Genesis Capital: Servodata mají nového vlastníka, společnost BDO Advisory

Necelých pět let po vstupu do společnosti Servodata prodává Genesis Private Equity Fund II (GPEF II) svoji majetkovou účast novému investorovi – české firmě BDO Advisory, která je součástí páté největší sítě auditorských a poradenských společností na světě. Z původně rodinné firmy se Servodata během působení fondu stala silnou skupinou nabízející široké portfolio služeb v oblasti informačních technologií. (TZ)

Smlouva o prodeji 100% podílu ve firmě Servodata novému vlastníkovi byla podepsána v pátek 15. dubna v Praze. „Fond GPEF II prodává svůj podíl s vědomím, že pomohl posunout společnost Servodata z pozice rodinné firmy do pozice významného nezávislého subjektu řízeného profesionálním managementem, který je připraven k začlenění do přední nadnárodní poradenské skupiny, jakou je BDO. Jsem si jist, že vstupem nového investora získávají Servodata záruku dalšího dlouhodobého strategického rozvoje,“ hodnotí transakci Jan Tauber, ředitel společnosti Genesis Capital, která poskytuje poradenství private equity fondům Genesis. Finančním poradcem prodávajícího byla společnost CN Finance.

„Akvizice společnosti Servodata jasně zapadá do naší strategie rozšiřovat portfolio služeb rovněž v oblasti manažerského poradenství a školení,“ říká Petr Kymlička, partner společnosti BDO Advisory. „Již dnes nabízíme našim klientům pomoc a podporu v přímo souvisejících oblastech, například při optimalizaci jednotlivých procesů, činností a technologií v rámci systému řízení,“ dodává zástupce nového vlastníka, který kromě podílu dosud drženého fondem GPEF II kupuje i podíl minoritního akcionáře.

Akciová společnost Servodata se dlouhodobě specializuje na oblast podnikové infrastruktury. Smyslem vstupu fondu GPEF II do této společnosti bylo poskytnout kapitál na další rozvoj tak, aby firma mohla rozšířit nabídku řešení a služeb informačních a komunikačních technologií jak v České republice, tak na Slovensku.

Genesis získal v roce 2011 ve společnosti Servodata majoritu, menšinovým akcionářem zůstal Rostislav Jirkal. Zlomovým se stal rok 2013, kdy se zahájila transformace společnosti směrem ke službám, a na základě rozvojového plánu se realizovaly tři akvizice. Vstupem do společnosti S-COMP Centre CZ doplnila firma Servodata služby především v oblasti školení a provozu Microsoft technologií. Akvizicí společnosti DoxoLogic a taktéž čerstvou akvizicí společnosti Enlogit se rozšířila nabídka služeb a řešení v oblasti podnikových systémů (portály a integrační řešení) se specializací na Open Source.

„Celou transakci vnímám jako výsledek úspěšné transformace skupiny Servodata, která si kladla za cíl strategické poskytování komplexních služeb a řešení s přidanou hodnotou a konkurenční výhodou pro své zákazníky. Nový strategický vlastník plně zapadá do naší dlouhodobé strategie a toto propojení nám i našim klientům přináší celou řadu obchodních i věcných synergií. Při výběru jsme zohledňovali také to, aby vzniklé portfolio služeb tvořilo kompatibilní celek a obě společnosti si byly blízké jak po stránce lidské a firemní kultury, tak profesionality. Na novou spolupráci a možnosti se velmi těším!“ komentuje transakci Jiří Vytlačil, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Servodata Group, který se ke skupině připojil v roce 2013 s cílem vybudovat nové zaměření v oblasti služeb a pomoci s celkovou transformací.

O společnosti Servodata a Servodata Group

Servodata Group patří mezi 50 nejvýznamnějších firem v oboru informačních technologií a na českém trhu úspěšně působí více než 25 let. Specializuje se na dodávku komplexních business řešení, jako jsou Business portals (portály, e-shopy, e-commerce), Business Process Management (Intranet, Extranet, DMS, řízení kvality) Business Intelligence, Customer Care (CRM, biometrické podpisy) a IT&Project Management. Zároveň je společnost významným dodavatelem technologií a platforem Microsoft, Red Hat, EMC, DELL a další.

Od svého založení působí v regionu EMEA s centrálou v Praze a pobočkou v Bratislavě. Do Servodata Group patří mimo české firmy Servodata také Servodata Bratislava, DoxoLogic, DataScript a S-COMP Centre CZ. Skupina zaměstnává celkem 110 pracovníků. Ve svém týmu má 80 certifikovaných specialistů s více než 300 technickými a obchodními certifikacemi.

Více na www.servodata.net

O společnosti BDO a BDO Advisory

Celosvětově představuje BDO pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více než 64 tisíc odborníků a působí ve 154 zemích. Na českém trhu působí BDO od roku 1991, v současnosti má celkem více než 400 zaměstnanců. Poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Zastoupena je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a třemi regionálními společnostmi.

BDO Advisory pomáhá svým klientům řešit otázky týkající se především vnitřní optimalizace podnikových procesů, nastavení efektivního systému řízení či snižování podnikových nákladů.  Zaměřuje se ale také na transakční poradenství, řízení podnikových financí a ekonomiky, služby v oblasti marketingu či lidských zdrojů.

Jedinečnost BDO spočívá v kombinaci silného zázemí mezinárodní sítě a individuálního přístupu ke klientům v jednotlivých zemích. Členské firmy dodržují jednotné základní principy při poskytování služeb a vzájemně sdílí znalosti a zkušenosti. Pro udržení prestiže jména firmy je mezi nimi průběžně prováděna vzájemná kontrola kvality. Úroveň používaných elektronických nástrojů patří k absolutní špičce v oboru.

Více na www.bdo.cz

O private equity fondech Genesis a společnosti Genesis Capital

Společnost Genesis Capital poskytuje poradenství private equity fondům, které nabízejí malým a středním podnikům v České republice a na Slovensku pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Fondy rozvojového kapitálu (private equity) Genesis již podpořily více než 30 podniků; mnoho z nich se díky spolupráci s Genesis dostalo na špičku ve svém oboru. Celkem již fondy Genesis zajistily firmám na jejich rozvoj více než dvě miliardy korun.

Od svého vzniku v roce 1999 společnost Genesis Capital poskytovala poradenství čtyřem fondům rozvojového kapitálu s celkovým objemem převyšujícím 140 milionů eur. Dva z těchto fondů již úspěšně završily své aktivity a zhodnocené prostředky se vrátily investorům. Také třetí fond již zprostředkoval českým a slovenským firmám veškerý kapitál, který měl k dispozici, a nyní své portfolio firem postupně prodává. Aktuálně je k investování otevřen již čtvrtý fond Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) o velikosti přes 60 milionů eur. Podobně jako minulé fondy je i GPEF III zaměřen na investice do středních a malých podniků v České republice a na Slovensku, určitou část prostředků může alokovat do přímých investic také v Polsku, Maďarsku a Rakousku.

Mezi společnosti, v nichž mají private equity fondy Genesis v současné době podíl, patří KS Klima-Service, AZ KLIMA, GTH catering, Roltechnik, ARANEA, Swell a 3070.

Více na www.genesis.cz