Unicorn rostl v roce 2015 o 12,5 %

Skupina společností Unicorn, poskytující komplexní služby v oblasti informačních technologií, zrealizovala v roce 2015 příjmy ve výši 1,985 miliardy Kč. Unicorn, do něhož patří společnosti Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College, disponoval na konci minulého roku 1 224 spolupracovníky. Úspěšně tak pokračuje v růstu a získávání nových zakázek jak na českém trhu, tak v zahraničí. (TZ)

Obrat skupiny Unicorn tvořily z 93 % dodávky služeb, zejména v oblasti vývoje, integrace, provozu a podpory informačních systémů. Podíl zakázek realizovaných v České republice na celkovém obratu dosáhl 58,8 %. Více než 41% příjmů tvoří zakázky zrealizované v evropských zemích a v USA.

Unicorn Systems pracuje zejména pro klienty v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice, průmyslu a obchodu. Klienty Unicorn Systems je více než 300 firem patřících mezi vedoucí společnosti ve svém oboru, jako jsou Česká spořitelna, Komerční banka, Tatra banka, Raiffeisenbank, Česká pojišťovna, Allianz, ŠKODA AUTO, Vodafone, ČEPS, JAO, Entso-E, TSC, TenneT, BritNed, Swissgrid, Tesco, Oriflame, Volkswagen a další.

Řešení postavená na digitální stavebnici informačních systémů Unicorn Universe, provozovaná v internetové službě Plus4U, používalo v roce 2015 více než 300 organizací a přes 70 000 jednotlivců. Tato řešení poskytla v roce 2015 přes 1 158 074 452 funkčností (Use Cases) a spravují více než 21 TB dat.

Na vysoké škole Unicorn College studuje celkem 317 studentů. Pro akademický rok 2015/2016 bylo přijato 155 nových. Unicorn College zrealizovala celkem 28 kurzů externích školení, která absolvovalo 175 účastníků. Komplexním vzdělávacím programem Unicorn Top Gun Academy, který zajišťuje, v roce 2015 prošlo 1 285 spolupracovníků skupiny Unicorn.

O Unicorn

 

Unicorn je dynamická skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Již od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.

Skupina je tvořena třemi společnostmi zaměřenými na specifické portfolio produktů a služeb – Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, obchodu i veřejné správy. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

O Unicorn Universe

Unicorn Universe je digitální stavebnice informačních systémů. Pro tvorbu informačních systémů na platformě Unicorn Universe používáme tyto základní stavební kameny:

  • Unicorn Universe Operating System – objektový operační systém virtuálního super počítače
  • Unicorn Universe Business Modeling Language – nástroj pro vizuální modelování a komunikaci
  • Unicorn Universe Process – univerzální metodika pro řízení podniků a organizací
  • Unicorn Universe Applications – informační systémy postavené na platformě Unicorn Universe

Řešení postavená na platformě Unicorn Universe jsou poskytována prostřednictvím internetové služby Plus4U, která 24 hodin denně, 365 dní v roce poskytuje chytrá řešení lidem, firmám, živnostníkům i organizacím pro sdílení informací, spolupráci a podporu řízení.

O Unicorn College

Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské bakalářské studium v oblastech informační a komunikační technologie, ekonomie a managementu. Jejím cílem je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno, a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti. Kromě kvalitního vysokoškolského vzdělání zajišťuje i interní vzdělávání a pomáhá realizovat certifikaci k daňové reformě.

Tato i další tiskové zprávy Unicornu jsou k dispozici na webových stránkách http://www.unicorn.eu/cz/novinky-2016.html

 

Reklamy