35% manažerů při hledání nových IT řešení často obchází vlastní vedení IT

9. února 2016, Praha – Manažeři ve střední a východní Evropě stále častěji namísto svých IT ředitelů využívají dodavatele IT jako neformální konzultanty při řešení potřeb svých jednotek. V novém průzkumu analytické a poradenské společnosti IDC mezi jinými než IT manažery v zemích střední a východní Evropy téměř dvě třetiny dotázaných uvedly, že v nejranějších fázích úvah o zavedení nového řešení hovoří přímo s dodavateli IT. Před zahájením formálních rozhodovacích procesů se na poskytovatele řešení obrací 35 % respondentů. (TZ)

IDC poznamenává, že u manažerů obecně stoupá úroveň znalostí informačních a komunikačních technologií. „Manažeři se již neptají, zda mohou s pomocí IT dělat něco lépe nebo něco nového,“ říká Mark Yates, manažer výzkumu ve společnosti IDC. „Dnes se ptají, proč to nemohou dělat hned. Když mají marketingoví, obchodní, výrobní, personální nebo finanční manažeři či ředitelé nápad, jak zlepšit fungování a výsledky své jednotky, chtějí jej zrealizovat hned.“

Právě zde přichází ke slovu dodavatelé IT. Ti, kteří dokáží skutečně pomoci, mají zkušenosti z projektů pro desítky či stovky zákazníků. Vědí, jaké mohou nastat problémy s kompatibilitou a řešili se svými zákazníky různá obchodní zadání s pomocí informačních technologií. Je zřejmé, že titíž dodavatelé IT budou o svých řešeních hovořit jako o nejlepších a přehnaně horliví obchodníci budou vnucovat své produkty. Ale manažeři jsou ochotni se s tím smířit (v rámci rozumných mezí), aby využili znalosti a zkušenosti dodavatelů.

Výzkum IDC také ukazuje, že výrobní, obchodní a provozní oddělení často sama platí za informační technologie, které používají. Zhruba 27 % dotázaných uvedlo, že IT projekty jsou financované z rozpočtu jejich oddělení namísto podnikového rozpočtu na IT. Zatímco v České republice se to týká pouze 15 % a v Maďarsku 17 % podniků, v Rumunsku takto funguje financování IT projektů u 38 % a v Polsku u 39 % podniků (pro srovnání, v Severní Americe je toto číslo ještě vyšší). Na takovéto rozdělení rozpočtů poukazuje i nedávno vydaná pololetní predikce výdajů na IT zaměřená na výrobní, obchodní a provozní jednotky podniku, v níž IDC předpovídá výrazný nárůst podílu těchto jednotek na výdajích na IT v příštích pěti letech.

Posun vlivu na rozhodování o IT ve většině případů nezpůsobuje rozkoly. Celkem 48 % dotázaných ve výzkumu IDC popsalo svůj vztah s IT týmem jako pozitivní spolupráci. Dalších 28 % uvedlo, že IT tým je nápomocný, požadavky se vážně zabývá a transparentním způsobem posuzuje jejich proveditelnost. Přibližně 41 % IT projektů iniciovaných nebo financovaných jiným než IT oddělením řídí předmětné oddělení a IT společně.

„Progresivní ředitelé IT situaci chápou,“ říká Mark Yates. „Vědí, že nemohou všem pomoci se vším – nemají čas nebo patřičné odborné znalosti. Stejně jako mnoho dodavatelů směřují i ředitelé IT vědomě či podvědomě k modelu založenému na platformách, kdy vytvoří IT ekosystém, který mohou ostatní jednotky využít k vývoji nástrojů, nasazení aplikací a rozsáhlým inovacím.“

Výzkum dále zjistil:

  • (Nedostatek) vedení je při rozhodování o IT hlavním problémem výrobních, obchodních a provozních jednotek.
  • 17 % IT oddělení ve střední Evropě jsou buď nečinná, nebo naopak uplatňují absolutní kontrolu.
  • Provozního řízení a BI/manažerské přehledy jsou nejčastějšími projekty realizovanými zcela mimo IT.
  • Zhruba 13 % IT projektů vedou různá oddělení v podniku samostatně bez zapojení IT.
  • Z hlediska dosahování cílů uvádí podniky na méně rozvinutých trzích více než dvojnásob překážek oproti podnikům na rozvinutých trzích.

 

Analytická studie společnosti IDC s názvem Collaboration Beyond Borders: How Non-IT Decision Makers Approach IT in Central and Eastern Europe zkoumá, jak v podnicích ve střední a východní Evropě dochází k přesunu rozhodování z IT oddělení na manažery jednotek, které IT užívají. Zabývá se klíčovými obchodními cíli a vztahy mezi IT, ostatními jednotkami v podniku a rozpočty. Ukazuje, jaké typy specifických řešení jsou již využívány, a navrhuje, jak si mohou výrobní, obchodní a provozní jednotky pořídit další buď přímo, nebo ve spolupráci s IT. Výzkum se uskutečnil v šesti zemích (České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku a Slovenské republice). Dotazováni byli pracovníci na pozicích ve čtyřech oblastech mimo IT (finance/účetnictví, marketing, prodej a výroba) v sedmi odvětvích (podnikové služby, finance, průmyslová výroba, maloobchod/velkoobchod, telekomunikace, doprava/logistika a energetika).

Studie IDC Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Line of Business kvantifikuje posun ve výši výdajů na IT z IT oddělení na 11 jiných typů jednotek v podniku. Ukazuje dodavatelům IT, kde se nachází zdroje financí, kde se rozhoduje o IT a jak se bude situace vyvíjet v budoucnu. Studie pokrývá 53 zemí, 17 odvětví a 31 typů technologií. Poskytuje detailní informace nezbytné pro plánování vývoje produktů a obchodní a marketingové strategie.

O společnosti IDC

Společnost IDC dodává analýzy trhu, poskytuje poradenské služby a pořádá odborné konference v oblasti informačních, komunikačních a spotřebitelských technologií. Téměř padesát let analýzy a studie IDC pomáhají IT odborníkům a podnikovým manažerům při strategickém rozhodování. IDC je dceřinou společností IDG, přední světové společnosti, která se zabývá publikační činností, výzkumem trhu a pořádáním odborných konferencí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Další informace naleznete na internetových stránkách www.idc.com.

Reklamy
Označeno tagem