Stanovisko Pirátské strany k víkendovým demonstracím v Praze a útoku na centrum Klinika

O víkendu proběhla v Praze řada demonstrací, na kterých lidé vyjadřovali svůj pohled na problematiku uprchlíků a její řešení v českém i evropském kontextu. Někteří členové Pirátů podpořili dílčí demonstrace svou účastí. Piráti související projevy násilí odsuzují. (TZ)

Piráti dlouhodobě volají převážně po přesných informacích jak ve sdělovacích prostředcích, tak z úst politiků. Ti problematiku řeší stále na úrovni měření popularity a/nebo jejího ekonomického aspektu.

Pirátská strana definovala jasně svůj postoj k uprchlíkům ve stanovisku ze dne 22. 10. 2015

https://www.pirati.cz/stanoviska/piratske_stanovisko_k_vlne_uprchliku_-_jednotne_azylove_rizeni_v_evrope_plan_na_integraci_uprchliku_v_cesku

Incident na Klinice

Samostatnou kapitolou je eskalující hrubost a nesnášenlivost, které z verbální roviny přecházejí do reálně páchaného násilí. Jedním z projevů tohoto trendu byl večerní útok na autonomní centrum Klinika v Praze, jehož provozovatelé se kromě podpory a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálně zaměřených akcí věnují i aktivní pomoci uprchlíkům u nás i v zahraničí. Piráti útok odsuzují.

  • Nesouhlasíme s bagatelizací jakéhokoliv násilí bez ohledu na to, kdo je jeho obětí či pachatelem.
  • Trváme na řádném vyšetření tohoto i podobných incidentů, ať je jejich strůjcem kdokoliv.
  • Varujeme před možnou další eskalací násilí na domácí půdě, která je přímým důsledkem vyostřeného vyjadřování politiků i veřejnosti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.,

Reklamy