Třetina tržeb společnosti ANECT náležela v roce 2015 oblasti bezpečnosti

Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhla česká ICT společnost ANECT tržeb ve výši 542 milionů korun. Oproti roku 2014 se jedná o 23% nárůst. Pozitivní vliv na růst tržeb měla i oblast bezpečnosti (Security), na jejíž rozvoj se společnost v minulém roce soustředila. Její podíl v rámci celkových tržeb společnosti stoupl na 31 %. (TZ)

V oblasti bezpečnosti aspiruje ANECT na pozici lídra trhu

Za rozvojem v oblasti bezpečnosti stojí především inovace služby SOCA (Security Operations Center powered by ANECT), která představuje komplexní službu podnikové IT bezpečnosti od monitoringu přes reporting, reakci, opatření a průběžné zlepšování. Tato služba je určena především pro velké subjekty v komerční a státní sféře, kterých se týká zákon o kybernetické bezpečnosti a to nejen z důvodu provozování kritické informační infrastruktury, ale hlavně vzhledem k potřebě zajištění komplexní bezpečnosti. Od roku 2015 je služba SOCA využívána u komerčních i veřejných subjektů, které poskytují kritickou informační infrastrukturu.

„Růst tržeb v oblasti ICT Security je bezesporu potvrzením skutečnosti, že jednotlivá témata z této oblasti jsou stále významnější pro všechny zákaznické segmenty a to jak na lokálním i globálním trhu. Stále více společností používající IT technologie pro podporu vlastního podnikání si nemůže dovolit v dnešní době zanedbávat zabezpečení dat a systémů,“ říká Miroslav Řihák, předseda představenstva ANECT a.s. a doplňuje: „Konkurence je ale v této oblasti velká. Úspěch je závislý na tom, zda firma dokáže reflektovat individuální potřeby zákazníka a zároveň jak rychle umí pracovat s novými hrozbami. Stejně jako my nasazujeme řešení na ochranu dat, hledají hackeři stále nové a nové způsoby napadení. Dle našich odborníků lze v letošním roce očekávat zvýšený zájem o cloudové služby a tak zvané hybridní cloudy a zabezpečení internetu věcí (IoT).“

V oblasti ICT bezpečnosti dosáhla společnost ANECT v minulém roce klíčového úspěchu. Její bezpečnostní expert získal jeden z nejprestižnějších certifikátů CCIE Security, který uděluje společnost Cisco. V současné době jej v České republice vlastní pouhých šest expertů, z nichž tři pracují právě v ANECTu.

Klíčem k úspěchu byla individuální péče o zákazníky

Jak dokládá interní průzkum společnosti ANECT, vyšší tržby jsou i odrazem spokojenosti zákazníků. „Pracujeme především pro velké firmy a státní instituce, na naše finanční úspěchy má proto velký vliv každý zákazník. Proto mezi nimi pravidelně realizujeme kvalitativní průzkum, ve kterém zkoumáme kvalitu našich služeb, a to jak z pohledu technické odbornosti, tak z hlediska umění vnímat potřeby zákazníka, komunikace s ním, dodržování závazků či ceny. V minulém roce jsme ve všech těchto kategoriích skončili s vysokým hodnocením, pozitivní zpětné vazby si ceníme především od našich dlouhodobých klientů. Právě stabilita vysokých standardů naší práce je v této oblasti to nejtěžší,“ upřesňuje Jan Zinek, člen představenstva ANECT a.s..

Mezi dotazovanými klienty byla například Kateřina Černá z Tepláren Brno a.s., která se zaměřila především na řešení bezpečnosti: „U ANECTu vnímám významnou pomoc s předáváním know-how v projektu datové sítě, školení a dodávání potřebných informací. Další přínosem pro nás je rychlá reakce na incidenty.“

Informace pro média:

Společnost ANECT je přední dodavatel profesionálních řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Firma působí na trhu od roku 1993 a stala se preferovaným poskytovatelem a integrátorem služeb ICT, které zákazníkům přinášejí zjednodušení, inovaci a užitek při podpoře jejich podnikání. Tým zkušených odborníků realizuje řešení u zákazníků ve veřejném sektoru, sektoru finančních a telekomunikačních služeb a u významných společností z oblasti výroby, médií a služeb. Společnost se dlouhodobě věnuje infrastruktuře ICT, komunikaci a spolupráci, bezpečnosti ICT a provozu a řízení ICT. Napříč těmito oblastmi nabízí řízené služby, projektové řízení, manažerské poradenství, integraci produktu a služeb, prodej a instalaci vybraných technologií.