odborných konferencí v oblasti informačních technologií. Další informace naleznete na idc-czech.cz, idc-cema.com, idc.com.