Karta dobré vůle za loňský rok vydělala 1,9 milionů korun

Klienti ČSOB Private Banking mohou již dva roky platit speciální debetní bezkontaktní platební kartou World Elite, která odvádí z každé transakce 0,6 % na charitu. Kartu využívá už více než 680 klientů a díky jejich útratám za loňský rok banka rozdělila celkem 1 902 545 korun. Vybrané peníze byly využity na projekty významných neziskových organizací: Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, Asociace českých paraplegiků nebo Nadační fond Rozum a Cit. (TZ)

„Těší mě, že se do našich charitativních projektů zapojují i naši klienti. Kartu přijali s nadšením, zaujal je její příběh a především se nemusí o nic starat, protože příspěvek z každé transakce se z karty odvádí automaticky. Kromě výhod, jako je například cestovní pojištění Gold, Priority Pass, Concierge program, které karta nabízí, tak privátní klienti díky svým nákupům zároveň pomáhají,“ říká Tomáš Jelínek, ředitel teplické pobočky ČSOB Private Banking, který stojí za vznikem Karty dobré vůle.

Výtěžek z Karty dobré vůle za loňský rok činí téměř 2 miliony korun. Peníze byly rozděleny těm, kteří to nejvíce potřebují – tělesně a duševně postižené děti, nevyléčitelně nemocní nebo senioři trpící demencí. Zároveň ČSOB pomohla zajistit pomůcky na canisterapii, rehabilitaci pro děti s dětskou mozkovou obrnou a vybavení výukové kuchyně pro nevidomé. Část výtěžku šla na děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, kterým jsme přispěli na zájmové kroužky a zážitkové rozvojové kurzy.

Neziskové organizace pro rozdělení finančních prostředků byly vybrány ve spolupráci s útvarem Společenské odpovědnosti ČSOB, který má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti a má v této oblasti výborný přehled. ČSOB Private Banking je spojen s filantropií již několik let a samotní privátní bankéři každý rok pořádají sbírky na pomoc potřebným nebo se účastní dobročinných sportovních událostí. Do těchto aktivit se snaží zapojovat i své klienty.

Přehled rozdělení získaných prostředků:

Konto bariéry Pomoc dětem a dospělým s roztroušenou sklerózou či jinou závažnou poruchou CNS 480 000 Kč
Výbor dobré vůle Rehabilitace pro děti s dětskou mozkovou obrnou 320 000 Kč
Sdružení Neratov Canisterapie pro tělesně a duševně postižené děti a mládež 50 000 Kč
Speciální učiliště Karlín Pomůcky na canisterapii 75 000 Kč
Nadační fond Rozum a Cit Předměty denní potřeby pro děti v pěstounské péči 60 000 Kč
Prázdninová škola Lipnice Zážitkové rozvojové kurzy pro děti z dětských domovů 167 200 Kč
Nadace Václava a Livie Klausových Zájmové kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin 100 000 Kč
Klub nemocných cystickou fibrózou Nákup zdravotních pomůcek 150 000 Kč
Nadační fond Mathilda Vybavení výukové kuchyně pro nevidomé 150 000 Kč
Domácí hospic Jordán Financování péče o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí 150 000 Kč
Asociace českých paraplegiků Provoz čtyř pracovních míst pro vozíčkáře v dobročinném obchůdku Hvězdný bazar 150 000 Kč
Domov Sue Ryder Projekt psychobiografické péče pro seniory s demencí 50 345 Kč
Celkem rozděleno 1 902 545 Kč