ABB: pokrok na náročných trzích

Souhrn výsledků za první čtvrtletí 2016 (TZ)

  • Díky realizaci strategie Next Level vzrostla ziskovost i peněžní tok (cash flow)
  • Příjem běžných zakázek na setrvalé úrovni1,2, pokles celkového objemu přijatých zakázek o 7% ve srovnání s vysokou hodnotou v 1. čtvrtletí roku 2015
  • Tržby poklesly o 2%, důvodem byly nižší objemy v oborech s krátkým cyklem a načasování fakturace ze zásoby zakázek
  • Provozní zisková marže EBITA2 vzrostla o 0,9 procentního bodu na 12,0%
  • Zisková marže divize Energetika v cílovém pásmu, strategická revize portfolia divize Energetika probíhá podle plánu
  • Provozní zisk na akcii2 vzrostl o 3%3
  • Peněžní tok z provozních činností vzrostl přibližně o 200 milionů USD
  • Finanční výsledky jsou ovlivněné měnovými kurzy v důsledku zhodnocení amerického dolaru

„V prvním čtvrtletí jsme zvýšili ziskovou marži i peněžní tok,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer.

„Stabilní výsledky, pokud jde o běžné zakázky, a poměr přijatých a fakturovaných zakázek s hodnotou 1,17x dokazují, že naše zaměření na organický růst a nová, tržně orientovaná organizace přinášejí na náročných trzích výsledky.“

„Cílem našich strategických iniciativ je vyšší produktivita a lepší řízení kapitálu,“ prohlásil Ulrich Spiesshofer. „Stále pokračujeme ve zvyšování produktivity a přizpůsobování kapacit, například v divizi Automatizace výroby a pohony, kde jsme zvýšili ziskovou marži už poněkolikáté v řadě. Navíc zisková marže v nově vytvořených divizích Energetika a Elektrotechnické výrobky se drží v rámci cílového pásma.“

„Strategická revize portfolia v divizi Energetika pokračuje podle plánu a její výsledky oznámíme během Capital Markets Day dne 4. října 2016.“

„Díky naší stabilní finanční pozici a štíhlejší, tržněji zaměřené organizaci je společnost ABB připravena přestát pokračující nepříznivou situaci na trhu a dlouhodobě dosahovat ziskového růstu,“ dodal Ulrich Spiesshofer.

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj podává smíšený obraz, poznamenaný přetrvávající nejistotou. Některé makroekonomické ukazatele ve Spojených státech zůstávají pozitivní a očekává se pokračující růst v Číně, ačkoli pomalejším tempem než v roce 2015. Na trh nadále působí mírný růst v Evropě a geopolitické napětí v různých částech světa. Výsledky společnosti budou podle očekávání nadále ovlivněny cenami ropy a měnovými kurzy.

Finanční ukazatele za

1. čtvrtletí 2016

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak První

čtvrtletí 2016

První

čtvrtletí 2015

USD Srovnatelné vyjádření
Příjem zakázek 9 253 10 404 -11 % -7 %
Tržby 7 903 8 555 -8 % -2 %
Provozní zisk EBITA4 943 949 -1 % +2 %
    vyjádřeno v % z provozních tržeb2 12,0 % 11,1 % +0,9 % bodu
Čistý zisk 500 564 -11 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,23 0,25 -9 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,28 0,28 +1 %3 +3 %3
Peněžní toky (cash flow) z provozních činností 252 53 +199

1 Míra růstu zakázek, tržeb a zásoby zakázek ve srovnatelném vyjádření (upravené v místních měnách o akvizice a odprodeje). V tabulce finančních ukazatelů je uvedena míra růstu v USD.

2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q1 2016 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu)

4 Srovnání provozního zisku EBITA a zisku ze stálých činností před zdaněním viz poznámka 12 k Průběžným konsolidovaným finančním výsledkům (neauditováno)

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa.