Kdo mi povede účetnictví? Srovnání variant podle ceny.

Snad každý podnikatel musel po dobu podnikání učinit rozhodnutí: Kdo bude spravovat firemní účetnictví. Zvládnu to sám? Potřebuji účetní nebo využiji účetní firmu? Správná odpověď nezáleží jen na rozsahu podnikání, tím pádem časové náročnosti účetnictví, ale i na povaze podnikatele. (TZ)

Účetnictví svépomocí

„Vždyť účetnictví je jen schopnost uchovávat doklady, zapsat je na správný řádek a správnou stránku účetní knihy a čas od času zaplatit daně. To zvládnu,“ může se ze začátku mihnout myslí podnikatelů. Vést účetnictví svépomocí se může zdát jako nejlevnější řešení. Přesto to není úplně dobrý nápad. Jakmile se předmět podnikání více rozjede a práce bude přibývat (což by mělo být cílem každého podnikatele), najednou nebude na to vyplňování účetní knihy a kontrolování termínů daní čas. Nehledě na to, že očekávaná finanční úspora může být zdánlivá, protože podnikatel nemusí uhlídat aktuální možnosti daňové úspory. Nicméně pro cenové srovnání berme, že účetnictví dělá ve svém volném čase a nic ho nestojí.

Interní účetní

Další variantou je, že se v podniku zaměstná účetní. Někdy poněkud důvěrné informace o firemních financích zůstanou „doma“ a účetnictví se bude věnovat osoba, která má adekvátní kvalifikaci. Zároveň do podniku přibude zaměstnanec, který si na sebe aktvině nevydělá, kterého je potřeba motivovat a vzdělávat, který má nárok na dovolenou a v případě chyby v účetnictví nese veškerou zodpovědnost zaměstnavatel. Interní zaměstnanec sice může mít pojištěnou odpovědnost zaměstnance z výkonu povolání, ale to je zastropováno 4,5 násobkem mzdy zaměstnance.

Účetní obor je také značně rozsáhlý a minimálně na zpracování mezd se doporučuje speciální účetní. „Jedna mzdová účetní zvládne za měsíc bez problémů zpracovat mzdy pro 200 zaměstnanců. V oblasti mezd však dochází nečastěji ke změnám. Proto mzdové účetní musí neustále kontrolovat novely zákona a zapracovávat je do výpočtu mezd, ať už samostudiem nebo odbornými školeními,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

V případě, že má firma řádově desítky zaměstnanců, mzdová účetní nemůže 100% vyplnit svůj potenciál. Může zpracovávat i další složky účetnictví (vedení účetní knihy, skladových zásob, přihlášení k dani apod.). Pak náklady na její vzdělávání jsou dvojnásobné a její pracovní zátěž je enormní.

Externí účetní firma

Další možností je svěřit účetnictví externí firmě. Na první pohled se může zdát svěřování citlivých údajů jako zbytečně riskantní.  „Díky smlouvě s účetní firmou má podnikatel naopak garantovanou diskrétnost a je krytý před případnými škodami, protože seriózní účetní firma je pojištěná,“ upozorňuje Vaněk. Účetní firma je placena jen za konkrétní účetní úkony tzn., odpadají náklady za sociální a zdravotní pojištění, vzdělávání a vybavení. Jaké je tedy srovnání na zpracování mezd interně a externě?

Podnikatel svépomocí Interní účetní Externí firma
Mzda 0 Kč 25.000 Kč (dle průměru) 0 Kč
Odvody 0 Kč 8.500 Kč 0 Kč
Vzdělání a software 0 Kč 3.000 Kč 0 Kč
Zpracování mezd (100 zaměstnanců) 0 Kč 0 Kč 15.000 Kč
Celkem 0 Kč 33.500 Kč 15.000 Kč

Z čistě finančního hlediska je tedy řešení jednoznačné. Pokud si nechce podnikatel vést účetnictví sám, externí firma vychází výhodněji. Zpracování účetnictví navíc je daňově uznatelným nákladem.

„Výsledná volba je ovlivněna zejména ochotou podnikatele svěřit firemní účetnictví další firmě. Míra participace klienta na vedení účetnictví je na domluvě a za zkoušku to stojí,“ tvrdí Jan Vaněk.

Rozhodujícími faktory jsou tedy: velikost firmy, objem práce a v neposlední řadě povaha podnikatele. Jen na něm je, jestli chce udržet účetnictví v rámci firmy nebo zvolí levnější metodu outsourcingu.

O společnosti Tigra

Účetní firma Tigra působí na českém trhu od roku 1994. Zabývá se účetnictvím, daňovým poradenstvím, finančními analýzami a outsourcingem personálu.

www.tigra.cz